T.C. Yargıtay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı.

02.03.2018 tarihinde T.C.Danıştay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında, "Danıştay
Meslek Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği
Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır.
Bu Kurumlarla sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımız tarafından kullanılmak üzere
2018 yılı sözleşme formları Birliğimiz tarafından bastırılmakta olup, birim sözleşme satış fiyatı
50 TL olarak belirlenmiştir.

Sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın odamıza bilgi vermeleri rica olunur.