Diyaliz Merkezlerinde Düzenlenmiş Reçeteler Hakkında...

01.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren SGK–TEB İlaç Alım Protokolünün Ek-4'de yer alan 14. Maddesi (ç)fıkrası olarak eklenen "Özel ve Kamu Diyaliz Merkezlerinden Çıkan Tüm Reçeteler" Medula Provizyon Sisteminde C grubunda yer almaktadır.

Buna göre;

Diyaliz solüsyonları, Eritropoietin ve Darbepoetin reçeteleri hariç Özel ya da Kamu diyaliz merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçetelerin, Farmainbox Reçete Tevzi Sisteminde "Diyaliz Merkezlerinden Çıkan Eritropoietin Ve Darbepoetin Harici Reçeteler'' kısmından girişinin yapılması gerekmektedir.