Teb Haberleri


2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKARILAN PROTOKOL HAKKINDA

2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKARILAN PROTOKOL HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 26.09.2008 tarih ve 36.A.00.003248 sayılı yazısı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe giren “2008 Yılı SGK Protokolü”nde yapılan değişiklikler nedeniyle hazırlanan “2008 Yılı SGK Protokolüne Ek Protokol” 10/09/2008 tarihinde, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili Fatih Acar tarafından imzalanmıştır. İmzalanan Protokol, matbaada basım aşamasında olup, 29.09.2008-05.10.2...


REÇETE ARKASI ÇIKTISININ YENİLENMESİNE GEREK YOKTUR.

REÇETE ARKASI ÇIKTISININ YENİLENMESİNE GEREK YOKTUR.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasında 12.09.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile 01.09.2008 tarihinden itibaren provizyon sistemine kaydedilen reçetelerin, düzelt-kaydet butonu kullanılarak düzeltilmeleri ve provizyon sisteminden yeni tutarları gösterir reçete arkası çıktısının da yenilenmesi gerektiği bildirilmiş, Bunun üzerine Birliğimiz tarafından, konuyla ilgili olarak Kurumla yapılan sözlü görüşmelerde, reçete arkası çıktısının istenmemesiyle ilgili taleplerimiz iletilmiş ve Kurum tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, buna dair resmi yazının da...


KATILIM PAYI ÖDEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, KATILIM PAYI ÖDEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME: Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; Katılım payı ödemesi olarak yaklaşık 25 Milyon YTL’lik tutarın 25 Eylül 2008 (bugün) tarihi itibariyle bankalara gönderiminin yapılacağı ve 26 Eylül 2008 (Cuma) tarihi itibariyle de eczacıların hesaplarında olacağı bilgisi alınmıştır.


2008 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

2008 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 23.09.2008 tarih ve 36.A.00.003206 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren Konsolide Bütçeye tabi kurumlar ile Yeşil Kart reçeteleri de SGK kapsamına gireceğinden, tüm kurum sözleşmelerinin bedellerinin tek bir kalem halinde belirlenmesi uygun görülmüş ve sözleşmelerin bedelleri geçen yıldan daha az miktarda gelir oluşturmayacak şekilde 500 YTL olarak belirlenmiş ve Maliye Sözleşmesinin yenilenmemiş olması nedeniyle, üyelerimizi...


EYLÜL AYI REÇETELERİNDE REÇETE DÜZELT-KAYDET İŞLEMLERİNİN 25.09.2008 P...

EYLÜL AYI REÇETELERİNDE REÇETE DÜZELT-KAYDET İŞLEMLERİNİN 25.09.2008 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 YE KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan ek protokol gereğince Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafından, 01.09.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş olan reçetelerde, yeni ıskonto oranının geçerli olması için, üyelerimizin bu tarih itibariyle olan, sisteme girmiş oldukları reçeteleri DÜZELT-KAYDET Butonunu kullanarak düzeltmeleri gerektiği 13.09.2008 tarihli duyurumuz ile bildirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sözleşmeli eczaneler tarafından söz konusu düzeltme işleminin 25 Eylül 2008 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar tamamlanması gerektiği bildir...


EYLÜL AYI KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EYLÜL AYI KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; Kan Ürünü ödemeleri kapsamında yaklaşık 15 milyon YTL’lik tutarın (19.09.2008) bugün itibariyle eczacıların hesaplarında olacağı bilgisi alınmıştır.


MALİYE BAKANLIĞI NIN İLAÇ İSKONTO ORANLARI KONULU GENELGESİ

MALİYE BAKANLIĞI NIN İLAÇ İSKONTO ORANLARI KONULU GENELGESİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 16.09.2008 tarih ve 36.A.003075 sayılı yazısı aşadğıdadır.Bilgilerinizi rica ederiz. T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.09.2008 tarih, 13993 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmektedir. Buna göre; 25.05.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındaki hak sahiplerinin reçeteli ilaçlarının eczanelerden teminine ilişkin esasları belirlemek üzere Maliye Bakanlığı ile Bi...


