Teb Haberleri


KOAH Bilgilendirme Broşürleri

KOAH Bilgilendirme Broşürleri

Tüm dünyada ölümcül hasatlıklar listesinde yer alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tam olarak geri dönüşümlü olmayan hava yolu kısıtlaması ile karakterize, tedavi edilebilir ve önlenebilir ciddi bir hastalıktır. Tedavi süresince hasta, doktor, eczacı ve diğer sağlık çalışanları bir bütün halinde davranması gereken bu kronik hastalıkta, hastanın yaşamını daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için tedaviye uyum göstermesi gerekmektedir. Bunun için de hastanın, hastalığını iyi tanımalı ve tedavisini iyi öğrenmelid...


Eczacılar için Mesleki Memnuniyet Anketi

Eczacılar için Mesleki Memnuniyet Anketi

Değerli Meslektaşımız, Türk Eczacıları Birliği tarafından, serbest eczacılıkta, kamuda, sanayide, akademide ve hastanede çalışarak mesleğimize değer katan; her alanda emek harcayan siz değerli meslektaşlarımızın mesleki memnuniyetini ölçmek, mesleki sorunlarımızı belirlemek ve hedeflerimizi planlamak amaçları ile geliştirilen “Eczacılar İçin Mesleki Memnuniyet Anketi” web sitemizin “Uygulamalar” bölümünde yer almakta olup,16 Haziran 2017 Cuma günü akşamına kadar açık olacaktır. Anketimizi doldurarak çalışmalarımıza katkı vermenizi rica ede...


8 Haziran 2017 tarihli 30090 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Deği...

8 Haziran 2017 tarihli 30090 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği ve SHFK Kararı - Karşılaştırmalı Tablo Hakkında.

8 Haziran 2017 tarihli 30090 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ile ilaç - eczacılık hizmetlerini ilgilendiren değişikliklerin yürürlükte bulunan SUT ile hazırlanan karşılaştırmalı tablosu ekte yer almaktadır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Sağlık Uygulama Tebliğ metni için tıklayınız. Komisyon kararı içi...


Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Temsilcileri Türk Eczacıları Birliğ...

Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Temsilcileri Türk Eczacıları Birliği’ni Ziyaret Etti.

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Temsilcileri 06.06.2017 tarihinde Türk Eczacıları Birliği’ni ziyaret etti. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sezai Berber ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör, Türk Diş Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Diş. Dr. Murat Mustafa Çağlar, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Fayık Yurtkulu, Türk Eczacıları Birliği II.Başkanı Ecz. Sinan Usta ve Türk Eczac...


2017 Nisan Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

2017 Nisan Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2017 Nisan Ayı Hastane Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü, Eczane Ve Optik katılım payı tutarlarının 31.05.2017 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


Eczanelerin Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesi İşlemleri Hakkında

Eczanelerin Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesi İşlemleri Hakkında

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 03.05.2017 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol” kapsamında Birliğimiz tarafından bastırılan 2017 yılı sözleşme formları ile, protokol eki olarak imzalanan Eczanelerden Tıbbi Malzeme Temini Sözleşme Formları, sözleşme yenilemek ve Kurumla ilk kez sözleşme yapmak isteyen eczacılarımıza ulaştırılmak üzere Bölge Eczacı Odalarına gönderilmiştir. Tıbbi Malzeme Temini sözleşmesinin ilk kez yapılacak olması it...


Türk Eczacıları Birliği Eczacılar için Mesleki Memnuniyet Anketi

Türk Eczacıları Birliği Eczacılar için Mesleki Memnuniyet Anketi

Değerli Meslektaşımız, Türk Eczacıları Birliği tarafından, serbest eczacılıkta, kamuda, sanayide, akademide ve hastanede çalışarak mesleğimize değer katan; her alanda emek harcayan siz değerli meslektaşlarımızın mesleki memnuniyetini ölçmek, mesleki sorunlarımızı belirlemek ve hedeflerimizi planlamak amaçları ile geliştirilen “Eczacılar İçin Mesleki Memnuniyet Anketi” web sitemizin “Uygulamalar” bölümünde yer almakta olup, anketimizi doldurarak çalışmalarımıza katkı vermenizi rica ederiz. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Ankete erişmek için tıklayınız. ...


