Teb Haberleri


2009 YILI SGK FOMLARI HK.ÖNEMLİ!

2009 YILI SGK FOMLARI HK.ÖNEMLİ!

Sayı : 00150/2009 30.01.2009 Konu: 2009 Yılı SGK Protokolü hk. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 27.01.2009 tarihli 2009 SGK sözleşmeleri ile ilgili yazısı aşağıda olup; Bu çerçevede, eczacılarımız ekteki hasılat formlarını mali müşavirlerine doldurtacaklardır. Bu formu mali müşavirler ve eczacılar kaşeleyip imzalayacaklar ve4 Şubat 2009 Çarşamba günü saat:17.00'ye kadar Odamıza teslim edeceklerdir.(Vergi Dairesine onaylatılmasına gerek yoktur.) Kırşehir ve Nevşehir’dekieczacılarımız ise il temsilcilerimize teslim...


ÖNEMLİ DUYURU! ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAK...

ÖNEMLİ DUYURU! ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Sayı : 00094/2009 28.01.2009 ÖNEMLİ DUYURU ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 20.01.2009 tarih ve 36.A.00.4250 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesine ilişkin protokol, 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.01.20...


T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKIN...

T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKINDA

Sayı : 00097/2009 29.01.2009 T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 22.01.2009 tarih ve 36.A.00.004284sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi,T.İş Bankası ve Birliğimiz arasında Yardımlaşma Sandığı Kredilerinin T.İş Bankası aracılığı ile üyelerimize kullandırılmasına yönelik protokol 17.07.2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.Protokolün imzalanmasından bugüne kadar geçen süreçte, 2500 üyemize T.İş B...


ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMA...

ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMASI HK

Sayı : 00098/2009 29.01.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 23.01.2009 tarih ve 36.A.00.004285 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURU Türk Eczacıları Birliği, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında 05.12.2007 tarihinde imzalanan Eczane Çalışanlarının Eğitimi ile ilgili protokol gereği düzenlenen eğitimlerde, 256 saatlik teorik kısmın ardından, 1200 saatlik pratik kısmın tamamlanması gerekmekted...


BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA, YURT DIŞINDAN MEZUN KİŞİL...

BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA, YURT DIŞINDAN MEZUN KİŞİLERE DENKLİK VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖK TARAFINDAN YAPTIRILAN SINAV İPTAL EDİLDİ

Birliğimiz tarafından, Yurt dışındaki eczacılık fakültelerinden mezun olan kişilere denklik verilebilmesi ve bu kişilerin Türkiye’de eczacılık yapabilmeleri için, 08.09.2008 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yaptırılan sınavın iptali için açılan davada, 09.03.2009 tarihinde, T.C. Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiş ve bu karar Birliğimiz tarafından duyurulmuştu. Yapılan yargılama sonucunda, T.C.Ankara 11.İdare Mahkemesi davamızı haklı bularak, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği ...


BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYEN...

BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYENENİN YAPILDIĞI SAĞLIK KURUMLARINCA KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Sayı: 00074/ 2009 Konu: BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYENENİN YAPILDIĞI SAĞLIK KURUMLARINCA KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM 31.12.2008 tarih 27097 Sayılı 7.Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeler sonrasında, 01.01.2009 tarihi itibariyle yurtdışı sigortalıları gibi bazı sigortalı grupları için, muayene katılım payının tahsilatının ne şekilde yapılacağı konusunda bazı tereddütl...


ECZANELER TARAFINDAN, YEŞİL KARTLI HASTALARIN MUAYENE ÜCRETLERİ İÇİN D...

ECZANELER TARAFINDAN, YEŞİL KARTLI HASTALARIN MUAYENE ÜCRETLERİ İÇİN DOLDURULACAK FORM HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti2nin Odamıza göndermiş olduğu 12.01.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, 31.12.2008 tarihinde yayımlanan “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ”(Sıra No:7) gereğince, 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeşil Kart sahiplerinden de Muayene katılım payı tahsil edilmeye başlanacak olup, muayene ücretleri reçeteyi karşılayan eczaneler tarafından tahsil edilecektir. Eczaneler tarafından tahsil edilen bu tutarlar, daha sonra kurum tarafından eczane alacaklarınd...


