2018 EKİM KASIM ARALIK ve 2019 OCAK DÖNEMİ NÖBET LİSTESİ HAZIRLIĞI (MERKEZ)

Ekim- Kasım- Aralık 2018 ve Ocak 2019 kış dönemi gece nöbet listeleri hazırlanacağından, nöbet bölgesi değişen ve nöbete girmek/çıkmak isteyen eczanelerin odamıza bir dilekçeyle 19 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Not: 1- Mazeret dilekçesi alınmayacaktır.

2- Eczane nöbet döneminde nöbetini 3 kereden fazla tutmazsa nöbetlerden çıkarılacaktır.