Teb Haberleri


ARTIK YETER MİTİNGİ İÇİN UYARI.

ARTIK YETER MİTİNGİ İÇİN UYARI.

ARTIK YETER! MİTİNGE! Ankara, 19.12.2008 MİTİNGE KATILIM HAKKINDA DUYURU Sevgili Meslektaşlarımız,Sevgili Meslektaşlarımız, 21 Aralık 2008 bizim için büyük bir gün.Birlik ve dayanışmamızı tüm Türkiye’ye göstereceğimiz, haklı taleplerimizi omuz omuza haykıracağımız bir gün.O gün, 12.00’de Kurtuluş İtfaiye Meydanı’nda buluşacağız.Saat 13.30’da Kolej Meydanı’nda olacağız.Mitingimizin düzenli bir biçimde yapılabilmesi için size bazı bilgiler vermek istiyoruz: Mevsim koşulları, soğuk hava şartlarını göz önünde bulundurarak; lütfen kalın ve ter...


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN 2008/105 SAYILI GENELGE VE EKİ LİSTE...

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN 2008/105 SAYILI GENELGE VE EKİ LİSTELER

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 04.12.2008 tarihinde “SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler” konulu 2008/105 Sayılı Genelge yayımlanmıştır. 2008/105 Sayılı Genelge ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesi ve Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12.06.2007 tarih 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi gereği oluşturulan Ödeme Komisyonunun; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ...


CHAMPIX İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

CHAMPIX İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Birliğimize, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 02.12.2008 tarih 73023 sayılı yazı ile; Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olabilmeleri amacıyla uygulamaya karar vermiş olduğu, “Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu” uygulaması çerçevesinde; Vareniklin etken maddesi içeren “Champix 0.5mg film kaplı tablet” ve “Champix 1mg film kaplı tablet” isimli ürünlerle ilgili “Sayın Sağlık Me...


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y...

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de, Sağlık Bakanlığı’nca “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır: Buna göre; 1 Haziran 2009 tarihine kadar ilaç ambalajlarına karekod eklenecektir. Bu tarihten sonra tüm ürünlerde karekod bulunması mecburi olup, bu tarihten önce karekodsuz üretilmiş ve piyasada mevcut olan ürünlerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar satışına izin verilecektir. www.iegm.gov.tr de yapılan açıklamaya göre: Yayımlanan yönetmelik değişik...


E-SAĞLIK VE E-REÇETE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU (17-18 ARALIK 2008 ANKARA

E-SAĞLIK VE E-REÇETE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU (17-18 ARALIK 2008 ANKARA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, E-SAĞLIK VE E-REÇETE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU Türk Eczacıları Birliği’nin Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU) ile birlikte yürüttüğü “Herkes için E-Sağlık” projesi kapsamında düzenlenen “Elektronik Sağlık ve E-Reçete Uygulamaları Sempozyumu”, 17-18 Aralık 2008tarihleri arasında Ankara Midi Hotel' de gerçekleştirilecektir. Sempozyuma tüm eczacılarımız davetlidir. DAVETİYE VE SEMPOZYUM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ EK-1 EK-2


www.mitinge.com

www.mitinge.com

www.mitinge.com internet adresi yayına başlamıştır.İnternet sitesine girip katılacaklar kısmına kayıt olmanız önemle rica olunur.Mitingle ilgili detaylar bu site üzerinden duyurulacaktır.


EYLÜL AYI REÇETELERİ VE KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİNİN ÖDEMELERİ HAKKINDA BİL...

EYLÜL AYI REÇETELERİ VE KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİNİN ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; Eylül ayı reçeteleri ile Kan ürünü reçete bedellerinin 900.799.673,02 YTL’lik tutarının ilgili bankalara gönderildiği ve 05 Aralık 2008 Cuma günü eczacılarımızın hesaplarında olacağı bilgisi alınmıştır.


31.12.2008 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLAN RAPORLAR İLE VERİLEBİLECEK İLAÇ...

