Sgk Duyuruları


2015 yılı Aralık ayı Eczane ve Optik Fatura Ödemeleri Hakkında

2015 yılı Aralık ayı Eczane ve Optik Fatura Ödemeleri Hakkında

Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi; 2015 yılı Aralık ayı eczane ve optik fatura ödemelerinin15.03.2016 Salı günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.


SGK Faturalarındaki Vergi Dairesi Değişikliği Hakkında!!!

SGK Faturalarındaki Vergi Dairesi Değişikliği Hakkında!!!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının vergi dairesi Çankaya Vergi Dairesi olarak değişmiştir. Vergi numarasında değişiklik olmamıştır. Kurum adına hazırlanan faturaların ; “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Ankara Çankaya Vergi Dairesi -7750409379” olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Not:-Duyurudan önce faturalarını kesen meslektaşlarımızın düzeltme yapmasına gerek yoktur.


SGK İADE REÇETE İŞLEMLERİ VE HEKİMLERİN YAPABİLECEĞİ İLAVELER KONULU Y...

SGK İADE REÇETE İŞLEMLERİ VE HEKİMLERİN YAPABİLECEĞİ İLAVELER KONULU YAZI...

SGK tarafından çeşitli sebeplerle iade edilen reçetelerin düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra mutlaka sistemden sonlandırma işlemi yapılacaktır. Sonlandırma işlemi yapılan iadeler İzmir SGK İl Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Konuyla ilgili yapılması gereken işlemler oda web sayfamızın sağ orta bölümünde bulunan (dosya ve belgeler) kısmında bulunmaktadır. Bilgi için: Ömer Varlıoğlu 264 05 22 dahili: 5 Ayrıca e-reçetelere/raporlara doktorlar tarafından ekleme yapılabileceğiyle ilgili SGK duyurusu aşağıdaki linkte sunulmuştur. Duyuru için tıklayınız…


(ÖNEMLİ) SGK DUYURUSU...

(ÖNEMLİ) SGK DUYURUSU...

01/01/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.16. numaralı maddesinde “Eczaneler genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunmuş oldukları sağlık hizmetlerine ilişkin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıtlı olan sağlık verilerini ve kişisel verileri üçüncü şahıslar ile paylaşamaz.” denmektedir. Buna göre Medula sisteminde yer alan verilerin; • Yalnızca kişinin kendisine verilebileceği, ...


HUZUREVLERİNDE KALAN HASTALARA AİT REÇETELER...

HUZUREVLERİNDE KALAN HASTALARA AİT REÇETELER...

İzmir SGK İl Müdürlüğünün 01.12.2015 Tarih ve 6092611 Sayılı "Özürlü Bakımevlerinde Kalan Hastalara Ait Reçeteler" Konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


SGK Tarafından Yayınlanan Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Genelgesi Hak...

SGK Tarafından Yayınlanan Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Genelgesi Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sayfasında 23.11.2015 tarihinde, "Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele" konulu, 11.11.2015 tarih ve 2015/25 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge metni yazımız ekinde gönderilmektedir. Genelgede, "1.2.13.13. Eczacılar ve Eczanelerde Çalışanlar" ve "1.2.13.1. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerinde Çalışanlar" başlıklı düzenlemeler yer almakta olup, aşağıdaki şekildedir. "1.2.13. Sağlık Bakanlığı 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete...


SGK'nın EK 4/G Listesinde Yer Almayan Kan Ürünü Reçetelerinin Eczanele...

SGK'nın EK 4/G Listesinde Yer Almayan Kan Ürünü Reçetelerinin Eczanelerden Karşılanması İle İlgili Duyurusu Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA SGK tarafından 23.11.2015 tarihinde yayınlanan "Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında" konulu Duyuruda; "Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi"nde (EK-4/H) yer alan ilaçlar da bu kapsamda değerlendirildiği; Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.1.2.B maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Kan ürünleri"nin yatarak tedavilerde kullanılması halinde Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temininin zorunlu olduğu; Kurum yetkilileri ile yapılan şi...


(ÖNEMLİ) SGK ECZANE BAŞVURU DİLEKÇELERİ

(ÖNEMLİ) SGK ECZANE BAŞVURU DİLEKÇELERİ

SGK İzmir İl Müdürlüğü'nün (Döküm iptali, Doz Düzeltme, Karekod sonlandırma, itiraz dilekçesi) konularını içeren yazısı ekte sunulmuştur.


Almanya Sigortalı Yurtdışı Hastaları Hakkında Önemli Duyuru(Güncellend...

Almanya Sigortalı Yurtdışı Hastaları Hakkında Önemli Duyuru(Güncellendi)

Almanya'dan sigortalı yurtdışı hastalarına yazılan reçetelerin mutlaka YUPASS numarası ile yazılması, Medula Sistemi'ne de mutlakaYUPASSnumarası ile işlenmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarından T.C. kimlik numarası ile yazılan Almanya sigortalı yurtdışı hastalarına ait e-reçetelerin, Medula Sistemi'neTC KİMLİK NO İLE GİRİLDİĞİ DURUMDAveE-REÇETE OLARAK YAZILMIŞ REÇETELERİN MANUEL REÇETEolarak işlendiği durumda kesintiler olmaktadır. BU SEBEPLE YUPASS NO İLE YAZILMIŞ E-REÇETELER SİSTEME YUPASS NUMARASI İLE MUTLAKA E-REÇETE OLARAK KAYIT YAPILMALIDIR. E-REÇETELER MAN...