SGK PROVİZYON SİSTEMİ VE DÜZELT-KAYDET İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (...

SGK PROVİZYON SİSTEMİ VE DÜZELT-KAYDET İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (EKLEME YAPILDI)

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen yazı aşağıdadır.Bilginizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi eczane arayüzünde bu sabah itibariyle yaşanan, sistemin hasılat bilgisi istemesiyle ilgili aksaklık düzeltilmiş olup; Kurumla anlaşmalı eczanelerin 2007 hasılat bilgileri üzerinden, 01.09.2008 tarihi itibariyle geçerli olacak eczacı ıskonto oranları için gerekli düzenleme sistem tarafından otomatik olarak yapılmıştır. Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafından, 01.09.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş olan reçetelerde, yeni ıskonto oranının geçerli olması...


01-09-2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İSKONTO ORANLARI İÇİN REÇETE DÜ...

01-09-2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İSKONTO ORANLARI İÇİN REÇETE DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTŞALARIM, T.E.B.Merkez Heyeti'nden gelen bilgi ektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sisteminde, Birliğimiz ile Kurum arasında imzalanan 2008 yılı Protokolüne Ek Protokol ile 01.09.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni ıskonto oranları düzenlenmiş oldup reçete düzeltme işlemine de olanak sağlanmaktadır. Reçete düzeltme işlemi ana menüdeki Reçete İade kısmından reçetenin işlem numarası ile çağırılarak yapılacaktır. Ek-1


SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI

SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI Mamak SGK Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın bulunduğu bölgede yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı güç kaynaklarında oluşan teknik arıza nedeniyle, provizyon sisteminin 3 gün süreyle çalışmamasından kaynaklı olarak, fatura kesme işlemlerinin gecikmesi nedeniyle meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için provizyon sisteminde fatura kesme imkanı tanındıktan sonra, faturaların İl Müdürlüklerine tesliminde 5 iş günlük süre tanınması için Birliğimiz tarafından başvuruda bulunuld...


NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

Sayı: 01171 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen 12.09.2008 tarih ve 36.A.00.003068 sayılı yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimize Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 09.11.2008 tarih, 056098 sayılı yazı ile “Normal Reçete ile Verilecek Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alınan, etken madde olarak sadece Ephedrine ve Pseudoephedrine ile tuzlarını tek başına içeren ilaçların bulunduğu reçetelerin fotokopilerinin istenmesi ile ilgili olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminin, eczaneler ta...


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ISKONTO ORANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ISKONTO ORANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayı: 01172 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen 12.09.2008 tarih ve 36.A.00.003067 sayılı yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak ıskonto oranlarına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.08.2008 tarih, 12506 sayılı Genelge ile ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulamasının bildirildiği 09.11.2008 tarih, 24005111 sayılı yazı ekte iletilmektedir. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığınca ilaç ıskonto oranlarının söz konusu Genelgede belirtilen o...


PROVİZYON SİSTEMİ VE REÇETE DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

PROVİZYON SİSTEMİ VE REÇETE DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B 'den gelen PROVİZYON SİSTEMİ VE REÇETE DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ile ilgili yazısı aşağıdadır.Bilgilerinizi rica ederiz. 10.09.2008 tarihinde imzalanan 2008 yılı SGK Protokolüne Ek Protokol hükümleri gereğince değişen eczacı ıskonto oranlarının 01.09.2008 tarihi itibariyle provizyon sisteminden düzeltilecek olması ve yine imzalanan bu ek protokol ile kamu kurum ıskonto oranı %4 olan ilaçların ıskontolarının %11’e çıkarılmasından dolayı sistemde yapılacak olan düzeltme işlemlerine biran önce başlanmasının sağlanması amacıyla Kurum yetkilile...


