Tüm Duyurular

 

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Aksaray, 30/04/2009 Sayı: 00479/ 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 30.04.2009 tarihli Katılım Payı Ödemeleri ile ilgili bilgilendirme yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bugün yapılan görüşmede; Katılım payı ödemesi olarak, 33.587.249,39 TL?lik tutarın (06.05.2009) Çarşamba günü eczacılarımızın hesaplarında olacağı bilgisi alınmıştır. Ecz.Abdulkadir KARATAY 34. Bölge Eczacı Odası Genel Sekreteri


SGK ÖDEMESİNİ T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA ALAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

SGK ÖDEMESİNİ T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA ALAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Aksaray, 30/04/2009 Sayı: 00480/ 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 30.04.2009 tarihli ?SGK Ödemesini T.İş Bankası Aracılığı ile alan üyelerimizin dikkatine? başlıklı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimize, Eczacı Odalarımızdan ve üyelerimizden yapılan bildirimlerden, SGK ödemelerinin T.İş Bankası aracılığıyla alınması durumunda, işlerlik kazanan bireysel emeklilik sisteminden nasıl yararlanılacağı konusunun, bazı bölgelerde tam anlaşılamadığı, tereddütler oluştuğu görülmüştür. Ödemelerini T.İş Bankasından alan çok sayıdaki üyemizin bu ...


1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA MİTİNGİNE DAVET

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA MİTİNGİNE DAVET

Aksaray, 30/04/2009 Sayı: 00481/ 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 30.04.2009 tarihli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü?nde yapılacak olan Mitinge davet yazısı aşağıdaki gibidir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü?nde yapılacak olan mitinge Türk Eczacıları Birliği yönetici ve çalışanları, eczacılar ve eczane çalışanları ile katılıyoruz. 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs?larda emeği ile geçinen eczacılarımızın ve eczane çalışanlarının varlığı, hem günün anlamını derinleştirecek, hem de meslek örgütümüzün demokratikleşme mücadelesine katkısını güçlendirecekt...


1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

Sayı: 00469/2009 27.04.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 27.04.2009 tarihli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle 2009 yılından itibaren geçerli olmak üzere, 1 Mayıs günü ?Genel Tatil Günü? olarak ilan edilmiştir. Genel tatil günlerinde, halkımızın ilaca ulaşımında herhangi bir sorunla karşılaşılmamasını teminen, Bölge Eczacı Odalarımızın diğer genel tatil günlerinde aldıkları tedbirleri, 1 Mayıs 2009 günü için d...


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS...

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayı: 00461/2009 22.04.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 22.04.2009 tarihli Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. 22 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27208 Sağlık Bakanlığından MADDE 1 ? 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (z) ve (aa) bentleri eklenmiştir. ?y) Jenerik Tıbbi Ürün...


69. ULUSLARARASI FIP KONGRESİNE KATILIMA İLİŞKİN DUYURU

69. ULUSLARARASI FIP KONGRESİNE KATILIMA İLİŞKİN DUYURU

Sayı: 00462/2009 22.04.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 22.04.2009 tarihli 69.Uluslararası FIP Kongresine katılıma ilişkin duyurusu aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize rica ederiz. Büyük bir gurur ve onurla Türk Eczacıları Birliği?nin yaklaşık 3 yıllık bir çabası sonucu bilimsel olarak eczacılık alanının en büyük organizasyonlarından biri olan Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) yıllık kongresi 03 - 08 Eylül 2009 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi?nde Türk Eczacıları Birliği?nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 69 uncusu gerçekleştiril...


KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLARIN TEMİN EDİLMESİ HAKKINDA

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLARIN TEMİN EDİLMESİ HAKKINDA

Sayı: 00459/2009 21.04.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 20.04.2009 tarihli Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların temin edilmesi ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazı ekte iletilmekte olup, 31.12.2008 tarih, 27097 (7.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ?in 12.8 Güvenlik ve Endikasyon Formu ile Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlar başlıklı maddesinin son fıkras...