31.12.2008 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLAN RAPORLAR İLE VERİLEBİLECEK İLAÇ MİKTARI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 4.Maddesi ile “SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, raporun düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla 31/12/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir. SUT’un yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş SUT hükümlerine uygun olan sağlık raporları ise SUT’ta belirtilen süreleri boyunca geçerlidir.” hükmü getirilm...


MİTİNG HAKKINDA ODALARA GÖNDERİLEN 02.12.2008 TARİHLİ DUYURU

MİTİNG HAKKINDA ODALARA GÖNDERİLEN 02.12.2008 TARİHLİ DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin Odamıza göndermiş olduğu 02.12.2008 tarih ve 36.A.00.03869 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. GERİ SAYIM BAŞLADI 27-28-29 Kasım 2008 tarihlerinde, tüm eczacı odalarının başkan ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen Türk Eczacıları Birliği 36.Dönem Merkez Heyeti 2.Bölgelerarası Toplantısında, eczacılık mesleğinin sorunları ve bu sorunların halk sağlığına olumsuz yansımaları ile ilgili olarak eylem sürecinin başlatılması kararı alınmıştır. TEB Merkez Heyeti yapmış olduğu toplantıda öncelikli ...


SGK FATURA SONLANDIRMA VE TESLİM TARİHİ 19 ARALIK CUMA GÜNÜNE UZATILDI

SGK FATURA SONLANDIRMA VE TESLİM TARİHİ 19 ARALIK CUMA GÜNÜNE UZATILDI

SGK ile sözleşmeli eczaneler tarafından Kasım ayında karşılanan reçetelere ait faturaların son teslim tarihinden önceki haftanın Kurban Bayramı olması nedeniyle faturaların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine teslimi için ek süre tanınmasına ilişkin Birliğimiz tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş olup; Eczaneler tarafından Kasım ayı döneminde karşılanan reçetelerin fatura sonlandırma ve teslim süresi 19.12.2008 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. EK:1


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEME

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.11.2008 tarih, 19447 sayılı Genelge ile; 23.10.2008 tarihli 27033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 25.3üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile 25/3/2008 tarihli ve 3493 sayılı Genelgenin 11 inci maddesi” ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. 25/3/2008 tarihli ve 3493 sayılı Genelgenin 11 inci maddesi: 11. Tebliğe 12.7.30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ...


9.TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

9.TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 9.Türkiye Eczacılık Kongresi 13-16 Kasım 2008 tarihleri arasında Türk Eczacılar Birliği, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Ecza Koop. işbirliği ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 2000 kişinin izlediği kongrede, 151 kişi, 74 farklı başlık altında yapılan toplantıya konuşmacı ya da oturum yöneticisi olarak katıldılar. Kongrede bilimsel, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlar değişik alt başlıklarla ele alındı. Programı, içeriği ve katılımcıları ile dolu dolu bir kongre yaşandı. Kongre bilimsel programında, farmasötik bakım, kozmetikler, parafarmasötik...


TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 27-28 ARALIK 2008 ANKARA

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 27-28 ARALIK 2008 ANKARA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Temel İlkyardım Meslek İçi Eğitim Programı 27 – 28 Aralık 2008 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi'nde (Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. 27 Aralık Cumartesi günü 09:00-18:30, 28 Aralık Pazar günü 09:00 - 17:30 saatlerinde yapılacak olan eğitime katılım ücreti 75YTLdir. (Eczacılık Fakültesi mezunu olmayıp eğitime katılmak isteyen sağlık çalışanları için katılım ücreti 150YTL'dir).Kayıtlar ve ayrıntılı bilgi için lütfen www.eczakademi.org web adresini ziyaret ediniz.


PROTOKOLÜN 3.7 MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA

PROTOKOLÜN 3.7 MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 11.11.2008 tarihinde, Ankara 6.Noterliği kanalıyla Birliğimize “01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 09.07.2008 tarihinde imzalanan 2008 Yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ünde bazı reçetelerin dönüşümlü olarak karşılanmasını düzenleyen (3.7) numaralı maddenin söz konusu Protokolden çıkarıldığına dair ihtar”ın Tebliğinden sonra; Meslektaşlarımız tarafından odalarımıza ve Birliğimize, söz konusu reçet...


9. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ GENÇLİK FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

9. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ GENÇLİK FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

9. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ“EĞİTİM Sİ(S)TEMİMİZ: BEŞ OLSUN BOŞ OLMASIN”GENÇLİK FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 13-16 Kasım 2008 tarihleri arasında Türk Eczacıları Birliği, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Ecza Koop’un işbirliği ile gerçekleştirilmiş olan 9. Türkiye Eczacılık Kongresi kapsamında, 15 Kasım 2008 Cumartesi günü Türkiye’nin 10 farklı eczacılık fakültesinden 950 öğrencinin katılımı ile bir gençlik forumu gerçekleştirilmiştir. Forumun ana tartışma alanı beş yıllık eğitim ve bunun eczacılık fakültesi öğrencilerine ve eczacılık mesleğine olası etkileri olmuştur. Fo...


TEB 36. DÖNEM MERKEZ HEYETİ ALTINCI BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTIS...

TEB 36. DÖNEM MERKEZ HEYETİ ALTINCI BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ36. DÖNEM MERKEZ HEYETİALTINCI BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISISONUÇ BİLDİRGESİ Kamuoyuna; Türk Eczacıları Birliği 36. Dönem Merkez Heyeti Altıncı Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı, 15 Kasım 2008 günü, tüm Oda Başkanlarımızın ve Merkez Heyetimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Türk Eczacıları Birliği, 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılık Hizmetleri Hakkında Yasa’nın değiştirilmesi ve çağın gereklerine uygun hale getirilmesi konusunu çok uzun bir zamandır her türlü platformda dile getirmektedir. Ancak, Merkez Heyetimiz ve Başkanlar Danışma Kurulu olarak bizl...


2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 12.2 MADDESİ - AYNI DOZDA BİRDEN FAZ...

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 12.2 MADDESİ - AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLAR HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 12.2 MADDESİ - AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLAR HAKKINDA 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 12.2 Maddesi 3.Bendinin uygulaması ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler konusunda, üyelerimizden aktarılan sorular nedeniyle, açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı hükümlerinin uygulanmasında yaşanan tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla, 31.10.2008 tarihinde bir duyuru metni yayımlanmıştır: Sosyal Güvenlik Kuru...


MUAYENE ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

MUAYENE ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM 13 Kasım itibariyle, provizyon sisteminde reçete girişlerinde muayene ücretlerinin çıkmaması ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından konuya açıklık getiren duyuru Kurum web sayfası üzerinden yayımlanmıştır;Söz konusu duyuru şu şekildedir.“Muayene Katılım ücreti reçetedeki ilaçların verilmesi anında, sağlık kuruluşunun provizyon esnasında aldığı Takip Numarası kullanılmak suretiyle, sigortalılar için eczane tarafından, Kurumumuzdan gelir ve aylık alanların da aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir....


TEB ECZACILIK AKADEMİSİ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DUYURULARI

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DUYURULARI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, EĞİTİM 1: TEMEL İLKYARDIM MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 22-23 KASIM 2008 ANKARA Temel İlkyardım Meslek içi Eğitim Programı 22 – 23 KASIM 2008 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi'nde (Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. 22 Kasım Cumartesi günü 08:30-18:30, 23 Kasım Pazar günü 08:30 - 17:30 saatlerinde yapılacak olan eğitime katılım ücreti 75YTLdir. (Eczacılık Fakültesi mezunu olmayıp eğitime katılmak isteyen sağlık çalışanları için katılım ücreti 150YTL'dir).Kayıtlar ve ayrıntılı bilgi için lütfen www.eczakademi.org web adresini ziyaret ediniz.EGİTİM...


YEŞİL KART ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

YEŞİL KART ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen bilgiye göre; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile yapılan görüşmede; İl Sağlık Müdürlüklerine 10 Kasım 2008 tarihi itibariyle, Yeşil Kart fatura bedeli olarak 100 milyon YTL’lik tutarın aktarımının gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacak dağıtımın sonucunda söz konusu tutarların eczacıların hesaplarına yatırılacağı bildirilmiştir.