2018 YILI TEB-ODA VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayı 2018 yılı ilk dönemi için (0,108550) olarak değişmiştir. Buna göre TEB-Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidatları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

SERBEST ECZACI AİDATI

TEB AİDATI

54,28

ODA HİZMET KATILIM PAYI

813,61

YARDIMLAŞMA SANDIĞI

162,83

TEB AFET FONU

54,28

T O P L A M

1085,00

AİDATLARINIZI;

Odamıza nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabileceğiniz gibi, Farmainbox reçete tevzi programından EBS bölümüne girerek oluşturulan sanal pos üzerinden kredi kartınızla aidatlarınızı yatırabilirsiniz.