MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE (SUT DUYURUSU)

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.38 - Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri başlıklı maddesinin (5) numaralı maddesinde “Eksenatid” için ödeme koşulları belirtilmiş olup söz konusu etkin maddeyi ihtiva eden BYETTA isimli ilaç yalnızca Metformin, sülfonilüre, tiyazolidindion, pioglitazon ve bazal insülin ile birlikte kullanılabileceğinden söz konusu ilacın Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri (dapagliflozin, empagliflozin) (FORZIGA,JARDIANCE gibi) ile birlikte reçete edilmesi KESİNTİ nedenidir.

Aynı zamanda Medula Sistemine Uyarı kodu ile giriş yapılması gereken ilaçlarla ilgili reçetelerde gerekli teşhis ve/veya açıklamaların reçetede yer almaması İADE değil KESİNTİ nedenidir (Örnek: oral oksibutinine tolerans veya yanıt alınamaması, pnömoni, mevsimsel alerjik rinit … vb )