EK YAPILDI - ÇOK ÖNEMLİ! İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK.

EK YAPILDI - ÇOK ÖNEMLİ! İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği'nin Odamıza göndermiş olduğu İlaç Takip Sistemi İle iligli yazısı aşaşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Aşağıda yayımlanan 31.12.2008 tarih, 36.A.00.004118 sayılı yazımızla ilgili olarak Birliğimize, acilen karekod okuyabilen barkod okuyucu ve İlaç Takip Sistemine uyumlu bir eczane yazılım programının temin edilmesinin gerekip gerekmediği yönünde sorular iletildiğinden açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 24.12.2008 tarihinde yayımlanan duyuruy...


NEXAVAR 200 MG. FİLM KAPLI TAB. HK.

NEXAVAR 200 MG. FİLM KAPLI TAB. HK.

16.01.2009 Sayı: 00058 / 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 05.01.2009 tarih ve 36.A.00.04131 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. İlgi: 03.12.2008 tarih ve 3886 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız hk. İlgide kayıtlı yazımız ile Nexavar 200 mg. Film kaplı tablet isimli müstahzarın 25.09.2008 tarihinde Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti. tarafından ülkemizde ruhsat ve satış izni aldığı ve konunun ilgili firma tarafından 19.11.2008 tarihinde yazılı olarak Kuruma bildirdiği, ancak adı geçen ...


MULTİSEF IM 250 MG VE MULTİSEF IM 750 MG HK.

MULTİSEF IM 250 MG VE MULTİSEF IM 750 MG HK.

16.01.2009 Sayı: 00059 / 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 12.01.2009 tarih ve 36.A.00.04192 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Sunucularının ve Ödemelerin Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 30.12.2008 tarih ve 1037025 sayılı yazı ile , “MULTİSEF IM 250 mg. Ve MULTİSEF IM 750 MG Enjektabl Toz İçeren Flakon” isimli ilaçların aynı dozda yer alan ancak % 1 oranında lidokai...


BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYEN...

BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYENENİN YAPILDIĞI SAĞLIK KURUMLARINCA KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM 31.12.2008 tarih 27097 Sayılı 7.Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeler sonrasında, 01.01.2009 tarihi itibariyle yurtdışı sigortalıları gibi bazı sigortalı grupları için, muayene katılım payının tahsilatının ne şekilde yapılacağı konusunda bazı tereddütler yaşandığı üyelerimiz tarafından bildirilmektedir. Tebliğin 3.3 Numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsi...


TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 2009 YILI BİLİM-HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 2009 YILI BİLİM-HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 2009 YILI BİLİM-HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2009 YILI BILIM – HIZMET VE TESVIK ODULLERI Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından her yıl verilen Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için 2009 yılı başvuruları başlamıştır. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ tarafından: Bilim, Hizmet ve Teşvik olmak üzere üç tür ödül verilmektedir.Bu ödüller eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan ve/veya bu alanların mensubu olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün ni...


ÖNEMLİ! FİLİSTİN HALKINA İLAÇ YARDIMI KAMPANYASI HK.

ÖNEMLİ! FİLİSTİN HALKINA İLAÇ YARDIMI KAMPANYASI HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin Odamıza göndermiş olduğu 09.01.2009 tarihli "FİLİSTİN HALKINA İLAÇ YARDIMI KAMPANYASI”ile ilgili yazısına istinaden;isteyen Eczacılarımız para yardımı yapabileceği gibi, isteyen eczacılarımız da ilaç yardımı yapabileceklerdir.Yazı ekinde yer alan ilgili dilekçe örneğinin eczacılarımız tarafından doldurulduktan sonra Eczacı Odamıza veya İl Temsilciliklerimize en kısa sürede teslim etmelerini önemle rica ederiz. Türk Eczacıları Birliği olarak Filistin Halkı için başlatmış olduğumuz yardım kampanyası ile ilgili bir y...


VII. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SIRASINDA YAPILAN BASIN AÇIKL...

