Tüm Duyurular

 

SGK'NIN 2009/120 SAYILI GENELGESİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SGK'NIN 2009/120 SAYILI GENELGESİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SGK'NIN 2009/120 SAYILI GENELGESİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 15.10.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2009/120 Sayılı Genelge ile yapılan düzenleme ve değişiklikleri içeren ve 15.10.2009 tarih 36.A.00.007376 sayılı yazımız ekinde Bölge Eczacı Odalarına gönderilen çalışma ektedir. 2009/120 Sayılı Genelge Üzerinde Yapılan Çalışma Word Ek-5: Ek-2/D Listede ACE İnhibitörlerine İlişkin Düzenlemeler Excel Ek-6: Ek-2/D Listede Anjiotensin Res.Blokörlerine İlişkin Dü...


18 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL KADIKÖY MEYDANINDAYIZ

18 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL KADIKÖY MEYDANINDAYIZ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen 12.12.2009 tarih ve 36.A.00.07326 sayılı yazı aşağıdadır. Bilgilerizi rica ederiz. BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA; İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Dev Sağlık-İş; 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul Kadıköy?de ?TÜRKİYE?NİN SAĞLIĞI KÖTÜYE GİDİYOR? SUSMA(YACAĞIZ)!? ana teması ile bir miting düzenlemektedir. Sağlık alanında hizmet veren tüm meslek mensuplarının sorunlarının dile getirileceği bir platform olan bu m...


SGK TEMMUZ AYI FATURALARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK TEMMUZ AYI FATURALARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK TEMMUZ AYI FATURALARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda; 2009 Temmuz ayı ilaç fatura bedelleri kapsamında, 1.180.158.177,04 TL?lik tutarın 16 Ekim 2009 Cuma günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


13 ÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

13 ÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ13 ÜNCÜ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ Türk Eczacıları Birliği ve 51 Eczacı Odası, 18 Eylül 2009 tarihinde yayımlanan Tebliğler ve İlaç Fiyat Kararnamesi ile ilgili değerlendirme yapmak üzere, 7 Ekim 2009 tarihinde Ankara?da toplanmış ve aşağıdaki sonuç deklarasyonunu yayımlamıştır: SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEMELER SAĞLIKSIZLIK VE KAOS DEMEK Hükümet, 18 Eylül tarihinde yaptığı mevzuat değişiklikleri ile, beklenen 15.6 milyar düzeyindeki ilaç harcamasını bütçe rakamlarına çekebilmek için, ilaç şirketlerinin kamuya yaptığı kurum iskontolarının yükseltilmesi, ilaç ...


BASIN AÇIKLAMASI-TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLAÇTA REKLAMA KARŞIDIR!

BASIN AÇIKLAMASI-TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLAÇTA REKLAMA KARŞIDIR!

BASIN AÇIKLAMASI-TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLAÇTA REKLAMA KARŞIDIR! BASIN AÇIKLAMASI TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti adına, Zaman Gazetesi?nde 12 Ekim 2009 tarihinde yayımlanan Türk Eczacıları Birliği?nin reçetesiz ilaç reklamı için ?kolları sıvadığı?, Digitürk aracılığıyla yapılacak yayınlarda ?reklam yasağını kaldırdığı? belirtilen haberle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle; TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLAÇTA REKLAMA KARŞIDIR! Değerli Basın Mensupları; İlaç gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir ürün, mutlaka doktor kon...


PRETERAX TABLET İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA

PRETERAX TABLET İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Hyetei'nden gelen yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. 36.A.00.7298 08.10.2009 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA, Birliğimize SERVİER İlaç Firmasından gelen 08.10.2009 tarihli yazı ekte iletilmekte olup, 17.07.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunca yürürlüğe konulan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-2/D) yer alan PRETERAX TABLET (2mg/0.625mg) isimli ilacın 17.10.2009 tarihinden sonra geri ödeme listesinden çıkarılacağı bildirilmektedir. Söz konusu ilacın 17.10.2009 tarihinden sonra geri ödemesiz olarak satışı devam...


MUAYENE KATILIM PAYLARI HAKKINDA 7.0 VERSİYONUYLA YAPILAN DÜZENLEME KO...

MUAYENE KATILIM PAYLARI HAKKINDA 7.0 VERSİYONUYLA YAPILAN DÜZENLEME KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen "MUAYENE KATILIM PAYLARI HAKKINDA 7.0 VERSİYONUYLA YAPILAN DÜZENLEME " konusunda bilgilendirme yazısı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter Ecz. Nurşen Dede 36.A.00Ankara, 08.10.2009BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi: 07.10.2009 tarih 36.A.00.07281 sayılı yazımız İlgi yazımız ile, geçmişe dönük muayene ücretinin eczanelerden tahsil edilmesi uygulaması ile ilgili olarak, 06.10.2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile yapılan görüşme s...


MUAYENE KATILIM PAYININ GEÇMİŞE DÖNÜK TAHSİLATI UYGULAMASI DURDURULDU

MUAYENE KATILIM PAYININ GEÇMİŞE DÖNÜK TAHSİLATI UYGULAMASI DURDURULDU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyeti'nden gelen "MUAYENE KATILIM PAYININ GEÇMİŞE DÖNÜK TAHSİLATI UYGULAMASI DURDURULDU "ğu ile ilgili yazı aşağıdadır. Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter Ecz. Nurşen Dede 36.A.00.07281Ankara, 07.10.2009 MUAYENE KATILIM PAYININ GEÇMİŞE DÖNÜK TAHSİLATI UYGULAMASI DURDURULDU BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINABilindiği gibi, SGK Provizyon Sisteminde, Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri gereğince, sigortalı ve hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında oldukları muayeneler...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI HK...

