Teb Haberleri


MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK DURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK DURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 23.10.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile provizyon sisteminde, 103 - Günübirlik Tedavi104 - Acil Sağlık Hizmeti Reçete teşhisleri tanımlanmıştır. Reçetelerde “Günübirlik Tedavi” veya “Acil Sağlık Hizmeti” ibaresinin yazılmış olması halinde, provizyon sistemine yeni teşhis kodlarını kullanarak giriş yapmanız ve reçeteyi MUAYENE KATILIM PAYI ALMADAN karşılamanız mümkün olacaktır. Bununla beraber, SGK tarafından 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu...


2008 YILI SUT REVİZYONU İLE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

2008 YILI SUT REVİZYONU İLE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan düzenlemeler sarı ile, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Revziyon ile 2008 Yılı SUT’a yapılan ilaveler kırmızı ile, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Revziyon ile 2008 Yılı SUT’tan çıkarılan ifadeler gri ile işaretlenmiştir. Ek dosya için tıklayınız


2008 SUT 12.2 AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLARIN 4 H...

2008 SUT 12.2 AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLARIN 4 HAFTALIK TEDAVİ DOZUNU GEÇEN AMBALAJ FORMLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan 2008 Yılı protokolünün 3.1 Maddesi ile, reçete karşılanmasında, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol çerçevesinde ve protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri (Kamu kurum iskontosu ve eczacı iskontosu hariç) doğrultusunda işlem yapılacağı” belirlenmiştir. Ancak, gerek 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, gerekse bu Tebliğin bazı hükümlerine açıklık getirmek üzere 22.10.2008 tarih 27032 ...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24....

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24.10.2008 TARİHLİ YAZI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24.10.2008 TARİHLİ YAZI 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği ile 22.10.2008 tarih 27032 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Revizyonunda yer alan 2008 Yılı Protokolü hükümlerine aykırı düzenlemeler ile, Tebliğ ve Revizyonun uygulamasında sorun yaşanan maddeler ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Fatih Acar’a gönderilen yazı ekte bilginize sunulmaktadır. EK : 1


2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİ...

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükte olan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve ek listeler üzerinde yapılan düzenlemeler bildirilmektedir.Bu Tebliğin (2) numaralı maddesi, (4) numaralı maddesinin (ç) bendi, (5) numaralı maddesi, (7) numaralı maddesinin (a) bendi, (9) numaralı maddesinin (d) bendi, (10) numaralı maddesi, (16) numaralı maddesini...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ Dünyada yaşanmakta olan ve ülkemizi de yakından etkilemesi beklenen küresel krizin yansımaları sonucu, başta T C Merkez Bankası olmak üzere, tüm bankalar yeni koşullara uygun pozisyon alarak, faiz oranlarını arttırma yoluna gitmişlerdir. Bu gelişmelere paralel olarak ve sandık kaynaklarının günün şartlarına uygun ve etkin yönetimini sağlayabilmek amacıyla Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu yıllık %10,20 olan yardımlaşma sandığı kredisi kullandırım faiz oranını yıllık %11,25 olarak ...


5510 SAYILI KANUNUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DUYU...

5510 SAYILI KANUNUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 17.10.2008 tarihinde; 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer alan bazı sigortalı ve hak sahipleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen duyuru yayımlanmıştır: “5797 Sayılı Kanunla değişik 5510 Sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince, kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemlerin Kurum tarafından en geç 3 yıl içinde, devralındığı tarihe kadar devam edecekti...


MERCK SHARP DOHME FİRMASINA AİT TİCARİ İSKONTOSU DÜŞEN İLAÇLAR HAKKIND...

