ECZANE AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİNE UYULMASI HAKKINDA...

Odamıza gelen şikâyetler doğrultusunda yapılan araştırmada bazı eczanelerin eczane açılış ve kapanış saatlerine uymadıkları görülmüştür.

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN Eczanelerin Çalışma Düzeni Madde (34) “1) Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.” denilmektedir. Ayrıca; Bölge Eczacı Odaları Haysiyet Divanı yetkisi ve TEB Yüksek Haysiyet Divanı onayıyla “ Eczaneyi açma-kapatma saatlerine uymama; ihtar-tekrarında 10-20 gün meslekten men cezası” verilmektedir.

Konuyla ilgili olarak odamız ve Sağlık Müdürlüğünce denetlemeler yapılmaya başlamıştır. Mağdur olmamak / mağduriyet yaşamamak için lütfen kurallara uyunuz.

Ayrıca; Nöbetçi eczanelerin kullanmış olduğu nöbetçi eczane levhalarını diğer nöbetçi eczaneyi etkilemeyecek şekilde konumlandırılmasını önemle rica ederiz.