Tüm Duyurular

 

İLAÇTA SON DURUM HK.

İLAÇTA SON DURUM  HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından alınan kararla, ilaç firmalarının son dönemde ilaç alım koşullarına dair hayata geçirdikleri değişikliklerin yarattığı sorunların belirlenmesi ve çözümü ile ilgili çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulmuş ve komisyon tarafından elde edilen tespitler ?İlaçta Durum? başlıklı duyurularımızla üyelerimizin dikkatine sunulmuştu. Süreçte yaşanan gelişmelerin de üyelerimize aktarıldığı duyurularda, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş?nin tüm ürünlerinin vadelerini 90 güne çıkardığı yönündeki 11.05.2009 tarihli yazılı açıklaması...


ÖZEL POLİKLİNİKLERDE DÜZENLENEN REÇETELERİN GİRİŞİ HAKKINDA

ÖZEL POLİKLİNİKLERDE DÜZENLENEN REÇETELERİN GİRİŞİ HAKKINDA

27.06.2009 Sayı: 00711 / 2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi 15.06.2009 tarihi itibariyle özel poliklinikler ile Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (devredilen) arasında yapılmış olan sözleşmeler feshedilmişti. Bu tarih itibariyle provizyon sisteminde yapılan düzenleme sonucu SGK kapsamındaki kişiler ile birlikte özel poliklinikler ile sözleşmesi devam eden konsolide bütçeye bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli 657 sayılı kanuna tabi memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için düzenlenen reçetelerin de sisteme girişi yapılamamaktay...


AKTAR, BAHARATÇI VB. DÜKKANLAR HAKKINDA GENELGE

AKTAR, BAHARATÇI VB. DÜKKANLAR HAKKINDA GENELGE

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve ilgili komisyonları tarafından, aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlarda, ilaç niteliği olan bitki ve droglar, anorganik/organik madde, bitkisel çay ve karışımların eğitimi olmayan kişiler tarafından hiçbir denetime tabi olmaksızın satılması; bu kişilerin ticari çıkarları doğrultusunda hastaları yanlış yönlendirerek halk sağlığını tehdit etmesi, bu dükkanlarda satışı yapılan ürünlerin uygun olmayan saklama koşullarında hijyen kurallarını gözetmeksizin muhafaza edilmesi, hatta halka satılması kesinlikle yasak ol...


SAĞLIK BAKANLIĞI?NIN EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI KONULU GENELGESİ YAYIMLAND...

SAĞLIK BAKANLIĞI?NIN EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI KONULU GENELGESİ YAYIMLANDI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Eşdeğer ilaç, referans ilaçlarla aynı etken maddeye sahip, eşdeğer olduğu bilimsel deneylerle kanıtlanmış, aynı etkinlik, aynı kalite ve aynı güvenilirlikteki ilaca verilen isimdir. Üyelerimiz, almış oldukları eğitim doğrultusunda, doktor tarafından reçeteye yazılan ilaç yerine, aynı etkinlik, kalite ve güvenilirlikteki farmasötik eşdeğerini verme yetkisine sahiptir. Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 170.Yıldönümü Kutlamaları kapsamında başlattığımız, hastalarımızın sağlık güvenliği, gerekse ülke kaynaklarının daha doğru, daha akılcı kullanılması için eşdeğer ila...


SGK MART AYI FATURALARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK MART AYI FATURALARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda; 2009 Mart ayı ilaç fatura bedelleri kapsamında, 991.530.182,68 TL?lik tutarın 15.06.2009 tarihinde eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır. Ancak Ankara SGK İl Müdürlüğü?nün ödeme bilgilerini bugüne yetiştirememiş olmasından dolayı bu ile bağlı olarak ödemelerini alan eczacılarımızın, 15.06.2009 tarihini takip eden bir yada iki gün içinde ödemelerini alacakları belirtilmiş olup, bu yönde Kurumla görüşmelerimiz devam etmektedir.


ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNE DAİR PROTOKOL HAKKINDA

ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNE DAİR PROTOKOL HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİNİN ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNE DAİR PROTOKOL HAKKINDAKİ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE DÜZENLENEN REÇETELER HAKKINDA

BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE DÜZENLENEN REÇETELER HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı?nın 16.04.2009 tarih, 5239539 sayılı talimatları; ?15.06.2009 tarihi itibariyle, özel poliklinikler ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (devredilen) arasında yapılmış olan sözleşmeler feshedilecektir. Ayrıca Bağ-Kur (Devredilen) ve Emekli Sandığı (Devredilen) sağlık yardımlarından yararlanan kişilere Belediye Polikliniklerinin, sağlık merkezlerinin düzenledikleri reçetelerin sözleşmeli eczanelerden karşılanması uygulamasına 15.06.2009 tarihi...