2014 Yılı Aralık Ayı Eczane ve Optik Ödemeleri Hakkında

2014 Yılı Aralık Ayı Eczane ve Optik Ödemeleri Hakkında

Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi; 2014 yılı Aralık ayıeczane ve optik fatura ödemelerinin16.03.2015 Pazartesi günübankaya gönderilecek olup, aynı güneczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


(SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU) MÜSTEHAKLIK SORGU

(SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU) MÜSTEHAKLIK SORGU

Son zamanlarda, Eczane Medula Sistemi’ nde hak sahiplerimizin yaş, kapsam türü vs. gibi bilgilerinin yanlış olarak görünmesi sebebiyle Müdürlüğümüze çok sayıda başvuru yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak; öncelikle Eczane Medula Sistemi’ nde gerekli güncelleme işleminin yapılması (MÜSTEHAKLIK SORGU BUTONUNDAN) düzelme olmaması halinde vatandaşlarımızın Müdürlüğümüz GSS Servisi’ ne yönlendirilmesi gerekmektedir. GSS Servisi’ nden yapılan değişikliklerin Eczane Medula Sistemi’ ne yansıması için mutlaka ECZANE tarafından güncelleme işleminin yapılması gerekmekte...


E-REÇETEYE HEKİMLER TARAFINDAN AÇIKLAMA EKLEME/REÇETE AÇIKLAMA/ICD 10 ...

E-REÇETEYE HEKİMLER TARAFINDAN AÇIKLAMA EKLEME/REÇETE AÇIKLAMA/ICD 10 EKLEME YAPILABİLMESİ.

SGK İzmir İl Müdürlüğü'nün 10.11.2014 Tarih ve 5546679 Sayılı Yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


2014 Yılı Eylül ayı Eczane Kan Ürünü ile Eczane Katkı Payı Tutarlarını...

2014 Yılı Eylül ayı Eczane Kan Ürünü ile Eczane Katkı Payı Tutarlarının Ödemesi Hakkında Bilgilendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2014 yılı Eylül ayı eczane kan ürünü ile eczane ve optik katılım payı ödemelerinin 03.11.2014 Pazartesi günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


2014 Yılı Haziran Ayı Eczane ve Optik Fatura Ödemeleri Hakkında

2014 Yılı Haziran Ayı Eczane ve Optik Fatura Ödemeleri Hakkında

Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi; 2014 yılı Haziran ayıeczane ve optik fatura ödemelerinin16.09.2014 Salı günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


MAJİSTRAL İLAÇ FORMÜLASYONLARINDA ALKOL DERECESİ

MAJİSTRAL İLAÇ FORMÜLASYONLARINDA ALKOL DERECESİSGK YURTDIŞI REÇETE İŞLEMLERİ

SGK YURTDIŞI REÇETE İŞLEMLERİ

İzmir SGK İl Müdürlüğünden gelen yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Özel Sağlık Hizmeti Sunucularınca Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen R...

 Özel Sağlık Hizmeti Sunucularınca Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen Reçeteler Hakkında

Açıklama : Bilindiği üzere 01/04/2014 tarihi itibarıyla Pazar günleri ile diğer resmi tatil günlerinde 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon (ilk takip numarası) verilememektedir. Ancak Kurumumuza intikal ettirilen başvurulardan resmi tatil günlerinde yazılan manuel reçetelerin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır. Belirtilen günlerde manuel olarak düzenlenmiş reçetelerin Kurumumuzla sözleşmeli eczaneler tarafından kontrol edilerek yalnızca acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi reçetelerinin karşılanması, ...


SGK YURTDIŞI (ALMANYA)

SGK YURTDIŞI (ALMANYA)

YURTDIŞI SİGORTALILARINDAN ALMANYA ADINA SAĞLIK YARDIMI ALANLAR 01.04.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YUPASS NUMARASI İLE MÜSTAHAKLIK ALINARAK SAĞLIK YARDIMI ALMAYA BAŞLAMIŞLARDIR. BAZI ECZANELERİMİZDEN SİGORTALILARIMIZ ÇEŞİTLİ NEDENLERLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YÖNLENDİRİLMEKTE. 1-ALMANYA DIŞINDAKİ ÜLKELERDEN SAĞLIK YARDIMI ALANLAR YUPASS NUMARASI ALMAK ÜZERE YÖNLENDİRİLMEKTE. 2-YUPASS NUMARASI ELİNDE OLDUĞU HALDE ESKİ UYGULAMADA KULLANILAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE SAĞLIK BELGELERİ TALEP EDİLMEKTE. 3-YUPASS NUMARASI İLE DEĞİL DE TC KİMLİK NUMARASI İLE MÜSTAHAKLIK ALINMAYA ÇALIŞILMAKTA. BUNUNLA BİR...


2013 YILI ARALIK AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA

 2013 YILI ARALIK AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA

Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi; 2013 yılıAralık ayı eczane ve optik fatura ödemelerinin14.03.2014Cuma günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.