(ÖNEMLİ) SGK DUYURUSU...

01/01/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.16. numaralı maddesinde “Eczaneler genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunmuş oldukları sağlık hizmetlerine ilişkin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıtlı olan sağlık verilerini ve kişisel verileri üçüncü şahıslar ile paylaşamaz.” denmektedir.
Buna göre Medula sisteminde yer alan verilerin;
Yalnızca kişinin kendisine verilebileceği,
Hiçbir şekilde, 1. derece yakını bile olsa, söz konusu bilgilerin sözlü ya da yazılı paylaşılamayacağı,
Kişilerin kendisine ait olan verileri talep etmesi halinde ise mutlak surette yazılı/sözlü bilginin kişinin kendisine verilmesi gerektiği hususlarında özen gösterilmesi gerekmektedir.