İLAÇTA DURUM -9

İLAÇTA DURUM -9

Değerli Meslektaşlarımız, İlaçta Durum konusunda, bilinçli bir sağlık çalışanı olarak gösterdiğiniz hassasiyetin ve Türkiye genelinde sizlerin de katkısı ile kamuoyunda oluşturulan farkındalığın gün geçtikçe arttığına tanık olmaktayız. Siz meslektaşlarımızın, birliğe ve beraberliğe olan inancının her geçen gün pekişmesi ve mesleki dayanışmaya gösterdiği bağlılık ile Türkiye?de eczanelerimizin yaşadığı sıkıntıya ilişkin çözüm önerilerinin ülkemizin her köşesindeki eczacıya ve eczaneye ulaşması ve yarattığı etki, ilaç alanının tüm aktörlerince dikkatle izlenmektedir. Bu birlik ve beraberliğ...


İLAÇTA DURUM - 8 -

İLAÇTA DURUM - 8 -

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ'NİN İLAÇTA DURUM - 8 - YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN RE...

SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 29.09.2008 tarih, 27012 sayılı Resmi gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde, 22.10.2008 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile; ?SUT?un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, raporun düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla 31.12.2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir. SUT?un yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş SUT hükümlerine uygun olan sağlık raporları ise SUT?ta belirlenen süreleri boyunca geçerlidir hükmü getirilmiştir.? Diğer y...


BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILM...

BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 11.06.2010 TARİH 27608 SAYILI RG'DE YAYINLANDI

11.06.2010 tarih 27608 sayılı Resmi Gazetede Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır. 11.06.2010 tarih 27608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ metni için tıklayınız


SGK BAŞKANLIĞINDAN 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN PROVİZYONU İLE İLGİLİ DUYURU

SGK BAŞKANLIĞINDAN 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN PROVİZYONU İLE İLGİLİ DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen bilgi aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ?SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI TARAFINDAN 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN PROVİZYONU İLE İLGİLİ DUYURU?: Sağlık hizmet sunucuları tarafından kullanılmakta olan genel sağlık sigortası programında 18 yaş altında kayıtlı olan çocuklar aynı zamanda genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu çocuğu kapsamında olması mümkün bulunmaktadır. (Örneğin 5510 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre sigortalı ol...


ATIK PİL PROTOKOLÜ İMZALANDI

ATIK PİL PROTOKOLÜ İMZALANDI

Değerli meslektaşlarım, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen" ATIK PİL " protokolünün imzalanması ile ilgili yazı aşağıdadır. Bilgilerinize rica eederiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle uzundur üzerinde çalıştığımız Atık Pil Projemizin protokol imza töreni, çok sayıda basın mensubunun katılımıyla bugün saat 11:00 de İstanbul?da gerçekleşti. Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, TEB Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve Türkiye?de atık pil toplama konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üretici ve İthalatçıları Derneği yetkililerinin de katılımıyla ü...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ERTELENDİ

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ERTELENDİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetin'den gelen "İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ERTELENDİ" ği ile ilgili yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Resmi Gazete 30 Mayıs 2009 CUMARTESİ Sayı : 27243Sağlık Bakanlığından: BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 ? 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin yürürlüğü, orijinal ürünler için 1/7/2010 tarihine, jenerik ürünler için 31/12/2010 tarihine kadar uzatılmıştır. M...


MUAYENE KATILIM PAYI 2 TL

MUAYENE KATILIM PAYI 2 TL

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr de yayımlanan 01.06.2009 tarihinde yayımlanan duyuru ile; Kurum ile sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payının 2 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 (iki) TL olarak uygulanacağı bildirilmiştir. Kurum Provizyon sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur. Sosyal Güvenlik Kurumunun Duyurusu için tıklayınız


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMALARI HAKKINDA

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMALARI HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Ezcacıları Birliğinin "İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMALARI HAKKINDA " yayınladığı yazı EKTEDİR. Bilgilerinizi rica ederiz.


TEMEL İLKYARDIM?? MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 30-31 MAYIS 2009 TARİHİNE...

TEMEL İLKYARDIM?? MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 30-31 MAYIS 2009 TARİHİNE ERTELENDİ

Türk Eczacıları Birliğinin 21.05.2009 tarihli TEMEL İLKYARDIM?? MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 30-31 MAYIS 2009 TARİHİNE ERTELENMESİ ile ilgili yazısı için TIKLAYINIZ.


SGK ŞUBAT 2009 FATURALARININ MÜKERRER ÖDENMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREK...

SGK ŞUBAT 2009 FATURALARININ MÜKERRER ÖDENMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliğinin 22.05.2009 tarihli SGK ŞUBAT 2009 FATURALARININ MÜKERRER ÖDENMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER ile ilgili yazısı için TIKLAYINIZ.


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Türk Eczacıları Birliğinin 22.05.2009 tarihli YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ile ilgili yazısı için TIKLAYINIZ.


TEB BÜNYESİNDE HAZIRLANAN RAPORLAR HAKKINDA

TEB BÜNYESİNDE HAZIRLANAN RAPORLAR HAKKINDA

20.05.2009 Sayı : 00560/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği bünyesinde hazırlanan "Eşdeğer İlaç Raporu" ve diğer Raporlarla ilgili yazısı için tıklayınız.