Teb Haberleri


MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİNİN İŞLETİME ALINMA TARİHİ 01.01.2010'A...

MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİNİN İŞLETİME ALINMA TARİHİ 01.01.2010'A ERTELENDİ.

MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİNİN İŞLETİME ALINMA TARİHİ 01.01.2010'A ERTELENDİ. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Hyeti'nin 28.08.2009 tarihli yazısı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. 36.A.00.00686928.08.2009, Ankara BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi : 26.08.2009 tarih, 006841 sayılı yazımız. İlgi yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 01.09.2009 olarak belirlenen MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi?nin devreye alınma tarihinin, yapılan girişimler sonucunda en az 3 (üç) ay süreyle ertelendiği duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenli...


NOVARTIS'İN VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HA...

NOVARTIS'İN VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HAKKINDA

NOVARTIS'İN VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HAKKINDA DEĞERLİ MESLAKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen 28.08.2009 tarihli yazı aşaıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimizin, eczane ekonomileri açısından büyük öneme sahip ilaç alım koşullarıyla ilgili olarak firmalarla sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunda; Servier, ve Merck Sharp&Dohme İlaçları Ltd.Şti, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş?den sonra Novartis Ürünleri A.Ş tarafından, ilaç alım koşullarıyla ilgili Birliğimizce belirlenen referanslara uygun düzenlemeler yapılmış olup,...


HİPERLİPİDEMİ İLAÇLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA HAKKINDA 2009/105 SAYILI GE...

HİPERLİPİDEMİ İLAÇLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA HAKKINDA 2009/105 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI

HİPERLİPİDEMİ İLAÇLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA HAKKINDA 2009/105 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 21.08.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelgenin 13.Maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek?2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi? maddesinin başlığı, ?4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi? şeklinde yeniden düzenlenmişti. Bu uygulamanın yarattı...


PFIZER' E AÇIK YANIT HK.

PFIZER' E AÇIK YANIT HK.

PFİZER?E AÇIK YANIT Türk Eczacıları Birliği ve TEB?e bağlı Bölge Eczacı Odaları ilacın tek gerçek uzmanı olan eczacıların, sağlık hizmet sunumundaki önemli rolünü toplum sağlığını önceleyen bir biçimde güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu çalışmalar kanuni hak ve görevlerine ve 53 yıllık örgüt geleneğine dayanmaktadır. Sağlığın dönüşümü sürecinde eczacılık alanının dört temel unsurundan biri olan eczacılar her geçen gün omuzlarına gelen yeni ?yükler? nedeni ile adeta yaşam savaşı vermektedir. Alanın diğer bileşenleri, ilacın halka ulaşarak gerçek döngüsünü ancak eczacılar ve eczaneler aracıl...


ÖNEMLİ ! PFİZER İLAÇ FİRMASINA MESAJ ÇEKİLMESİ HK.

ÖNEMLİ ! PFİZER İLAÇ FİRMASINA MESAJ ÇEKİLMESİ HK.

20.08.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ Türk Eczacıları Birliği?nin web sayfasında Pfizer İlaç firmasına mesaj göndermek için modül açılmıştır. Bütün Meslektaşlarımızın tepkisini göstermesi için Pfizer İlaç firmasına mesaj göndermelerini önemle rica ederiz. Mesaj göndermek için Linke tıklayınız.


ACTİQ VE DUROGESİC İSİMLİ KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA GENEL...

ACTİQ VE DUROGESİC İSİMLİ KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA GENELGE

ACTİQ VE DUROGESİC İSİMLİ KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA GENELGE DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin odamıza göndermiş olduğu 06.08.2009 tarih ve 36.A.00.006510 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ACTİQ Oromukozal Aplikatörlü isimli ilaç hakkındaki 2009/46 sayılı genelge ve DUROGESİC Transdermal Flaster isimli ilaç hakkındaki 2009/47 sayılı genelge yazımız ekindedir. 2009/46 sayılı genelge ile ACTİQ 200-400-800 mcg Oromukozal Aplikatörlü P...


HİPERLİPİDEMİ İLAÇLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA 17.07.2009 TARİHİ ÖNCESİNDE...

HİPERLİPİDEMİ İLAÇLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA 17.07.2009 TARİHİ ÖNCESİNDEKİ ŞEKLİYLE DEVAM EDECEK

HİPERLİPİDEMİ İLAÇLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA 17.07.2009 TARİHİ ÖNCESİNDEKİ ŞEKLİYLE DEVAM EDECEK DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 13.08.2009 tarih ve 36.A.00.6632 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi? maddesinin başlığının, ?4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi? şekl...


TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR! Değerli Meslektaşlarımız, Pfizer İlaç Firması tarafından Birliğimize, Bölge Eczacı Odalarına, ecza depolarına, eczacı kooperatiflerine ve eczanelere ayrı ayrı bilgilendirme yazıları fakslanmakta olup, bugün (17.08.2009) itibariyle Pfizer İlaç Firması?nın ürünlerinin satış vadeleri ve uyguladıkları ticari ıskontolarda yaptıkları değişiklikler bildirilmektedir. Bu bilgi ışığında tıbbi mümessiller ve depo çalışanları tarafından, üyelerimize, Pfizer İlaç Firması ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında bir anlaşmaya varıldığı aktarılmaktadı...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK. WYETH İLAÇLARI A.Ş.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK. WYETH İLAÇLARI A.Ş.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin Odamıza göndermiş olduğu 14.07.2009 tarihli "Wyeth İlaçları A.Ş."nin İlaç Takip Sistemi ile ilgili yazısı için tıklayınız.


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK.ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK.ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği'nin Odamıza göndermiş olduğu 14.07.2009 tarihli "Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic.A.Ş."nin İlaç Takip Sistemi ile ilgili yazısı için tıklayınız.


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK. LİBA LABARATUARLARI A.Ş.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK. LİBA LABARATUARLARI A.Ş.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin Odamıza göndermiş olduğu 14.07.2009 tarihli "Liba Labaratuarları A.Ş."nin İlaç Takip Sistemi ile ilgili yazısı için tıklayınız.


ÖNEMLİ! LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDA

ÖNEMLİ! LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDA

ÖNEMLİ! LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 06.08.2009 tarih ve 36.A.00.6511 sayılı Lipid Düşürücü İlaçlar Hakkındaki yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. İlgi: 30.07.2009 tarih 36.A.00.006408 sayılı yazımız. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi? maddesinin başlığı, ?4.8.Primer ve Ai...


SGK'NIN EŞLENİK LİSTE UYGULAMALARI HAKKINDA

SGK'NIN EŞLENİK LİSTE UYGULAMALARI HAKKINDA

SGK'NIN EŞLENİK LİSTE UYGULAMALARI HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 24.07.2009 tarih ve 36.A.00.63261 sayılı SGK?NIN EŞLENİK LİSTE UYGULAMALARI HAKKINDAKİ yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmaksızın, SUT hükümlerinde yer almadığı halde Provizyon Sistemi vasıtasıyla hayata geçirilen; ?birbirleriyle hiçbir şekilde eşdeğer olmayan bazı ilaçların Provizyon Sisteminde eşdeğer ilaçmış gibi değerlendirilmesi? uygulaması hakk...


İLAÇTA SON DURUM HK.

İLAÇTA SON DURUM HK.

Değerli Meslektaşlarımız, Bilginiz olduğu gibi, uzunca bir süredir eczacılık mesleğinin en önemli sorunlarından biri olan ilaçta değişen alım koşullarının düzeltilmesi için oldukça yoğun çalışmalar başlatılmış ve bu çabaların ve mücadelenin sonucunda yaşanan olumlu gelişmeler sizlerle paylaşılmıştı. Tüm olumlu gelişmelere rağmen, eczane ekonomilerine ciddi zararlar verebilecek durumların tamamıyla ortadan kalkması için verilen mücadele devam etmekte olup, bu bağlamda, süreç açısından kritik bir gösterge sayılabilecek aşağıdaki tabloları bilgi ve takdirlerinize sunuyoruz. Tablolar...


LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDA SON DURUM

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDA SON DURUM

LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR HAKKINDA SON DURUM DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 30.07.2009 tarih ve 36.A.00.006408 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Ecz.Abdulkadir Karatay 34.Bölge Eczacı Odası Genel Sekreteri Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi? maddesinin başlığı, ?4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolestero...


KONTROLE TABİ İLAÇLAR VE E-REÇETE HAKKINDA YAYIMLANAN YÖNETMELİK DEĞİŞ...

KONTROLE TABİ İLAÇLAR VE E-REÇETE HAKKINDA YAYIMLANAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 23.07.2009 tarihli KONTROLE TABİ İLAÇLAR VE E-REÇETE HAKKINDA YAYIMLANAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDAKİ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


?SAĞLIK TESİSLERİNİN, KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE ........

?SAĞLIK TESİSLERİNİN, KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE ........

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 23.07.2009 tarihli ?SAĞLIK TESİSLERİNİN, KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ TIBBİ HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK?TE GEÇEN ?ECZANE? KELİMESİNİN İPTALİ HAKKINDAKİ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


MERCK SHARP&DOHMENİN VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENL...

MERCK SHARP&DOHMENİN VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 23.07.2009 tarihli MERCK SHARP&DOHMENİN VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HAKKINDAKİ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


KAN ÜRÜNÜ ve EKSİK YATAN BAĞ-KUR KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİ...

KAN ÜRÜNÜ ve EKSİK YATAN BAĞ-KUR KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 24.07.2009 tarihli KAN ÜRÜNÜ ve EKSİK YATAN BAĞ-KUR KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


İTS PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA

İTS PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 03.07.2009 tarihli İTS PİLOT UYGULAMASI HAKKINDAKİ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.