Diyaliz Merkezlerinde Düzenlenmiş Reçeteler Hakkında...

01.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren SGK–TEB İlaç Alım Protokolünün Ek-4'de yer alan 14. Maddesi (ç)fıkrası olarak eklenen "Özel ve Kamu Diyaliz Merkezlerinden Çıkan Tüm Reçeteler" Medula Provizyon Sisteminde C grubunda yer almaktadır.

Buna göre;

Diyaliz solüsyonları,Eritropoietin ve Darbepoetin reçeteleri hariçÖzel ya da Kamu diyaliz merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçetelerin, Farmainbox Reçete Tevzi Sisteminde "Diyaliz Merkezlerinden Çıkan Eritropoietin Ve Darbepoetin Harici Reçeteler''kısmından girişinin yapılması gerekmektedir.