SGK Faturalarındaki Vergi Dairesi Değişikliği Hakkında!!!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının vergi dairesi Çankaya Vergi Dairesi olarak değişmiştir.

Vergi numarasında değişiklik olmamıştır.

Kurum adına hazırlanan faturaların ;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Ankara

Çankaya Vergi Dairesi -7750409379” olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Not:-Duyurudan önce faturalarını kesen meslektaşlarımızın düzeltme yapmasına gerek yoktur.