Raptiva Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü Hk.

06/03/2009
Sayı: 00257/2009
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 23.02.2009 tarih ve 36.A.00.004658 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz.
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Merck Serono İlaç Pazarlama ve Tic.A.Ş.’ye gönderilen 20.02.2009 tarih, 013785 sayılı yazı ile,
İthal ruhsatına sahip oldukları, “Raptiva Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücüisimli preparatlarla ilgili olarak
Söz konusu preparatın risklerinin yararlarından fazla olması ve çoğunluğu ölümcül olan PML ( Progresif Multifokal Lökoensefalopati ) oluşturma riski nedeniyle, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği söz konusu preparata ait 27.02.2007 tarih ve 121/86 sayılı ithal ruhsatnamenin askıya alındığı bildirilmiştir.
Ecz. Abdulkadir Karatay
34. Bölge Aksaray Eczacı Odası
Genel Sekreteri