Tüm Duyurular

 

AĞIZ SAĞLIĞI SÖZDE KALMASIN KAMPANYASI HK.

AĞIZ SAĞLIĞI SÖZDE KALMASIN KAMPANYASI HK.

Sayı: 01290 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden 21.10.2008 tarih ve 36.A.00.003408 sayılı yazısı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Toplum Sağlığı ve diş hekimliğinin geleceği açısından bilgilendirme yapılması amacıyla Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’In şahsında Birliğe gönderilen 20.10.2008 tarih ve 005.1437 sayılı bir yazı göndermiş olup, bu kapsamda web sitelerinde yer alan “ Ağız Sağlığı Sözde Kalmasın “ kampanyasına destek verilmesi talep edilmiştir. Konun önemine binaen gerekli desteğin sağl...


HERBALİFE ÜRÜNLERİ HK.

HERBALİFE ÜRÜNLERİ HK.

Sayı: 01292/2008 03/11/2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet’nin Odamıza göndermiş olduğu 17.10.2008 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimize,. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 26.09.2008 tarih, 059711 sayılı yazı ile, Ülkemizde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı izni ile gıda takviyesi olarak piyasaya arz edilen “Herbalife” ürünleri hakkında bazı ülkelerdeki tespitlerden Bakanlıklarına ulaşan “hepatik advers reaksiyon riski” konusunun halk sağlığı açısı...


BAŞHEKİMLİK MÜHRÜ VE ISLAK İMZA ONAYI HK.

BAŞHEKİMLİK MÜHRÜ VE ISLAK İMZA ONAYI HK.

Sayı: 01293/2008 Aksaray, 03/11/2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet’nin Odamıza göndermiş olduğu 17.10.2008 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından Birliğimize gönderilen 13.10.2008 tarih ve 04/5349 sayılı yazı ile; 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Sıra No’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin “12.1.3 İlaç Kullanım Raporlarının Düzenlenmesi”, “...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 31.10.2008 TARİHLİ DUYURUSU HAKK...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 31.10.2008 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Tebliğ ve bu Tebliğ hükümlerine açıklık getirmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan 31.10.2008 tarihli Duyuru metni ile yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığı'na gönderilen 03.11.2008 tarihh 03538 sayılı yazımız ekte sunulmaktadır. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Ankara, 03.11.2008 36.B.01.05.03538 T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUM...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, TEB Merkez Heyeti’nin 16.10.2008 tarihli toplantısında, bankalar arası referans faiz oranının (TR-LİBOR) yıllık 21,61 seviyesinde gerçekleşmesine dayalı olarak, Yardımlaşma Sandığı tarafından 22.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni kredi faiz oranları belirlenmiş ve TEB Yardımlaşma Sandığı’nın 21.10.2008 tarih 36.A.0001846 sayılı yazısı ile duyurulmuştur. T.İş Bankası aracılığı ile kredi kullanacak olan üyelerimizin kredi talepleri 28.10.2008 Pazartesi günkü talepleri de dahil olmak üzere İş Bankası Farabi Şubesi aracılığı ile ilgili banka...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN MUAYENE KATILIM ÜCRETLERİ HAKKIN...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN MUAYENE KATILIM ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURUSU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Muayene Katılım Ücretleri ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 30.10.2008 tarihli duyuru: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Duyuru; Uygulamaya alınan 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği esaslarında sağlık yardımı yapılan hak sahiplerinden, başvuru yaptıkları sağlık tesisine göre belirlenmiş Muayene Katılım Bedeli alınmaktadır. Bu bedel Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kuruml...


KAN ÜRÜNÜ VE KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KAN ÜRÜNÜ VE KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, KAN ÜRÜNÜ VE KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; Kan Ürünü ve Katılım Payı ödemelerinin 03.11.2008 (Pazartesi günü) tarihinde bankalara gönderiminin yapılacağı ve 04.11.2008 (Salı günü) tarihinde eczacılarımızın hesaplarında olacağı belirtilmiş olup, söz konusu ödemeler kapsamında Katılım Payı olarak 27 Milyon YTL ve Kan Ürünleri olarak ise 7,5 Milyon YTL’lik ödeme gerçekleştirilecektir.


MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ

MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi , son iki gündür SGK provizyon sistemine erişim sorunları yaşanmış ve sistemin açılmasıyla birlikte SGK adına hastalardan tahsil edilmesi gereken muayene ücretleri Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tutarların katları şeklinde reçete arkası çıktılara yansımış hatta azımsanmayacak sayıda örnekte ise hastaların ödemeleri gereken muayene ücretleri mantık çerçevesinde kabul edilemeyecek tutarlara ulaşmıştır. Bununla birlikte gün içerisinde Kuruma yapılan başvurulara, bunların sistem hatasından kaynaklandığı ve kısa sürede düzeltileceği, bunlar...


MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK DURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK DURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 23.10.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile provizyon sisteminde, 103 - Günübirlik Tedavi104 - Acil Sağlık Hizmeti Reçete teşhisleri tanımlanmıştır. Reçetelerde “Günübirlik Tedavi” veya “Acil Sağlık Hizmeti” ibaresinin yazılmış olması halinde, provizyon sistemine yeni teşhis kodlarını kullanarak giriş yapmanız ve reçeteyi MUAYENE KATILIM PAYI ALMADAN karşılamanız mümkün olacaktır. Bununla beraber, SGK tarafından 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu...


2008 YILI SUT REVİZYONU İLE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

2008 YILI SUT REVİZYONU İLE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan düzenlemeler sarı ile, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Revziyon ile 2008 Yılı SUT’a yapılan ilaveler kırmızı ile, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Revziyon ile 2008 Yılı SUT’tan çıkarılan ifadeler gri ile işaretlenmiştir. Ek dosya için tıklayınız


2008 SUT 12.2 AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLARIN 4 H...

2008 SUT 12.2 AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLARIN 4 HAFTALIK TEDAVİ DOZUNU GEÇEN AMBALAJ FORMLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan 2008 Yılı protokolünün 3.1 Maddesi ile, reçete karşılanmasında, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol çerçevesinde ve protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri (Kamu kurum iskontosu ve eczacı iskontosu hariç) doğrultusunda işlem yapılacağı” belirlenmiştir. Ancak, gerek 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, gerekse bu Tebliğin bazı hükümlerine açıklık getirmek üzere 22.10.2008 tarih 27032 ...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24....

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24.10.2008 TARİHLİ YAZI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24.10.2008 TARİHLİ YAZI 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği ile 22.10.2008 tarih 27032 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Revizyonunda yer alan 2008 Yılı Protokolü hükümlerine aykırı düzenlemeler ile, Tebliğ ve Revizyonun uygulamasında sorun yaşanan maddeler ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Fatih Acar’a gönderilen yazı ekte bilginize sunulmaktadır. EK : 1


2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİ...

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükte olan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve ek listeler üzerinde yapılan düzenlemeler bildirilmektedir.Bu Tebliğin (2) numaralı maddesi, (4) numaralı maddesinin (ç) bendi, (5) numaralı maddesi, (7) numaralı maddesinin (a) bendi, (9) numaralı maddesinin (d) bendi, (10) numaralı maddesi, (16) numaralı maddesini...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ Dünyada yaşanmakta olan ve ülkemizi de yakından etkilemesi beklenen küresel krizin yansımaları sonucu, başta T C Merkez Bankası olmak üzere, tüm bankalar yeni koşullara uygun pozisyon alarak, faiz oranlarını arttırma yoluna gitmişlerdir. Bu gelişmelere paralel olarak ve sandık kaynaklarının günün şartlarına uygun ve etkin yönetimini sağlayabilmek amacıyla Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu yıllık %10,20 olan yardımlaşma sandığı kredisi kullandırım faiz oranını yıllık %11,25 olarak ...