5.Ege Kozmetik Günleri Çok İşlevli Kozmetikler; Kozmetik Ürünlerde Gü...

5.Ege Kozmetik Günleri  Çok İşlevli Kozmetikler; Kozmetik Ürünlerde Güncel Yaklaşımlar Toplantısı

26 Mayıs 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı/Kozmetoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenecek olan "5. Ege Kozmetik Günleri: Çok işlevli Kozmetikler; Kozmetik Ürünlerde Güncel Yaklaşımlar" konulu toplantı Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İzmir'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi ve toplantı programı için tıklayınız.


TİTCK'nın İTS Üzerinden Ciro Bildirimi Konulu Duyurusu Hakkında

TİTCK'nın İTS Üzerinden Ciro Bildirimi Konulu Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasında 22.05.2017 (bugün) tarihinde “İts Üzerinden Ciro Beyanında Bulunmayan Ve Cirosunu Hatalı Beyan Eden Eczacılarımızın Dikkatine “ konulu bir duyuru yayımlanmış olup, duyuru şu şekildedir: “25/04/2017 ve 15/05/2017 tarihlerinde Kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan duyurularda İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı vasıtasıyla eczane ciro bilgilerinin 16/05/2017 tarihine kadar girilmesi gerektiği, bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların ...


TİTCK Tarafından Yayımlanan Hasılat Girişi Konulu Duyuru

TİTCK Tarafından Yayımlanan Hasılat Girişi Konulu Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 25.04.2017 tarihinde hasılat girişi konulu bir duyuru yayımlamış ve web sayfamızda duyurulmuştu. “25/04/2017 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde yayınlanan duyurumuzda da belirtildiği üzere; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı vasıtasıyla ciro bilgilerinin beyan edilmesi için son tarih 16/05/2017 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe ka...


Eczanede Bulundurulması Zorunlu İlaçlar Listesi Hakkında

Eczanede Bulundurulması Zorunlu İlaçlar Listesi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sitesi www.titck.gov.tr’de 15.05.2017 tarihinde bir yayımlanmış olup, duyuruda; “Bilindiği üzere 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik”in Eczanelerde bulundurulması mecburi ürünler başlıklı 44 üncü maddesi “(1) Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç, tıbbi madde ve malzemeler Kurumca iki yılda bir hazırlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada bulunduğu sürece her eczanede bulunması...


2017 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

2017 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2017Şubat Ayı Optik Eczane Kesin Ödemeleri, Eczane Avansları, Eczane Kan Ürünü Reçete Hizmet Bedeli Ödeme tutarlarının 15.05.2017 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


BİLİMSEL ECZACILIĞIN 178. YILI KUTLU OLSUN!

BİLİMSEL ECZACILIĞIN 178. YILI KUTLU OLSUN!

BİLİMSEL ECZACILIĞIN 178. YILI KUTLU OLSUN! Değerli basın mensupları, Ülkemizde modern-bilimsel eczacılığın kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Tarihi ilaçla başlayan, kökleri yüzyıllara dayanan bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak Türkiye’de eczacılığın usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslek olmaktan çıkarak akademik bir mesleğe dönüşmesi 1839 yılının 14 Mayıs’ında Mekteb-i Tıbbiye içerisinde açılan eczacılık sınıfına dayanıyor. O günden bu yana yaklaşık iki yüzyıldır halk sağlığını merkeze a...


Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri Hakkında

Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri Hakkında

Birliğimize yapılan bildirimlerde SUT’un “4.2.33 - Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri” başlığı altında yer alan teşhislerde ranibizumab ve aflibersept kullanımında yükleme dozu, idame tedaviler ve ilaç değişimleri konularında sorunların yaşandığı; Yaşanan yorum farklılıkları ve sorunlar sebebiyle hasta mağduriyetlerinin yaşandığı iletilmiş; bu konu çözüm oluşturulması amacıyla Kurum’a aktarılmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08.05.2017 tarihinde “Sağlık Uygulama Tebliğinin Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri Başlıklı 4.2.33. Maddes...


