2019 YILI SGK SÖZLEŞMELERİNİN DAĞITIMINA BAŞLANMIŞTIR.

Sayın meslektaşımız,

SGK ile TEB arasında imzalanan 2019 yılı “İlaç Temini” ve “Tıbbi Medikal Malzeme” sözleşme formları odamıza gelmiştir. Sözleşme formlarının dağıtımı 17 Haziran 2019 Pazartesi başlayacak 24 Haziran 2019 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek ve dolurulan sözleşemeler odamıza teslim edilecektir. Sözleşme yenileme işlemlerinde;

İLAÇ TEMİNİ SÖZLEŞMESİ ve EKİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER

  1. Iskonto oranına karşılık gelen Bölge Eczacı Odası onaylı 4 nüsha sözleşme formu
  2. Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)
  3. Eczane ruhsat ve sertifika fotokopisi

TIBBİ MALZEME TEMİNİ SÖZLEŞMESİ ve EKİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER

  1. Bölge Eczacı Odası onaylı 4 nüsha sözleşme formu
  2. Ek-6/2 Sözleşme Başvuru Formu (Sözleşmenin orta sayfasında bulunmaktadır)
  3. Eczacı Tanımlayıcı No (266…………) Eczanenin TİTUBB kaydında yer almaktadır.
  4. Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinde Eczane Başvuru Formu bilgilerinde yer alan eczane tanımlayıcı kodunu (13 haneli 266-267 ile başlayan), https://titubb.titck.gov.tr/Forms/FirmaBasvuru.aspxlinkinden e-imza kullanılarak veyahttps://titubb.titck.gov.tr/Forms/FirmaListe.aspxlinkinden TC kimlik numarası veya vergi numarası yazılarak ve il seçilerek giriş yapıldıktan sonra temin edilebilir.

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi
-Her nüshanın en üst sağ kısma 1820..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.
-Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)
-Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.04.2019 olarak yazılması

-Sadece kurum ve muhasebeye gidecek nüshaların ön yüzlerine “Protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim” yazılacak, iç sayfalara (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.

Not: Sözleşme yenileme işlemleri için üye aidat borcunun olmaması gerekmektedir.

Aidat işlemleri…

İskonto Oranları ve Sözleşme Ücretleri