2008 ARALIK AYI VE GEÇMİŞ AYLARDAN KALAN %10?LAR İLE KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELE...

2008 ARALIK AYI VE GEÇMİŞ AYLARDAN KALAN %10?LAR İLE KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayı: 00461/2009 21.04.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 2008 Aralık ayı ve geçmiş aylardan kalan %10?lar ile Kan Ürünü ödemeleri hakkındaki yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; 2008 Aralık ayı ve geçmiş aylardan kalan %10 eczane ödemeleri ile kan ürünü ödemeleri kapsamındaki 39.710.038,00 TL?lik tutarın (22.04.2009) Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacağı bildirilmiştir. Ecz.Abdulkadir KARATAY 34.Bölge Aksaray Eczacı Odası Genel Sekreteri


9.BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

9.BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Sayı: 00441/2009 14.04.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 14.04.2009 tarihli 9. Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı bildirgesi yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Son dönemde ilaç alım koşullarında, ilaç sektörünün diğer bileşenleri (sanayi, dağıtım kanalları ve kamu) tarafından tek taraflı yaratılan değişiklikler yüzünden, eczacıların uğramış olduğu zarar ciddi oranlara ulaşmıştır. Yapılan çalışmalarda, Türkiye?de en çok satılan 100 ürünün; ?Pazar payının % 34,82 olduğu,?57 tanesinin ticari iskontosunun ?0? olduğu,?28 tanesinin vade süresin...


SBİEGM TARAFINDAN ECZANE ÇAĞRIŞTIRAN İBARELERİN KULLANIMINI YASAKLAYAN...

SBİEGM TARAFINDAN ECZANE ÇAĞRIŞTIRAN İBARELERİN KULLANIMINI YASAKLAYAN YAZI YAYIMLANDI

Sayı : 00398/2009 08/04/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 08.04.2009 tarihli Eczane çağrıştıran ibarelerin kullanımının yasaklandığı ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir. Bililerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, İstanbul ilinin bütün ilçelerinde, ?For You? isimli mağazalarda ?Drugstore For You Çok Yakında Yeniden Geliyor? ifadelerini içeren ilanlar asılması üzerine, Birliğimiz tarafından ilgili mercilerle gerekli görüşmeler yapılmış ve 06.04.2009 tarihinde basın açıklaması yapılarak, halk sağlığını tehdit eden şirketlerin, bu alandaki faaliyetlerinin bir an...


YEŞİL KART ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

YEŞİL KART ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayı : 00399/2009 08/04/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin Yeşil Kart ödemeleri ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile yapılan görüşmede; İl Sağlık Müdürlüklerine 07.04.2009 tarihi itibariyle, Yeşil Kart fatura bedeli olarak 100.000.000,00 TL?lik tutarın aktarımının gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacak dağıtımın sonucunda söz konusu tutarların eczacıların hesaplarına yatırılacağı bildirilmiştir. Ecz. Abdulkadir KARATAY 34....


2008 YILI SATIŞ HASILATLARININ SGK'NA YANLIŞ BEYANI DURUMUNDA YAPILMAS...

2008 YILI SATIŞ HASILATLARININ SGK'NA YANLIŞ BEYANI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Sayı : 00403/2009 08/04/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 08.04.2009 tarihli ?2008 yılı Satış Hâsılatlarının SGK?na yanlış beyanı durumunda yapılması gerekenler? ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir. Birliğimiz tarafından SGK?na gönderilen 26.01.2009 tarih ve 004353 sayılı yazımız ile, 2009 Yılı SGK Protokolü gereğince belirlenen yeni iskonto oranlarının uygulanabilmesi için, tespite esas teşkil edecek 2008 yılı satış hasılatlarının SUT eki Ek-3/B formunun doldurularak Kuruma ibrazında Nisan 2009?un son haftasının son tarih olarak belirlenmesi istenmişti. Bun...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sayı : 00395/2009 07/04/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 06.04.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı?ndan üyelerimize T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerde, mevcut kredi kullandırım faiz oranımız aylık %1,30 (yıllık %9,13) olarak uygulanmaktaydı. Piyasa faiz oranlarındaki düşüş dikkate alınarak, bu oran aylık %1,25 (yıllık % 8,77) olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre Türk Eczacıları Bi...


İLAÇTA DURUM -5- (EŞDEĞERDE DURUM)

İLAÇTA DURUM -5- (EŞDEĞERDE DURUM)

Sayı : 00396/2009 07/04/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 07.04.2009 tarihli İlaçta durum (Eşdeğerde Durum) yazısı aşağıdaki gibidir. Bililerinizi rica ederiz. Bilimsel eczacılığın 170 inci yılı kutlamaları kapsamında alınan karar gereğince, 2009 yılından itibaren, 14 Mayıs Haftaları, belirlenecek tema ile Eczacılık Haftası olarak kutlanmaya başlanacaktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaç harcamalarındaki artış hızının, sağlık harcamaları artış hızından yüksek olması ve bunun dengelenmesi için kapsamlı bir ulusal ilaç politikası oluşturulabilmesine k...


