Tüm Duyurular

 

Eczanelerde teşhis ve tedavi işlemleri yapılamayacağı hakkında

Eczanelerde teşhis ve tedavi işlemleri yapılamayacağı hakkında

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Konu: Eczanelerde teşhis ve tedavi işlemleri yapılamayacağı hakkında. Birliğimize, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 19.12.2009 tarih ve 083557 sayılı yazıda; ülke genelindeki eczanelerde teşhis konulduğuna ve tedavi yapıldığına ilişkin şikayetler olduğu, teşhis ve tedavi işlemlerinin doktor tarafından, uygun şartlardaki sağlık merkezinde yapılması gerektiğinin yasa ve yönetmelik hükümlerince belirlendiği, eczanelerde nelerin satılacağı ve faaliyetleri aşamasında gereken kuralların neler olduğunun 6197 sayılı Yasa ve B...


Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında

Konu: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında Son dönemde bazı eczanelerin vitrin ve camlarına beşeri tıbbi ürün reklâmlarının ve afişlerinin asıldığı bilgisi Birliğimize sıklıkla ulaşmaktadır. Bilindiği gibi 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunun 13 üncü maddesinde “Müstahzarları övme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filmleri, ışıklı veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki, tarifname ve gazetelerde”...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

İlaç Takip Sistemi; ilacın üretim veya ithalatından başlayarak geçtiği her noktadan alınacak bildirimlerle, her ilaca verilecek bir numara (karekod) ile takibini sağlamak üzere kurulmuş bilgisayarlar, veritabanı, bu veri tabanını işleten bilgisayar yazılımları ve iletişim altyapılarını içeren; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmış bir sistemdir. Ülkemizde ilaç güvenliğini artırmak ve ilaç sahteciliğine karşı durmak amacıyla bu sistemin kurulması planlanmıştır. İlacın, üretildiği nokta ile son kullanıcıya ulaştığı satış noktası arasındaki hareketlerinin güve...


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNİN KURULUŞUNUN 54. YILI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNİN KURULUŞUNUN 54. YILI

Bugün, Türk Eczacıları Birliğinin kuruluşunun 54. yıl dönümü. 54 yıl boyunca, halk sağlığına ve hastalara en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan eczacılık mesleğimizi geliştirmek, mesleğimizi daha ileriye taşımak, sadece eczane eczacıları değil, kamuda, ilaç sanayinde görevli tüm eczacılarımızın maddi ve manevi hak ve çıkarlarını korumak için var gücümüzle çalıştık ve bunu yaparken halkın ve Devletin çıkarlarını da gözetmeyi ihmal etmedik. İlaç ve eczacılık hizmetinin, ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaşmasını sağladık. 54 yıllık örgüt kültürümüzde, halkın ilaca erişiminin önündeki tüm engelleri ...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

37.A.00.00468 Ankara, 30.01.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi: 04.01.2010 tarih 37.A.00.0208 sayılı yazımız Bilindiği gibi, karekod sisteminin gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanmadan yürürlüğe girmesinin, eczane uygulamaları ve Kurum uygulamaları açısından sorunlar yaşanmasına neden olacağı Merkez Heyetimiz tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan çeşitli görüşmelerde aktarılmış ve erteleme taleplerimiz sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 30/05/2009 tarihli 27243 sayılı ve 30/09...


KAREKOD UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞK...

KAREKOD UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Sayı : 00162/2009 KAREKOD UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 04.02.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. İlaç Takip Sistemi kapsamında, karekodlu ürünlerin firmalar tarafından piyasaya verildiği tarih olan 01.01.2009dan itibaren Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu uygunluk yazısına istinaden; eczanelerce - Barkodlu, fiyat kupürsüz, firma sürşarj etiketli ürünler ile - Ba...


2008 YILI SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR T...

2008 YILI SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sayı : 00156/2009 2008 YILI SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29 Ocak 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27125 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 29.01.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMATEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uyg...


