Tüm Duyurular

 

İnsülin Kalemi İğne Uçları ve Şeker ölçüm Çubukları Hakkında.

İnsülin Kalemi İğne Uçları ve Şeker ölçüm Çubukları Hakkında.

Diyabet tedavisi için insülin kullanmakta olan hastalar için insülin kalemi iğne uçları hastanın insülin kullanımının bulunmasına ve günlük insülin uygulama sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktadır. Ancak kan glukoz değerleri nedeniyle reçetelenen insülin dozundan daha düşük dozda insülin kullanımı bulunan hastalarda, reelde tedavi devam etmekte iken Medula Sistemi'nde insülin kullanımı sonlanmış gibi görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda hastanın tedavisinin aksamaması için gerekli olan insülin kalemi iğ...


DEVREN SATILIK ECZANE..!

DEVREN SATILIK ECZANE..!

Doktorlar Caddesinde demirbaşlarıyla birlikte devren satılık eczane Tel: 0 544 924 19 89


16.03.2018 Tarihi Öncesi AFAD'a Kesilen Fatura Bedelleri Hakkında.

16.03.2018 Tarihi Öncesi AFAD'a Kesilen Fatura Bedelleri Hakkında.

Bilindiği üzere “Geçici Koruma Yönetmeliği'’nde 16.03.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile yönetmelik kapsamında bulunan kişilerin sağlık hizmetlerine ilişkin harcamalarında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) yetkili kılınmıştır. 16.03.2018 tarihi ve sonrasında faturalar İl Göç İdaresi Müdürlükleri adına düzenlenmiş ve ödemeler de bu birimlerce eczacılara yapılmıştır. AFAD tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan yazı ile, 16.03.2018 tarihi öncesine ait fatura bedellerine ilişkin ödemelerin 31.01.2019 tarihine kadar tamam...


KKİ Oranları Uyuşmazlığına İlişkin SGK'ya Yaptığımız Başvuru Hakkında.

KKİ Oranları Uyuşmazlığına İlişkin SGK'ya Yaptığımız Başvuru Hakkında.

18.12.2018 tarihi ve sonrasında Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde belirlenen Kamu Kurum Iskontosu (KKİ) oranlarıyla ilgili olarak, meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odalarımız tarafından, bazı ilaçlar için ilaç dağıtım kanalları tarafından uygulanan KKİ oranları ile MEDULA Provizyon Sistemi'nde belirtilen KKİ arasında uyuşmazlık olduğunun Birliğimize aktarılması üzerine; konu Birliğimizce incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, duruma örnek teşkil eden ilaçları içeren liste, duruma ivedilikle açıklık getirilmesi talebimizle birlikte Sosyal Güvenlik...


MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE..! (İLAÇ SUİSTİMALİ)

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE..! (İLAÇ SUİSTİMALİ)

Türkiye genelinde pregabalin ve gabapentin etken maddeli ilaçlar başta olmak üzere,kontrole tabi ilaçların suistimalinin arttığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.Konuyla ilgili eczanelerde üç aşamalı önlem alınması suistimalin önüne geçecektir. 1-)Kontrole tabi ilaçların ayrı raf düzeninde bulundurulması. 2-)Renkli reçete sistemi e-defter bölümünden bahse konu ilaçların stok kontrolünün bizzat eczacılar tarafından yapılması.(Stokları uyumsuz eczanelerin ivedilikle stoklarını düzeltmesi) 3-)Ecza Depolarından düzenli aralıklarla kontrole tab...


SENEL MEDİKAL VE TİCARET LTD. ŞTİ.

SENEL MEDİKAL VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13.12.2018 Traih ve E.46611 Sayılı yazısı ekte sunulmuştur.


VETERİNER HEKİM E-REÇETE VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ (GÜNCELLEME)

VETERİNER HEKİM E-REÇETE VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ (GÜNCELLEME)

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 13.12.2018 Tarihli yazısı ekte sunulmuştur.


İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında.

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 19.12.2018 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.‘nin ruhsatına sahip olduğu“Poliparin IV/SC Enjeksiyon veİnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 25.000 IU/5ml”adlı ürününF03-707011 (SKT: 07/2019)parti numaralısına19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir...


Sistemik ve İnhale Kinolonlar ile Aort Anevrizması ve Aort Diseksiyonu...

Sistemik ve İnhale Kinolonlar ile Aort Anevrizması ve Aort Diseksiyonu Riski Konulu Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında.

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 17.12.2018 tarihli ve E.220810 sayılı yazı ile, Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulaması kapsamında, "Sistemik ve inhale kinolonlar ile aort anevrizması ve aort diseksiyonu riski" başlığıyla Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir. Kurum yazısı için tıklayınız.


KAYBOLAN KEMOTERAPİ İLAÇLARI.

KAYBOLAN KEMOTERAPİ İLAÇLARI.

İl Sağlık Müdürlüğünün 18.12.2018 Tarih ve E.47119 Sayılı yazısı ekte sunulmuştur.


SGK’nın Danıştay Kararına İlişkin Duyurusu Hakkında.