5510 SAYILI KANUNUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DUYU...

5510 SAYILI KANUNUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 17.10.2008 tarihinde; 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer alan bazı sigortalı ve hak sahipleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen duyuru yayımlanmıştır: “5797 Sayılı Kanunla değişik 5510 Sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince, kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemlerin Kurum tarafından en geç 3 yıl içinde, devralındığı tarihe kadar devam edecekti...


MERCK SHARP DOHME FİRMASINA AİT TİCARİ İSKONTOSU DÜŞEN İLAÇLAR HAKKIND...

MERCK SHARP DOHME FİRMASINA AİT TİCARİ İSKONTOSU DÜŞEN İLAÇLAR HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyeti 17.10.2008 tarih ve 36.A.00.003397 sayılı yazısı aşağıdadır. Bigilerinizi rica ederiz. Birliğimiz tarafından MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. adına ruhsatlı aşağıda isimleri yer alan ilaçların, daha önceden uygulanmakta olan %5 ticari ıskontoların %3’e düşürülmesi uygulamasının geri çekilmesi amacıyla, anılan firmaya gönderilen yazı ektedir. Ürün adı: Değişiklik tarihi: Cozaar 50 mg tablet 13.09.2008 Hyzaar tablet 13.09.2008 Zocor 40 mg 28 tablet13.09.2008 Zocor 10 mg 28 tablet 15.09.2008 Zocor 20 mg 28 tablet 15.09.2008 ...


YURTDIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

YURTDIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi, yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler provizyon sistemine işlenememekte, bu grup reçetelerin provizyon sistemine girişi, meslektaşlarımız tarafından manuel olarak yapılmakta ve deneme reçete çıktısı alınmaktadır. Bu grup reçeteler için alınan deneme çıktısı üzerinde, muayene ücreti ile ilgili herhangi bir açıklama ve uyarının bulunmaması, meslektaşlarımız tarafından yurt dışı sigortalılarına ait reçetelerden muayene ücreti alınıp alınmayacağı ile ilgili tereddüt yaşanmasına neden olmaktadır. Oysa, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama ...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 15.10.2008 tarih ve 36.A.00.03337 sayılı İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, 02.02.2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan İlaç Takip Sistemi kapsamında, ilaç ambalajlarında karekod konulması zorunluluğu getirilmiştir. Bilindiği gibi, 02.02.2008 tar...


FARMAKOVİJİLANS EĞİTİMİ HK.

FARMAKOVİJİLANS EĞİTİMİ HK.

Sayı: 01241 / 2008 16.10.2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği Farmakoekonomi Farmakoepidemiyoloji Farmakovijilans Araştırma Merkezi, kendi bünyesindeki uzman eğitmenleri ve TÜFAM’ın desteği ile FARMAKOVİJİLANS konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2008 yılının Kasım ayında Ankara’da Farmakovijilans Konusunda Eğitici Eczacı Eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitim dâhilinde eğitilecek eczacıların kendi bölgelerinde eczacı eğitimine devam etmeleri planlanmaktadır. Ayrıca yapılan planlamaya göre her 200 üye başına bir eğitmen eczacı katılımı beklenmektedir...


ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE, VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ - 1-2 KA...

ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE, VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ - 1-2 KASIM 2008

ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE, VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ - 1-2 KASIM 2008 09.10.2008 " Eczane İşletmelerinde Muhasebe, Vergi ve Mali Yönetim " Meslek İçi Eğitim Programı1 - 2 Kasım 2008 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi'nde(Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. Eğitime katılım ücreti 75YTL'dir Kayıt için lütfen formlar bölümüne giriş yapınız. Ücret yatırıldıktan sonra banka dekontunun 0312 409 81 32 numaralı telefona fakslanması gerekmektedir. Eğitim ücretinin yatırılacağı hesap numarası :İş Bankası, Farabi Şubesi 4240-332 912 dir. Katılım sınırlı...