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI HK...

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 30.09.2009 tarih ve 36.A.4362 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı?ndan üyelerimize T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerde, mevcut kredi kullandırım faiz oranımız aylık %1,10 (yıllık %7,71) olarak uygulanmaktaydı. Piyasa faiz oranlarındaki düşüş dikkate alınarak, bu oran aylık %1,05 (yıllık % 7,36) olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, Türk Eczacıl...


MUAYENE KATILIM PAYLARININ ECZANELERDEN TAHSİLİ UYGULAMALARI HAKKINDA ...

MUAYENE KATILIM PAYLARININ ECZANELERDEN TAHSİLİ UYGULAMALARI HAKKINDA (TABLO EKLENDİ)

MUAYENE KATILIM PAYLARININ ECZANELERDEN TAHSİLİ UYGULAMALARI HAKKINDA (TABLO EKLENDİ) DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 01.10.2009 tarih ve 36.A.00.07165sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. 18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda, kurum sigortalı ve hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayeneleri için kendileri tarafından ödenmek üzere belirlenen yeni katkı payı tutarlarının uygulamasına 01.10.2009 tarihinde başlanmıştır. Uygul...


KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 01.10.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme neticesinde; 10.603.375,13 TL?lik Kan Ürünü tutarının 07 Ekim 2009 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur.


KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 01.10.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme neticesinde; 33.462.589,65.-TL?lik katılım payı tutarının 07 Ekim 2009 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur.


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y...

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 30.09.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. 30.09.2009 tarih (Bugün) ve 27362 sayılı Resmi Gazete?de, Sağlık Bakanlığı?nca ?Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? yayımlanmıştır: Bu yönetmelik ile, daha önce 01 Ekim 2009 tarihinde başlanacağı bildirilmiş olan ?ilaç ambalajlarına karekod eklenmesi? uygulaması, 01 Ocak 2010 tari...


TEB.BASIN AÇIKLAMASI HK.

TEB.BASIN AÇIKLAMASI HK.

BASIN AÇIKLAMASI TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak'ın açıklamasıdır; İLAÇ DOĞRU KULLANILMADIĞINDA ZEHİRDİR! LÜTFEN ECZACINIZA DANIŞIN! Değerli Basın Mensupları, Antalya?nın Kumluca ilçesinde bir eczane çalışanının bir anlık dalgınlığı sonucu, şeker hastalığında kullanılan bir ilacın bebeğin ilaçlarının içine karışması ve ailenin ilacı bebeğe vermesi akabinde bebeğin yoğun bakıma girmesi, söz konusu eczacı meslektaşımız gibi, bu olayı basından duyan 24.000 eczacımızı ve bizleri de son derece üzmüştür. Öncelikle, Birliğimiz, ilacın sadece eczacı tarafından ve eczacı danışmanlığınd...


1 EKİM'DE YAPILACAK EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU

1 EKİM'DE YAPILACAK EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU

1 EKİM'DE YAPILACAK EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 29.09.2009 tarih ve 36.A.00.007146 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, - Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12) (Maliye Bakanlığı?ndan),- 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan) - Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmış ve ya...


5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA K...

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNLA BELİRLENEN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİ

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNLA BELİRLENEN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİ 31.12.2009 TARİHİNE KADAR UZATILDI DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 30.09.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. 30 Eylül 2009 tarih 27362 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 ncü Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uz...


HERKES İÇİN E-SAĞLIK PROJESİ KAPANIŞ SEMPOZYUMU

HERKES İÇİN E-SAĞLIK PROJESİ KAPANIŞ SEMPOZYUMU

Sayı : 00960/2009 28/09/2009 HERKES İÇİN E-SAĞLIK PROJESİ KAPANIŞ SEMPOZYUMU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 25.09.2009 tarihli HERKES İÇİN E-SAĞLIK PROJESİ KAPANIŞ SEMPOZYUMU konulu yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Avrupa Birliği finansmanı ile Türk Eczacıları Birliği ve Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU) ortaklığında yürütülmekte olan ?Herkes İçin E-Sağlık? Projesi Kapanış Sempozyumu; 1-2 Ekim tarihlerinde Ankara CK Hotel?de gerçekleştirilecektir. Sempozyum süresince İngiltere, İtalya, Slovakya ve Yunanistan?dan gelecek...


"ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TE...

Sayı : 00961/2009 28/09/2009 "ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL" İMZALANDI! DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 25.09.2009 tarih ve 36.A.00.7129 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, ?Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişkin Protokol? imzalanmıştır. Türk Eczacıları Birliği?nin, ilaç ve sağlık hizmeti sunan tüm eczanelerimiz ar...


YAYIMLANAN TEBLİĞLER VE KARARNAME SONRASINDAKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLEN...

YAYIMLANAN TEBLİĞLER VE KARARNAME SONRASINDAKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayı : 00962/2009 28.09.2009 YAYIMLANAN TEBLİĞLER VE KARARNAME SONRASINDAKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 25.09.2009 tarih ve 36.A.00.007134 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Hükümetin, aylardır üzerinde çalıştığı ve özellikle sağlık harcamalarında önemli tasarruflar yapılmasını planladığı ?Orta Vadeli Programı? çerçevesinde alınacak tedbirlerin ilaç ve eczacılık alanı üzerinde yaratacağı etkilerle ilgili endişelerimiz ve karşı çıkışlarımız çeşitli tarihlerde yapılan a...


RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞLER

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞLER

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 18 Eylül 2009 tarih, 27353 sayılı Resmi Gazete'de;- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12)(Maliye Bakanlığı?ndan), - 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan) - Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Bakanlar Kurulu Kararı) yayımlanmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur. Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ için tıklayınız. Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız. Beşeri İlaçlar...