İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE ODAMIZCA 18 ARALIK 2018 SALI GÜNÜ TOPLANTI YAPILACAKTIR.

18 Aralık 2018 Salı günü saat 15.45’de Oda Konferans Salonumuzda Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve odamızca ilaçla ilgili güncel meselelerin görüşüleceği bir toplantı düzenlenecektir. Katılımınız son derece önemlidir.

-Farmakovijilans

-Eczane Reçeteli/Reçetesiz İlaç İşlemleri

-Eczane Denetlemeleri vs.

Katılımcılar ;

-Uzm.Dr. Burak ALTIN İl Sağlık Md. Sağlık Hizmetleri Başkanı

-Ecz. Kamile ÖZEL İl Sağlık Md. Sağlık Hizmetleri Başkan Yard.

-Uzm. İbrahim YILMAZ İl Sağlık Md. Eczacılık Şb.

-Ecz. Selda TEKİN İl Sağlık Md. Eczacılık Şb.

-Ecz. Osman ÖZDEMİR Denizli Eczacı Odası Başkanı