GEÇİCİ KAPALILIK SÜRECİNDE ECZACILIK FAALİYETİ/MESUL MÜDÜRLÜK.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13.07.2018 Tarih ve E.27188 Sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek dosya için tıklayınız...