VII. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SIRASINDA YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın Mensupları, Son 15-20 gündür sizlerin yer yer “ilaç krizi” başlığı ile duyurma ihtiyacı duyduğunuz, Türkiye’nin dört bir yanından 24.000 eczacı ile, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında yaşanan sorunlarda henüz bir aşama kaydedemediğimiz için bugün tekrar sizlerin huzuruna çıktık. Bildiğiniz gibi, SGK ile imzaladığımız İlaç Alım Protokolü’nün 1 Şubat 2009 itibariyle fesh edilmiş olacağına dair bir ihtarname yolladık. Bu ihtarnameye yanıt, doğrudan sayın Bakan’ın ağzından medya aracılığı ile geldi. Kendileri...


YEŞİL KARTLI HASTALARDAN TAHSİL EDİLECEK MUAYENE KATILIM PAYLARI HK.

YEŞİL KARTLI HASTALARDAN TAHSİL EDİLECEK MUAYENE KATILIM PAYLARI HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 31 Aralık 2008 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ ( Sıra No:7) ve Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009-1) ile; 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren, Yeşil kart sahiplerinden de muayene katılım payı alınacağı ve bu ücretin eczanelerde tahsil edileceği, daha sonra eczacılar tarafından ilgili kuruma verilecek java çıktılarına istinaden bu tutarların eczacıların alacaklarından mahsup edileceği bildirilmişti. Söz konusu katılım paylarının, Yeşil kartlı hastalar i...


ÖNEMLİ ! SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.

ÖNEMLİ ! SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.

Sayı : 0001/2009 Önemli Duyuru: Sağlık Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmıştır. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM 31 Aralık 2008 Gün ve 27097 / 7.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan olmak üzere mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren 4 adet tebliğ yayımlanmıştır. Üyelerimizin uygulamada dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 31 Aralık 2008 Gün ve 27097 / 7. Mükerrer Resmi Gazete ile; 1. Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ ( Sıra No:7) (Maliye Bakanlığı’ndan), 2. Tedavi Yardımın...


Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Protokolü Hakkı...

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Protokolü Hakkında

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesine ilişkin Protokol imzalanmıştır. Konu ile ilgili açıklamalar ekte sunulmuştur. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur. PROTOKOL METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.


GERİ ÖDEME KESİNTİLERİNDE KESİNTİ TUTARININ GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN ...

GERİ ÖDEME KESİNTİLERİNDE KESİNTİ TUTARININ GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN VE ÖDENECEK KDV NDEN DÜŞÜLMESİ HAK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafından kesilen faturaların ve eki reçetelerin incelenmesi sırasında, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, yapılan kontrol sonucuna göre fatura tutarından bazı kesintiler yaptığı; ancak kesinti tutarının gelir vergisi matrahından ve ödenecek KDV’nden düşülmesinde sorunla karşılaşıldığı bilinmektedir. Konu Birliğimiz tarafından 21.06.2006 tarih 3417 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığı’na bildirilerek çözüm bulunması talep edilmiştir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, başvurumuzu ...


5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HÜKÜMLE...

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca, "Sosyal Güvenlik Destek Primi" ödenmesi ile ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği mali danışmanlarının vermiş olduğu görüş ekte yer almaktadır. Ek Dosya İçin Tıklayınız.


ARTIK YETER MİTİNGİ İÇİN UYARI.

ARTIK YETER MİTİNGİ İÇİN UYARI.

ARTIK YETER! MİTİNGE! Ankara, 19.12.2008 MİTİNGE KATILIM HAKKINDA DUYURU Sevgili Meslektaşlarımız,Sevgili Meslektaşlarımız, 21 Aralık 2008 bizim için büyük bir gün.Birlik ve dayanışmamızı tüm Türkiye’ye göstereceğimiz, haklı taleplerimizi omuz omuza haykıracağımız bir gün.O gün, 12.00’de Kurtuluş İtfaiye Meydanı’nda buluşacağız.Saat 13.30’da Kolej Meydanı’nda olacağız.Mitingimizin düzenli bir biçimde yapılabilmesi için size bazı bilgiler vermek istiyoruz: Mevsim koşulları, soğuk hava şartlarını göz önünde bulundurarak; lütfen kalın ve ter...