SGK PROVİZYON SİSTEMİNDEKİ AKSAKLIK HK. AKSARAY

SGK PROVİZYON SİSTEMİNDEKİ AKSAKLIK HK. AKSARAY

Sayı: 01133 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği’nden alınan şifai bilgiye göre; Mamak Bilgi İşlem Merkezinden elektrik kesintileri olmakta ve bu nedenlede SGK Provizyon sistemine reçeteler girilememektedir. Sorunun bugün akşama kadar çözüleceği bilgisi alınmıştır. Bilgilerinizi rica ederiz.


2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKAN PROTOKOL HAKKINDA

2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKAN PROTOKOL HAKKINDA

Sayı: 01153 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyeti'nden gelen yazı ektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, 10.09.2008 tarihinde 2008 Yılı SGK Protokolü’ne ek protokol imzalanmıştır. 30.06.2008 tarihinde, kamu kurum iskontolarının uygulanışı ve yeni eczane iskonto oranları ile ilgili olarak, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak’ın tarafından imzalan tutanak, yeniden düzenlenerek ilgili B...


ÖNEMLİ!.. ACİL

ÖNEMLİ!.. ACİL

ÖNEMLİ !. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyeti'Nden gelen yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, kamu kurum iskontolarının uygulanışı ve yeni eczane iskonto oranları, 30.06.2008 tarihinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak’ın imzasıyla tutanak altına alınmış ve söz konusu tutanak 09.07.2008 tarihinde, SGK ile Birliğimiz arasında 01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere imzalanan 2008 SGK Protokolü’ne de ek...


SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; Haziran ayı fatura bedelleri kapsamında, yaklaşık 800 Milyon YTL’lik tutarın 04 Eylül 2008 (bugün) tarihi itibariyle Kurumdan Bankalara aktarımının yapılacağı ve 05 Eylül 2008 (yarın) tarihinden itibaren de eczacıların hesaplarında olacağı bilgisi alınmıştır


AĞUSTOS AYI FATURALARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

AĞUSTOS AYI FATURALARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği'nin Odamıza göndermiş olduğu 01.09.2008 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. KAMU KURUM ISKONTOSU FARKLILIKLARININ PROTOKOLE UYGUN OLARAK TAHSİLİ HAKKINDA Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 09 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Protokolü 01 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak ilaç sanayicileri tarafından kamuya yapılması gereken kamu kurum ıskontosunun eczanelerce Kuruma aktarımı, Protokolün 3.4 Maddesinde be...


T.İŞ BANKASI İLE İMZALANAN PROTOKOL HK.

T.İŞ BANKASI İLE İMZALANAN PROTOKOL HK.

Sayı : 01071/2008 T.İŞ BANKASI İLE İMZALANAN PROTOKOLÜN UYGULANMASI ESNASINDA ÜYELERİMİZE SAĞLANACAK KOLAYLIKLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 14.08.2008 tarih ve 36.A.00.002791 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimiz ile Türkiye İş Bankası arasında imzalanmış olan kredi ve kurum ödemelerine ilişkin protokoller uyarınca üyelerimizin, Türkiye İş Bankası Şubelerine yaptıkları ziyaretlerde zaman yitirmemeleri, doğru, sağlıklı bilgi almaları ve üyelerimizin e...


Farmakope Kitabı Hk.

Farmakope Kitabı Hk.

Sayı : 01073/2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 14.08.2008 tarih ve 36.A.00.002799 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. İlgi : a) 08.09.2006 tarih, 35.A.00.004630 sayılı, b) 09.11.2006 tarih, 35.A.00.005294 sayılı, c) 10.07.2007 tarih, 35.A.00.008417 sayılı yazılarımız. İlgide kayıtlı yazılarımız ile, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan farmakope kitabının, tüm eczanelerde bulunması gerektiği, bu sebeple de Odalarımız aracılığıyla üyelerimize temin edileceği bildirilmiş ve fa...