MERCK SHARP DOHME FİRMASINA AİT TİCARİ İSKONTOSU DÜŞEN İLAÇLAR HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyeti 17.10.2008 tarih ve 36.A.00.003397 sayılı yazısı aşağıdadır. Bigilerinizi rica ederiz. Birliğimiz tarafından MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. adına ruhsatlı aşağıda isimleri yer alan ilaçların, daha önceden uygulanmakta olan %5 ticari ıskontoların %3’e düşürülmesi uygulamasının geri çekilmesi amacıyla, anılan firmaya gönderilen yazı ektedir. Ürün adı: Değişiklik tarihi: Cozaar 50 mg tablet 13.09.2008 Hyzaar tablet 13.09.2008 Zocor 40 mg 28 tablet13.09.2008 Zocor 10 mg 28 tablet 15.09.2008 Zocor 20 mg 28 tablet 15.09.2008 ...


YURTDIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

YURTDIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi, yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler provizyon sistemine işlenememekte, bu grup reçetelerin provizyon sistemine girişi, meslektaşlarımız tarafından manuel olarak yapılmakta ve deneme reçete çıktısı alınmaktadır. Bu grup reçeteler için alınan deneme çıktısı üzerinde, muayene ücreti ile ilgili herhangi bir açıklama ve uyarının bulunmaması, meslektaşlarımız tarafından yurt dışı sigortalılarına ait reçetelerden muayene ücreti alınıp alınmayacağı ile ilgili tereddüt yaşanmasına neden olmaktadır. Oysa, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama ...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 15.10.2008 tarih ve 36.A.00.03337 sayılı İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, 02.02.2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan İlaç Takip Sistemi kapsamında, ilaç ambalajlarında karekod konulması zorunluluğu getirilmiştir. Bilindiği gibi, 02.02.2008 tar...


FARMAKOVİJİLANS EĞİTİMİ HK.

FARMAKOVİJİLANS EĞİTİMİ HK.

Sayı: 01241 / 2008 16.10.2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği Farmakoekonomi Farmakoepidemiyoloji Farmakovijilans Araştırma Merkezi, kendi bünyesindeki uzman eğitmenleri ve TÜFAM’ın desteği ile FARMAKOVİJİLANS konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2008 yılının Kasım ayında Ankara’da Farmakovijilans Konusunda Eğitici Eczacı Eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitim dâhilinde eğitilecek eczacıların kendi bölgelerinde eczacı eğitimine devam etmeleri planlanmaktadır. Ayrıca yapılan planlamaya göre her 200 üye başına bir eğitmen eczacı katılımı beklenmektedir...


ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE, VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ - 1-2 KA...

ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE, VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ - 1-2 KASIM 2008

ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE, VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ - 1-2 KASIM 2008 09.10.2008 " Eczane İşletmelerinde Muhasebe, Vergi ve Mali Yönetim " Meslek İçi Eğitim Programı1 - 2 Kasım 2008 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi'nde(Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. Eğitime katılım ücreti 75YTL'dir Kayıt için lütfen formlar bölümüne giriş yapınız. Ücret yatırıldıktan sonra banka dekontunun 0312 409 81 32 numaralı telefona fakslanması gerekmektedir. Eğitim ücretinin yatırılacağı hesap numarası :İş Bankası, Farabi Şubesi 4240-332 912 dir. Katılım sınırlı...


ÇOK ÖNEMLİ! MEDULA TAKİP NUMARASI HAKKINDA

ÇOK ÖNEMLİ! MEDULA TAKİP NUMARASI HAKKINDA

Bilindiği gibi, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin yayımlandığı tarihten itibaren, Tebliğde yer alan ve uygulamada aksaklıklara yol açacak düzenlemelerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşmeler yapılmış ve açıklığı kavuşturulan konular önceki duyurularımızla üyelerimize bildirilmişti. Son olarak, meslektaşlarımızın ve hastaların mağduriyetlerine yol açan, reçetelerde medula takip numarasının aranması uygulaması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerin ardından, Kurum tarafından, reçetelerde medula ya da protokol numaralarından herhangi birinin bulunmasının yete...


radyofarmasötik ürünlerin ilaç Takip sistemi uygulaması hk.

radyofarmasötik ürünlerin ilaç Takip sistemi uygulaması hk.

