2018 YILI SGK İLAÇ VE MEDİKAL SÖZLEŞMELERİNİN DAĞITIMINA BAŞLANMIŞTIR.

2018 yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme sözleşme formlarının odamızdan dağıtımına 08.05.2018 Salı günü başlanacak olup, 14.05.2018 Pazartesi mesai bitiminde sona erecektir. (Odaya teslim 14.05.2018)

2018 SGK İlaç sözleşme bedelleri şöyledir;

Not: Sözleşme satışları (EBS) programından yapıldığından aidat borcu olan üyelerimizin aidatlarını ödemeleri gerekmektedir.

İskonto Oranları ve sözleşme fiyatları;

- 0 - 230.000 arası %0 1. kademe 150 TL.

-230.001 - 460.000 arası % 0 1. kademe 250 TL.

-460.001 - 805.000 arası % 0 1.kademe 350 TL.

-805.001 - 1.035.000 arası % 0,75 2.kademe 450 TL.

-1.035.001- 1.380.000 arası %2,20 3.kademe 500 TL.

-1.380.001 - 1.725.000 arası % 2.20 3.kademe 550 TL.

-1.725.001- üzeri % 2,75 4.kademe 550 TL.

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi

-Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.

-Her nüshanın en alt kısmına (4 sayfaya arkalı önlü)“Protokol hükümlerini okudum, kabul ettim”ibaresinin elle yazılması veimzalanması gerekmektedir.

-Eczacı varsa ayrıca mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve Diploma Numarasının yazılması,

-Tarih kısmına 01.04.2018 yazılacaktır.