SGK İskonto Oranı Değişen Eczacılarımızın Yapacakları Reçete Düzeltme İşlemleri Hakkında.

SGK ile TEB arasında imzalanan 2018/1 Ek Protokole istinaden, 20 Nisan 2018 tarihi itibari ile SGK Medula Provizyon sisteminde eczane indirim oranları ve hizmet bedelleri revize edilmiştir.

2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na uygulanacak iskonto oranı değişen eczacılarımızın 01.04.2018-20.04.2018 tarihleri arasında karşılamış oldukları reçeteleri Medula Provizyon sisteminden geri çağırıp tekrar kaydet işlemi yaparakyeni iskonto oranına göre sistemden düzeltmeleri gerekmektedir.

Bu dönemde karşılanan ve yalnızca iskonto oranı değişikliği nedeniyle tutarı yeniden hesaplatılan reçeteler içinprovizyonçıktı yenilenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Eczacı indirim oranları, 2017 yılı satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır:

  • 805.000 TL' ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler % 0 indirim,
  • 805.001 TL ile 1.035.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler % 0,75 indirim,
  • 1.035.001 TL ile 1.725.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler % 2,20 indirim,
  • 1.725.000 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler % 2,75 indirim.