Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2019 Yılı Sözleşmeleri Hakkında.

T.C. Danıştay Başkanlığı, T.C. Yargıtay Başkanlığı, T.C. Sayıştay Başkanlığı, T.C.Genelkurmay Başkanlığı ve T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokollerin 14. Maddelerinin 7. bentlerindeki "Eczacı ile Kurum arasında bu Protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir..." hükmü gereğince yukarıda adı geçen Kurumlara ait 2019 Yılı sözleşmeleri bastırılmış olup, sözleşme Formlarının satış fiyatı 50 TL olarak uygulanmaya devam edecektir. Konuyla ilgili olarak yukarıda anılan sözleşmelerden yapmak isteyen meslektaşlarımızın 07.08.2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar odamıza bilgi vermeleri rica olunur.