SGK’nın Danıştay Kararına İlişkin Duyurusu Hakkında.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (18.12.2018) yayımlanan duyuru ile; Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2018/1517 Esas Numaralı Kararı ile 21.03.2018 tarihli ve 30367 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 28 numaralı maddesiyle 24/3/2013 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 4.2.38 maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişikliğin ve aynı maddeye eklenen 6. fıkranın yürüt...


Yürütümü Durdurulan Sağlık Uygulama Tebliği Maddeleri Hakkında.

Yürütümü Durdurulan Sağlık Uygulama Tebliği Maddeleri Hakkında.

Bilindiği üzere 21 Mart 2018 tarih ve 30367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 15. maddesinin (a),16. Maddesinin (a), 24. Maddesinin (a) fıkralarının yürütümünün durdurulması ve iptali talebiyle Türk Eczacıları Birliği olarak açmış olduğumuz dava sonrasında Danıştay 15. Daire tarafından ilgili 3 maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 11 Aralık 2018 tarihinde Kurum internet sayfasında yayımlanan duyuru ile de, Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemleri...


41. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantı Sona Erdi.

41. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantı Sona Erdi.

1. Bölge Kocaeli Eczacı Odası ev sahipliğinde, 13 – 15 Aralık 2018 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 41. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantı sona erdi. Toplantının ikinci günü, Prof. Dr. Erdem Özdemir’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konulu semineriyle başladı. Bölge Eczacı Odaları Haysiyet Divanı Başkanlarının katılımıyla Bölge Eczacı Odaları tarafından hazırlanan disiplin dosyaları konulu çalıştay gerçekleştirildi. Toplantının ikinci gününden itibaren Bölge Eczacı Odalarının Başkan ve Yöneticileri, Türk ...


2018 Yılı Eylül Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında.

2018 Yılı Eylül Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında.

Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2018 Eylül Ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ile İşitme Cihazı merkezlerine ait fatura bedellerinin 17.12.2018 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE ODAMIZCA 18 ARALIK 2018 SALI GÜNÜ TOPLANTI YAPI...

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE ODAMIZCA 18 ARALIK 2018 SALI GÜNÜ TOPLANTI YAPILACAKTIR.

18 Aralık 2018 Salı günü saat 15.45’de Oda Konferans SalonumuzdaDenizli İl Sağlık Müdürlüğü ve odamızca ilaçla ilgili güncel meselelerin görüşüleceği bir toplantı düzenlenecektir. Katılımınız son derece önemlidir. -Farmakovijilans -Eczane Reçeteli/Reçetesiz İlaç İşlemleri -Eczane Denetlemeleri vs. Katılımcılar ; -Uzm.Dr. Burak ALTIN İl Sağlık Md. Sağlık Hizmetleri Başkanı -Ecz. Kamile ÖZEL İl Sağlık Md. Sağlık Hizmetleri Başkan Yard. -Uzm.İbrahim YILMAZ İl Sağlık Md. Eczacılık Şb. -Ecz. Selda TEKİN İl Sağ...


SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ANKETİ.

SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYET ANKETİ.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 10.12.2018 tarih ve E.45861 sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


AHBYS’lerin E-reçete İşlemlerinin Pilot Uygulaması Hakkında.

AHBYS’lerin E-reçete İşlemlerinin Pilot Uygulaması Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "E-reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru" başlığı ile 15.05.2018 tarihinde yayımlanan 2018/2 sayılı Genelge ile ilan edilen e-reçeteye geçiş işlemlerinin 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirilmiş, konuya ilişkin talimatname İl Sağlık Müdürlükleri dâhilindeki tüm özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına duyurulmuş, 01.06.2018 tarih ve 4092 sayılı yazımız ve aynı tarihte internet sayfamızda yayımlanan duyuru ile tüm meslektaşlarımızla paylaşılmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbb...


2019 YILI TAKVİMLERİ GELMİŞTİR.

2019 YILI TAKVİMLERİ GELMİŞTİR.

2019yılı takvimleri odamıza gelmiştir. Takvimler 50 şerli paketler halinde satışa sunulmuş olup 50 adet takvim KDV dâhil 50TL dir.


21.03.2018 Tarihli SUT Değişikliğine Açtığımız Dava Sonrasında Yürütüm...

21.03.2018 Tarihli SUT Değişikliğine Açtığımız Dava Sonrasında Yürütümü Durdurulan Üç Madde Hakkında.

21 Mart 2018 tarih ve 30367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 15. maddesinin (a),16. Maddesinin (a), 24. Maddesinin (a) fıkralarının yürütümün durdurulması talebiyle Türk Eczacıları Birliği olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na açmış olduğumuz dava sonrasında Danıştay 15. Daire tarafından ilgili 3 maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (11.12.2018) Kurumun internet sayfasında yayımlanan duyuru ile de, Sağl...


Farmakovijilans Bilgilendirme Videosu Hakkında.

Farmakovijilans Bilgilendirme Videosu Hakkında.

Değerli Meslektaşlarımız, Advers etkilerin önlenmesi ve raporlanması ile ilaç güvenliğinin sağlanmasına yönelik süreçlerde ilaç uzmanları olarak biz eczacıların farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi amacı ile Birliğimiz tarafından hazırlatılan bilgilendirme videosu web sitemizin sol kısmında yer alan“Advers Etki Bildirimi”bölümünde erişiminize açılmıştır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