2018 YILI MALİ GENEL KURUL DUYURUSU.

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince odamızın 2018 yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle çoğunluklu olarak 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 13.30’da Oda Hizmet Binamızda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 13.30’da yine Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

GÜNDEM :

1-Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, iki Kâtip)

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7-Raporların Görüşülmesi

8-Raporların Ayrı Ayrı İbrası ve Onaylanması

9- Tahmini Bütçenin Sunulması ve Onaylanması

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış

Not: Genel Kurul gündeminde bulunan dilek ve temenniler bölümünde aşağıdaki konular görüşülecektir.

-Eczanelerin içinde bulundukları ekonomik durumlar.

-SGK.

-İlaç firmalarıyla yaşanan problemler.

-AFAD ödemeleri