DENİZLİ ECZACI ODASI GENEL KURUL İLANI

T.E.B 16. BÖLGE DENİZLİ ECZACI ODASI GENEL KURUL İLANI

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince odamızın 2017 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle çoğunluklu olarak 23 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 13.30’da Oda Hizmet Binamızda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 13.30’da yine Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.

Oda organlarının seçimi ise 01 Ekim 2017 Pazar günü saat 09.00–17.00 arası Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.

GÜNDEM :

1-Açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, iki Kâtip)

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7-Raporların Görüşülmesi

8-Raporların Ayrı Ayrı İbrası ve Onaylanması

9-2017-2018 yılı Tahmini Bütçenin Sunulması ve Onaylanması

10-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı, Büyük Kongre

Delegeliği Asil ve Yedek Adayların Belirlenmesi

11-Dilek ve Temenniler

12-Kapanış