SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ DUYURUSU.

Servergazi Devlet Hastanesi Başhekimliğinden gelen bilgiye göre; iş yoğunluğu nedeniyle telefonla ya da diğer yollarla yapılan reçete ve rapor düzelttirme isteklerinin saat 15.00’den sonra yapılmasının uygun olacağı bildirilmiştir.