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN 2009/16 SAYILI GENELGE VE EKİ LİSTEL...

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN 2009/16 SAYILI GENELGE VE EKİ LİSTELER

Sayı : 00157/2009 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN 2009/16 SAYILI GENELGE VE EKİ LİSTELER DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 29.01.2009 tarih ve 36.A.00.004390 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 28.01.2009 tarihinde “SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler” konulu 2009/16 Sayılı Genelge yayımlanmıştır. 2009/16 Sayılı Genelge ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Gene...


ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ

ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ

Sayı : 00158/2009 ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ 21-22 ŞUBAT 2009 ANKARA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 02.02.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI (21-22 ŞUBAT 2009) Eczane İşletmelerinde Muhasebe-Vergi Ve Mali Yönetim Eğitim Programı 21 – 22 Şubat 2009 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi'nde (Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. Kayıtlar ve ayrıntılı bilgi için lütfen ...


ÖNEMLİ!SGK SÖZLEŞMELERİNİN TESLİM TARİHİ HAKKINDA

ÖNEMLİ!SGK SÖZLEŞMELERİNİN TESLİM TARİHİ HAKKINDA

Sayı : 00159/2009 ÖNEMLİ! SGK SÖZLEŞMELERİNİN TESLİM TARİHİ HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 02.02.2009 tarih ve 36.A.00.004423 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 26.01.2009 tarih, 4353 sayılı yazı gönderilerek, eczanelerin 2008 yılı mali gelir bilgilerinin yasal olarak Maliye Bakanlığına son bildirim tarihinin 31.03.2009 olması nedeniyle, sözleşme yenileme süresinin, Nisan ayının son haftasında bir tarihe ertelenmesi talep edilmişt...


2009 YILI SGK FOMLARI HK.ÖNEMLİ!

2009 YILI SGK FOMLARI HK.ÖNEMLİ!

Sayı : 00150/2009 30.01.2009 Konu: 2009 Yılı SGK Protokolü hk. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 27.01.2009 tarihli 2009 SGK sözleşmeleri ile ilgili yazısı aşağıda olup; Bu çerçevede, eczacılarımız ekteki hasılat formlarını mali müşavirlerine doldurtacaklardır. Bu formu mali müşavirler ve eczacılar kaşeleyip imzalayacaklar ve4 Şubat 2009 Çarşamba günü saat:17.00'ye kadar Odamıza teslim edeceklerdir.(Vergi Dairesine onaylatılmasına gerek yoktur.) Kırşehir ve Nevşehir’dekieczacılarımız ise il temsilcilerimize teslim...


ÖNEMLİ DUYURU! ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAK...

ÖNEMLİ DUYURU! ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Sayı : 00094/2009 28.01.2009 ÖNEMLİ DUYURU ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 20.01.2009 tarih ve 36.A.00.4250 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesine ilişkin protokol, 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.01.20...


T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKIN...

T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKINDA

Sayı : 00097/2009 29.01.2009 T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 22.01.2009 tarih ve 36.A.00.004284sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi,T.İş Bankası ve Birliğimiz arasında Yardımlaşma Sandığı Kredilerinin T.İş Bankası aracılığı ile üyelerimize kullandırılmasına yönelik protokol 17.07.2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.Protokolün imzalanmasından bugüne kadar geçen süreçte, 2500 üyemize T.İş B...


ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMA...

ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMASI HK

Sayı : 00098/2009 29.01.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 23.01.2009 tarih ve 36.A.00.004285 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURU Türk Eczacıları Birliği, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında 05.12.2007 tarihinde imzalanan Eczane Çalışanlarının Eğitimi ile ilgili protokol gereği düzenlenen eğitimlerde, 256 saatlik teorik kısmın ardından, 1200 saatlik pratik kısmın tamamlanması gerekmekted...


BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA, YURT DIŞINDAN MEZUN KİŞİL...

BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA, YURT DIŞINDAN MEZUN KİŞİLERE DENKLİK VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖK TARAFINDAN YAPTIRILAN SINAV İPTAL EDİLDİ

Birliğimiz tarafından, Yurt dışındaki eczacılık fakültelerinden mezun olan kişilere denklik verilebilmesi ve bu kişilerin Türkiye’de eczacılık yapabilmeleri için, 08.09.2008 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yaptırılan sınavın iptali için açılan davada, 09.03.2009 tarihinde, T.C. Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiş ve bu karar Birliğimiz tarafından duyurulmuştu. Yapılan yargılama sonucunda, T.C.Ankara 11.İdare Mahkemesi davamızı haklı bularak, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği ...


BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYEN...

BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYENENİN YAPILDIĞI SAĞLIK KURUMLARINCA KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Sayı: 00074/ 2009 Konu: BAZI SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYLARININ MUAYENENİN YAPILDIĞI SAĞLIK KURUMLARINCA KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM 31.12.2008 tarih 27097 Sayılı 7.Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeler sonrasında, 01.01.2009 tarihi itibariyle yurtdışı sigortalıları gibi bazı sigortalı grupları için, muayene katılım payının tahsilatının ne şekilde yapılacağı konusunda bazı tereddütl...


ECZANELER TARAFINDAN, YEŞİL KARTLI HASTALARIN MUAYENE ÜCRETLERİ İÇİN D...

ECZANELER TARAFINDAN, YEŞİL KARTLI HASTALARIN MUAYENE ÜCRETLERİ İÇİN DOLDURULACAK FORM HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti2nin Odamıza göndermiş olduğu 12.01.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, 31.12.2008 tarihinde yayımlanan “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ”(Sıra No:7) gereğince, 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeşil Kart sahiplerinden de Muayene katılım payı tahsil edilmeye başlanacak olup, muayene ücretleri reçeteyi karşılayan eczaneler tarafından tahsil edilecektir. Eczaneler tarafından tahsil edilen bu tutarlar, daha sonra kurum tarafından eczane alacaklarınd...


EK YAPILDI - ÇOK ÖNEMLİ! İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK.

EK YAPILDI - ÇOK ÖNEMLİ! İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği'nin Odamıza göndermiş olduğu İlaç Takip Sistemi İle iligli yazısı aşaşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Aşağıda yayımlanan 31.12.2008 tarih, 36.A.00.004118 sayılı yazımızla ilgili olarak Birliğimize, acilen karekod okuyabilen barkod okuyucu ve İlaç Takip Sistemine uyumlu bir eczane yazılım programının temin edilmesinin gerekip gerekmediği yönünde sorular iletildiğinden açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 24.12.2008 tarihinde yayımlanan duyuruy...


NEXAVAR 200 MG. FİLM KAPLI TAB. HK.

NEXAVAR 200 MG. FİLM KAPLI TAB. HK.

16.01.2009 Sayı: 00058 / 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 05.01.2009 tarih ve 36.A.00.04131 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. İlgi: 03.12.2008 tarih ve 3886 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız hk. İlgide kayıtlı yazımız ile Nexavar 200 mg. Film kaplı tablet isimli müstahzarın 25.09.2008 tarihinde Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti. tarafından ülkemizde ruhsat ve satış izni aldığı ve konunun ilgili firma tarafından 19.11.2008 tarihinde yazılı olarak Kuruma bildirdiği, ancak adı geçen ...


MULTİSEF IM 250 MG VE MULTİSEF IM 750 MG HK.

MULTİSEF IM 250 MG VE MULTİSEF IM 750 MG HK.

16.01.2009 Sayı: 00059 / 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 12.01.2009 tarih ve 36.A.00.04192 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Sunucularının ve Ödemelerin Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 30.12.2008 tarih ve 1037025 sayılı yazı ile , “MULTİSEF IM 250 mg. Ve MULTİSEF IM 750 MG Enjektabl Toz İçeren Flakon” isimli ilaçların aynı dozda yer alan ancak % 1 oranında lidokai...