Teb Haberleri


İTS Portal Adresi Değişikliği Hakkında.

İTS Portal Adresi Değişikliği Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bugün (09 Ağustos 2019) yayımlanan duyuru ile, İlaç Takip Sistemi portalına erişim adresinin değiştiği, portala aşağıdaki adresten ulaşılabileceği duyurulmuştur. İTS portal erişim adresi:https://paydas.its.gov.tr Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemes...

Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2019 Yılı Sözleşmeleri Hakkında.

T.C. Danıştay Başkanlığı, T.C. Yargıtay Başkanlığı, T.C. Sayıştay Başkanlığı, T.C.Genelkurmay Başkanlığı ve T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Birliğimiz arasındaimzalanan Protokollerin 14. Maddelerinin 7. bentlerindeki "Eczacı ile Kurum arasında buProtokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir..." hükmü gereğince yukarıda adı geçen Kurumlara ait 2019 Yılı sözleşmeleri bastırılmış olup, sözleşme Formlarının satış fiyatı 50 TL olarak uygulanmaya devam edecektir. Konuyla ilgili olarak yukarıda anılan sözleşmelerden yapmak isteyen meslektaşlarımızın 07.0...


2019 Yılı Yardımcı Eczacı Üçüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları.

2019 Yılı Yardımcı Eczacı Üçüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda, yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek olan işlemler için tamamlanmış olan hazırlıklarımız kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da onaylanan 2019 Yılı Üçüncü Başvuru Dönemi Ta...


Plastik Poşet Uygulamaları Hakkında

Plastik Poşet Uygulamaları Hakkında

Bilindiği üzere, kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 10.12.2018 tarih 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme ile 01.01.2019 tarihinde yayımlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile plastik poşetlerin ücret karşılığında verilmesi zorunlu tutulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün uygulamada karşılaşılan hususlar göz ön&uu...


2019 Haziran Ayı Katılım Payı Ödemeleri.

2019 Haziran Ayı Katılım Payı Ödemeleri.

Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Başkanlığı’ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2019 Haziran Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü ile Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezleri katılım payı tutarlarının 31.07.2019 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde De...

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından, 30.07.2019 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazetede, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu kapsamda 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte meydana gelen değişiklikler karşılaştırmalı olarak ekli tabloda yer almaktadır. Tablo için tıklayınız.


İŞKUR Destekleri Hakkında!

İŞKUR Destekleri Hakkında!

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi:21.01.2019 tarih ve 10124 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız, İlgide kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazımız ile, İŞKUR tarafından istihdamın artırılması amacıyla işçi ve işverenlere sunulan ve mevcut durumda eczanelerin de faydalanabileceği “İlave İstihdam Teşviki” ve “İşbaşı Eğitim Programı” destek şartları ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilmişti. İŞKUR tarafından sunulan söz konusu destekler ile ilgili olarak aynı şekilde devam etmekte olan şartlar aşağıdaki şekildedir: İlave İstihdam Teşviki; 27.03.2018 tarihli ve 30373...


Yardımlaşma Sandığı Kredi Faizleri Hakkında.

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faizleri Hakkında.

ÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Bankalarca kredi faizlerine uygulanan indirimler sonucunda, Üyelerimize kullandırılan kredi maliyetlerini daha da düşürmek ve Sandık kaynaklarının yönetimini sağlayabilmek amacıyla, üyelerimize kullandırılan kredilerin kullandırım faiz oranı; %1,69 seviyesinden%1,49seviyesine indirilmiştir. Krediler, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılmaya devam edecektir. Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir. Kredi işlemlerinde bankaya hi...


Kağıt Reçetelerde ICD 10 Kodu Aranmasına Dair Medula Mesajı Hakkında (...

Kağıt Reçetelerde ICD 10 Kodu Aranmasına Dair Medula Mesajı Hakkında (Güncellenmiştir).

