İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİNDEN ANADOLU ANONİM TÜRK A.Ş.'NİN ECZACILARA .....

06/03/2009
Sayı: 00259/2009
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 24.02.2009 tarih ve 36.A.00.004676 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz.
Birliğimize Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 19.02.2009 tarih No: ADG-2288 sayılı yazı ile,
İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından Birliğimiz üyelerine yönelik düzenlenecek Birleşik Kasko Poliçelerinde % 20, Konut Paket Poliçeleri (deprem hariç olmak üzere) için % 30 oranında kurum indirimi uygulanacağı,
Söz konusu indirime kurum üyelerinin eş ve çocuklarının da dahil olduğu, bahse konu indirimin 05.12.2008 tarihinden itibaren geçerli olduğu,
Hasar aşamasında ilgili kurum bağlantısının ve kurum/meslek indirimi tanımlamalarının belge karşılığında yapılması gerektiği bildirilmektedir.
Ecz. Abdulkadir Karatay
34. Bölge Aksaray Eczacı Odası
Genel Sekreteri