AMOKLAVİN BID TAB. VE SÜSPANSİYON, CEFAKS SÜSP. DODEX AMPUL HK.

06/03/2009
Sayı: 00256/2009
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 19.02.2009 tarih ve 36.A.00.004669 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz.
İlaç Takip Sistemi kapsamında 01.012009 tarihi itibariyle piyasaya karekodlu ürün veren firmalardan Deva Holding A.Ş. tarafından Birliğimize gönderilen 17.02.2009 tarihli yazı ile;
“ İlaç Takip Sistemi kapsamında 01.01.2009 tarihinden itibaren firma tarafından piyasaya verilen “Amoklavin BID Tablet ve Süspansiyon, Cefaks Süspansiyon, Dodex Ampul” isimli ürünlerinin karekodlu ambalajlarla sevkiyatının yapıldığı,
Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 04.02.2009 tarihli yazı ile, “üzerinde ürün barkodu bulunan ilaçların bu barkod ile birlikte ilacın adını içeren kısmının da yer aldığı firma tarafından uygulanan sürsaj etiketi veya küpür şeklinde etiketin mükerrer faturalama ve diğer olumsuzluklara imkan vermeyecek şekilde reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete inceleme birimlerince yapılacak incelemeler sonucunda bedellerinin ödenmesi ile ilgili düzenleme yapıldığından bahisle,
“Sosyal Güvenlik Kurumu reçete kontrol birimleri tarafından, sürsaj etiketi nedeniyle ödenmeyen ürünler için gerekli sürsaj etiketlerinin, eczacıların mağduriyetini önlemek amacıyla ilgililere ivedilikle ulaştırılacağı taahhüt ve beyan edilmektedir. “
Ecz. Abdulkadir Karatay
34. Bölge Aksaray Eczacı Odası
Genel Sekreteri