Kağıt Reçetelerde ICD 10 Kodu Aranmasına Dair Medula Mesajı Hakkında(Güncellenmiştir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Provizyon Sisteminde 26.07.2019 tarihinde bir mesaj yayımlanarak, 29.07.2019 tarihinden itibaren kağıt reçetelerin sisteme kaydedilmesi sırasında ICD 10 kodu girişinin zorunlu hale getirileceği belirtilmiştir. Merkez Heyetimiz ve Bölge Eczacı Odası Başkanlarımızla birlikte yapılan değerlendirmede yapılması istenen düzenlemenin protokolün ilgili maddesine aykırılık teşkil ettiği ve uygulanamaz oldugu değerlendirilerek konu ile ilgili...


İTS ve RRS’de 26.07.2019 Tarihinde Yapılacak Planlı Kesinti Hakkında.

İTS ve RRS’de 26.07.2019 Tarihinde Yapılacak Planlı Kesinti Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 26.07.2019 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda, Bu gece (26.07.2019) 23.00-02.00 saatleri arasında veritabanı çalışmaları nedeniyle 3 saatlik planlı bir kesinti öngörüldüğü, belirtilen saatler arasında İlaç Takip Sistemi ve Renkli Reçete Sistemi’ne erişim sağlanamayacağı bildirilmektedir.


ÜTS Uygulaması Başlangıcının 1 Eylül 2019’a Ertelenmesi Hakkında.

ÜTS Uygulaması Başlangıcının 1 Eylül 2019’a Ertelenmesi Hakkında.

Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçları ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula üzerinde 11.07.2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile, Kurumun ÜTS uygulaması ile ilgili sistem düzenlemelerinin tamamlanmış olduğu, 12.07.2019 tarihinden itibaren MEDULA Eczane Sisteminde şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için ÜTS’ye bildirimde bulunmak üzere gerekli alanların açılacağı; 01.08.2019 tarihinden itibaren karşılanan reçetelerde tekil hareketliliği başlamamış şeker ölçüm çubukları ve insülin...


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 41. DÖNEM MERKEZ HEYETİ 3.BÖLGELERARASI TOPLAN...

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 41. DÖNEM MERKEZ HEYETİ 3.BÖLGELERARASI TOPLANTI SONUÇ DEKLARASYONU

KAMUOYUNA: BU ZULME İZİN VERMEYECEĞİZ:KONTROLSÜZ AÇILAN FAKÜLTELER MESLEĞİMİZİN SONU OLACAK! Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin açılması ile birlikte eczacılık fakültesi sayısı 50’ye yükselmiş oldu. Eczacı akademisyeni olmayan, öğretim elemanı kadroları eksik, altyapısı yetersiz, fiziki ve sosyal imkanları kısıtlı, bilimsel çalışma yapmaya uygun ortamı olmayan eczacılık fakülteleri zaten bu ülkenin acı bir gerçeği iken açılan yeni eczacılık fakültelerini endişeyle, şaşkınlıkla takip ediyoruz. Ve net bir şekilde, b...


2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Duyurusu

2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Duyurusu

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" başlıklı duyuru ile, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kad...


Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının ÜTS-Medula İşlem...

Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının ÜTS-Medula İşlem Basamakları.

Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçları ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula üzerinde 11.07.2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile, Kurumun ÜTS uygulaması ile ilgili sistem düzenlemelerinin tamamlanmış olduğu, 12.07.2019 tarihinden itibaren MEDULA Eczane Sisteminde şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için ÜTS ye bildirimde bulunmak üzere gerekli alanların açılacağı; 01.08.2019 tarihinden itibaren karşılanan reçetelerde tekil hareketliliği başlamamış şeker ölçüm çubukları ve insülin ka...


Morfia CR Tablet Adlı İlaç Hakkında.

Morfia CR Tablet Adlı İlaç Hakkında.

"Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar” listesinde yer alan “Morfin” etken maddeli “Morfia CR” isimli müstahzarların, raporlu kullanımlarında maksimum kutu adetlerine ilişkin listede yer alan ilgiler ile Renkli Reçete Sisteminde yer alan bilgiler arasında farklılık bulunduğunun Birliğimize iletilmesi üzerine, Renkli Reçete Sistemi ve “Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar” listesinde Mofia isimli müstahzarlar için yer alan açıklamalar birlikte değerlendirilerek; “Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar” listesinde Morfia CR isimli müstahzarl...


Medula’da Yayımlanan ÜTS Uygulaması Konulu Duyuru Hakkında.

Medula’da Yayımlanan ÜTS Uygulaması Konulu Duyuru Hakkında.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Provizyon Sisteminde bugün (11.07.2019) “ÜTS Uygulaması Hk.” başlıklı bir duyuru yayımlanmış olup, Ürün Takip Sistemine işlemlerinin yapılmasında dikkate alınacak hususlar hakkında bilgi içeren metin aşağıdaki şekildedir; “Tarih: 11.07.2019 Konu: ÜTS uygulaması hk. Açıklama: Bilindiği üzere 30.04.2019 tarihli duyurumuzla tekil hareketliliği başlamamış şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasına geçiş sürec...


(HATIRLATMA) YURT DIŞI SİGORTALI REÇETESİ VE MAJSİTRAL REÇETELER C GRU...

(HATIRLATMA) YURT DIŞI SİGORTALI REÇETESİ VE MAJSİTRAL REÇETELER C GRUBU KAPSAMINDAN ÇIKMIŞTIR.

Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 22 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan Ek Protokol ile Protokolün 3.7 maddesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Protokol eki Ek-4’de değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler ve majistral formül ihtiva eden reçeteler C grubu kapsamından çıkarılmış,


TEBEOS VE TEBRP ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA.

TEBEOS VE TEBRP ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA.

Değerli Meslektaşlarımız, TEBEOS & TEBRP Çağrı Merkezimiz, santralinde yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle, 06.07.2019 Cumartesi günü (yarın) hizmet veremeyecektir. TEBEOS & TEBRP Çağrı Merkezimize, 08 Temmuz 2019 Pazartesi gününden itibaren0 850 969 69 29no’lu telefon numarasından hizmet verecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, bilginize sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Medula’da Yapılan “Reçete ve eki belgeler” Konulu Duyuru Hakkında.

Medula’da Yapılan “Reçete ve eki belgeler” Konulu Duyuru Hakkında.

01.07.2019 tarihi itibariyle, Medula Eczane ekranında, reçete kayıt modülü üzerinde "Reçeteye Doküman Ekle" isimli bir buton eklendiği, meslektaşlarımız tarafından Birliğimize iletilmiştir. Yapılan düzenleme ile ilgili olarak Kurumun internet sayfasında ve Medula Eczane Ekranlarında herhangi bir duyuru veya bilgilendirme yer almadığından söz konusu butonun eklenme amacı hakkında Birliğimize bilgi verilmesi SGK'dan resmi yazı ile talep edilmiştir. 04 Temmuz 2019 tarihinde (bugün) Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Provizyon sisteminde ya...


Yardımcı Eczacılık İçin 2019 Üçüncü Başvuru Dönemi Başlıyor!

Yardımcı Eczacılık İçin 2019 Üçüncü Başvuru Dönemi Başlıyor!

Sayın Meslektaşımız, Türk Eczacıları Birliği(TEB) tarafından Odamıza gönderilen bilgilendirme yazısına göre, yardımcı eczacılık yerleştirme takvimi ve detayları aşağıdaki şekildedir: 8-19 Temmuz 2019– Bölge Eczacı Odalarına ön kayıt başvurusu yapılması ve ön kayıt sonrası başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifresinin imza karşılığı verilmesi 22-25 Temmuz 2019- TEB tarafından açılacak ekran aracılığı ile adayların il tercih başvurusunu gerçekleştirmesi 26 Temmuz 2019– Yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmenin gerçekleştirilmesi ve sonuçla...