"E" LOGOLARININ KULLANIMI HAKKINDA HATIRLATMA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin Odamıza göndermiş olduğu 06.04.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. ?E? Eczane Logolarının, eczanelerin açık kaldığı vakitler ile gece nöbetlerinde ışıklandırılması (eczanelerin açık olmadığı zamanlarda bu logoların ışıklandırılmaması) konusunda Sağlık Bakanlığı?nın Birliğimize göndermiş olduğu yazıların tekrardan eczacılara hatırlatılması ve Bölge Eczacı Odalarının bu konuda yapılması gereken denetimlere özen göstermesi amacıyla, Birliğimizce Odalara gönderilen yazı aşağıda yer almaktadır. Tü...


2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sayı : 00392/2009 04/03/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 03.04.2009 tarihli 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yazısı aşağıdaki gibidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 03.04.2009 tarih, 27189 sayılı Resmi Gazete?de 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile 2008 Sağlık Uygulama Tebliği üzerinde yapılan düzenlemelerden üyelerimiz tarafından dikkat edilmesi gereken konular ayrıca belirtilmiştir. ...


İLAÇTA DURUM -4-

İLAÇTA DURUM -4-

Aksaray, 03/04/2009 Sayı: 00387 / 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 02.04.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. İlaçta Durum Komisyonumuzun tarafından, ilaçların ticari ıskontolarının düşürülmesi/kaldırılması, vade sürelerinin kısaltılmasının ilaç alım koşullarında serbest eczacıların yaşadığı en temel sorunlar olarak belirlenmesinin ardından, web sitemizde eczacılarımızda farkındalık yaratmayı hedefleyen bilgilendirmeler için ?İLAÇTA DURUM? başlığı ile duyurular yayımlanmaktadır. Farkındal...


FARMAVİZYON 2009 ECZACILIK FUARI 10-11-12 NİSAN 2009'DA CNR FUAR MERKE...

FARMAVİZYON 2009 ECZACILIK FUARI 10-11-12 NİSAN 2009'DA CNR FUAR MERKEZİ HALL 1'DE

Aksaray, 03/04/2009 Sayı: 00388 / 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 02.04.2009 tarihli Farmavizyon 2009 Eczacılık Fuarı ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize rica ederiz. Türk Eczacıları Birliği ve Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği tarafından düzenlenen Farmavizyon 2009 Eczacılık Fuarı 10-11-12 Nisan tarihlerindeCNR Fuar Merkezi HALL 1'de (Yeşilköy/İstanbul) katılımcılarını ağırlayacak. On-line kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak içinwww.farmavizyon.com adresini ziyaret ediniz. Farmavizyon 2009 Eczacılık Fuarı Bilimsel Programı Wor...


SGK'NIN 2009/54 SAYILI GENELGESİ HAKKINDA

SGK'NIN 2009/54 SAYILI GENELGESİ HAKKINDA

Aksaray, 03/04/2009 Sayı: 00389/ 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliğinin 03.04.2009 tarihli SGK?nın 2009/54 sayılı genelgesi ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C. SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 02.04.2009 tarih ve 2009/54 sayılı Genelge ile, Ödeme Komisyonu?nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen Yönergenin 7,5-1(e) ve 5-1(j) maddelerine göre; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (EK-2/D) ilgili düzenlemeler ile, ?Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına...


İLAÇTA DURUM - 3 -

İLAÇTA DURUM - 3 -

Aksaray, 01/04/2009 Sayı: 00384/2009 İLAÇTA DURUM -3- DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 01.04.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. İlaç alım koşullarında yaşanmakta olan süreç ve ithalatçı/üretici firma ve dağıtım kanalları ile serbest eczaneler arasındaki ticari ilişkinin geldiği boyut hakkında bazı göstergeleri ve bu göstergelerin değerlendirmesini, (İlaçta Durum -1- ve -2- başlıkları ile) siz değerli meslektaşlarımıza duyurmuştuk. Ekte bulunan Tablo 3'te, vade sürelerinde kısalma ve ticari ısko...