Katledilen Dört Meslektaşımızın Davasında Karar Çıktı

Katledilen Dört Meslektaşımızın Davasında Karar Çıktı

24 Haziran 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevleri başında canice bir saldırıyla katledilen dört meslektaşımızın(Ecz. Gürsu Ulaşan, Ecz. Hikmet Türk, Ecz. İlknur Yüce ve Ecz. Özler Kiriş) Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davası bugün gerçekleştirilen duruşmada (08.05.2017) karara bağlanmıştır. Türk Eczacıları Birliği olarak adaletin yerini bulması için başından beri ısrarlı takipçisi olduğumuz davada mahkeme heyeti sanığa üçer kez müebbet ve ayrıca bir kez 18 yıl hapis cezası vermiştir. Sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde ...


Güncellenmiş E-imza Formu hakkında

Güncellenmiş E-imza Formu hakkında

Bilindiği üzere, Birliğimiz ve E-Güven Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. ile Birliğimiz arasında 31.01.2013 tarihinde yapılmış olan Elektronik İmza Hizmetleri Kurumsal iş Birliği Sözleşmesi çerçevesinde, toplu olarak temin edilerek Eczacı Odalarımız tarafından eczacılarımıza teslim edilen 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika +Akıllı Çubuk'tan oluşan e-imza paketlerine ilişkin bilgilendirme yazımız 2016 yılı Şubat ayı içerisinde tarafınıza iletilmişti. 27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan, 6661 sayılı Askerlik Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değiş...


Sosyal Güvenlik Kurumu İle Birliğimiz Arasında İmzalanan Revizyon Ve E...

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Birliğimiz Arasında İmzalanan Revizyon Ve Ek Protokoller Hakkında

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında devam etmekte olan protokol revizyon görüşmeleri 03.05.2017 tarihinde (bugün) sonuçlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda, Kurum ile Birliğimiz arasında; 1) “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ün bazı maddelerinde düzenleme ve değişiklik yapan 2017/1 Ek Protokolü ile, 2) “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” eki olarak ; EK-6 &ldqu...


Astım Hakkında Bilgilendirme Broşürleri

Astım Hakkında Bilgilendirme Broşürleri

Birliğimiz tarafından 2014 yılından beri sürdürülmekte olan ve Aralık 2016 itibariyle Ulusal Yaygınlaştırma Aşaması tamamlanmış olan, bugüne kadar eczacı odalarımızda 3500'ün üzerinde eczacımızın eğitim aldığı Smart (Akılcı) Eczane Programı kapsamında yürütülen Astım/KOAH alanında eczacı danışmanlığı, 2017 Yılı Eczacılık Günü temalarımızdan biri olarak belirlenmiş olup, bu tema etrafında gerçekleştirilecek çalışmaların yaygın ve etkin bir şekilde kamuoyuna duyurulabilmesi, tüm Türkiye'de ortak bir ses yaratması açısından Bölge Eczacı Odalarımızın da eşzamanlı olarak sürdürmesi deste...


Türkiye Büyük Millet Meclisi Sözleşme Formları ve Süre Uzatımı Hakkınd...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sözleşme Formları ve Süre Uzatımı Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Hak Sahiplerinin Türk Eczacıları BirliğiÜyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 14.maddesinin 8.fıkrası "Eczacı ile Kurum arasında bu Protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir…" hükmüne istinaden sözleşme yenileme işlemlerinin Nisan ayında tamamlanması gerekmekle beraber, Meslektaşlarımızın, Kurumlara yapacağı ıskontoya esas teşkil eden yıllık hasılatbildirimlerini yaptıkları Eczane Bilgi Formu, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Re...


SGK FATURA SONLANDIRMA İŞLEMLERİNİN YAPILMAMASI HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DU...

SGK FATURA SONLANDIRMA İŞLEMLERİNİN YAPILMAMASI HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ile ilgili revizyon görüşmeleri devam etmektedir. Görüşmelerin sonuçlanması sonrasında, Protokolün 9.2 Maddesinde yer alan “9.2. Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre yapılır.” hükmü gereğince yapılacak olan revizyon düzenlemeleri 1 Nisan 2...