Sayı: 01223/ 2008 09.10.2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 26.09.2008 tarih ve 36.A.00003249 sayılı yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 17.09.2008 tarih ve 057715 sayı yazı ile; İlaç takip sisteminde serumlar ve radyofarmasötik ürünlerin durumları incelenerek gerek ilaç takip sistemi yazılım sistemi ve gerekse 2D barkod uygulama sistemi dışında, a)- Serumlar için, kurulu tesislerin yapısal değişiklik zorunluluğu içermesi b)- Radyofarmasötik ürü...


ÖNEMLİ! 2008 SUT HAKKINDA SGK İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUÇLARI

ÖNEMLİ! 2008 SUT HAKKINDA SGK İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUÇLARI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin Odamıza göndermişolduğu 07.10.2008 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. 29.09.2008 tarihli ve 27012 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili düzenlemelerin değerlendirilmesi ve yaşanan aksaklıkların iletilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr.Sami Türkoğlu ve Kurum Yetkili Eczacıları ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ve Genel Sekreteri Ecz.Hilmi ŞENER bugün (07.10.2...


SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARM, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bugün yapılan görüşme sonucunda; Temmuz ayı fatura bedelleri kapsamında, 861.724.586,53 YTL’lik tutarın 08 Ekim 2008 (bugün) tarihi itibariyle Kurumdan Bankalara aktarımının yapılacağı ve 09 Ekim 2008 (yarın) tarihinden itibaren de eczacıların hesaplarında olacağı bilgisinin kesinleştiği belirtilmiştir.


TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 25-26 EKİM 2008 ANKARA

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ 25-26 EKİM 2008 ANKARA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Temel İlkyardım Meslek içi Eğitim Programı 25 – 26 Ekim 2008 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi' nde (Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. 25 Ekim Cumartesi günü 08:30-18:30, 26 Ekim Pazar günü 08:30 - 17:30 saatlerinde yapılacak olan eğitime katılım ücreti 75YTLdir. (Eczacılık Fakültesi mezunu olmayıp eğitime katılmak isteyen sağlık çalışanları için katılım ücreti 150YTL' dir).Kayıtlar ve ayrıntılı bilgi için lütfen www.eczakademi.org web adresini ziyaret ediniz


YEŞİL KARTLI HASTALARDAN ALINACAK KATILIM PAYI HK.

YEŞİL KARTLI HASTALARDAN ALINACAK KATILIM PAYI HK.

Sayı: 01180 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden alınan sözlü bilgiye göre; Sistemde hata olduğundan dolayı Yeşil Kartlı hastalarda ve Konsolide Bütçeye tabi bazı reçetelerde katılım payı çıkmadığı gözlemlenmekte olup konu S.G.K. yetkililerine aktarılmış ve çözümlenmeye çalışılmaktadır. Sorun çözülene kadar katılım payı hesaplanıp hastalardan alınacağı bilgisi alınılmıştır. Daha sonra detaylı bilgi T.E.B. ‘in internet sayfasından duyurulacağı söylenmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.


KATILIM PAYI VE MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

KATILIM PAYI VE MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, YEŞİL KART SAHİBİ HASTALARA AİT REÇETELERDE KATILIM PAYI HESAPLANMASI Yeşil Kart sahibi hastalar için katılım payları provizyon sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle hesaplanamamaktadır. Bu süreçte üyelerimiz açısından mağduriyet yaşanmaması amacıyla Yeşil Kart sahibi hastalara ait reçetelerde katılım payının, %20 oranında manuel hesaplanarak tahsil edilmesi gerekmektedir. MUAYENE KATILIM PAYI 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.Katılım Payı başlıklı maddesi ile ayakta tedavide muayene katılım payı tutarları belirlenmiş ...


2008 YILI SUT HÜKÜMLERİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA

2008 YILI SUT HÜKÜMLERİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi, 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 29.09.2008 tarih 27012 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 01 Ekim 2008 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2008 Yılı SUT Hükümleri ile ilgili olarak, dikkate edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: A) SUT’un 3. Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve kimlik tespiti işlemleri başlıklı bölümünün (2) ve (3) nolu bendleri; (2) Aile hekimliğine geçilen SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi” nde (EK-4) belirtilen illerde 01 Kasım 2008 tarih...