Tüm Duyurular

 

İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİNDEN ANADOLU ANONİM TÜRK A.Ş.'NİN ECZACILARA ......

İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİNDEN ANADOLU ANONİM TÜRK A.Ş.'NİN ECZACILARA .....

06/03/2009 Sayı: 00259/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 24.02.2009 tarih ve 36.A.00.004676 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimize Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 19.02.2009 tarih No: ADG-2288 sayılı yazı ile, İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından Birliğimiz üyelerine yönelik düzenlenecek Birleşik Kasko Poliçelerinde % 20, Konut Paket Poliçeleri (deprem hariç olmak üzere) için % 30 oranında kurum indirimi uygulanacağ...


BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.02.2009 TARİHLİ GENELGESİ ...

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.02.2009 TARİHLİ GENELGESİ İLE SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİ 30.03.2009 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Aksaray, 02.03.2009 Sayı: 00236/2009 BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.02.2009 TARİHLİ GENELGESİ İLE SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİ 30.03.2009 TARİHİNE KADAR UZATILDI DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 27.02.2009 tarih ve 36.A.00.04736 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimiz ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 2009 Yılı İlaç Temin Protokolü hükümleri ile ilgili olarak yaptığımız başvuru ile; 1) Protokolün 7.7.4 ve 7.7.7 Maddeleri gereği, sözleşme ekinde istenecek belgeler ara...


DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ 3.7 MADDESİNİN PROTOKOLDEN ÇIKARILMASI İLE İLG...

DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ 3.7 MADDESİNİN PROTOKOLDEN ÇIKARILMASI İLE İLGİLİ KARARI HK.

28/02/2009 Sayı: 00234/2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 26.02.2009 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ 3.7 MADDESİNİN PROTOKOLDEN ÇIKARILMASI İLE İLGİLİ OLARAK ALMIŞ OLDUĞU YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İLİŞKİN GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün 3.7. maddesinin, 15.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere sözü edilen protokolden çıkarılmasına ve bu tarih itibar...


GLİVEC VE İMATENİL İSİMLİ İLAÇLAR HAKKINDA GENELGE

GLİVEC VE İMATENİL İSİMLİ İLAÇLAR HAKKINDA GENELGE

28/02/2009 Sayı: 00235/2009 GLİVEC VE İMATENİL İSİMLİ İLAÇLAR HAKKINDA GENELGE DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 27.02.2009 tarih ve 36.A.00.004624sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 26.02.2009 tarihinde yayımlanan 2009/33 sayılı Genelge ekte iletilmektedir. Buna göre; Kurum tarafından yayımlanan 24.11.2008 tarih, 2008/100 sayılı Genelge ile duyurulan GLİVEC ve İMATEN...


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:8) HK.

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:8) HK.

Sayı: 00166/2009 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:8) 7 Şubat 2009 CUMARTESİ TEBLİĞ - Resmi Gazete Sayısı 27134 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 07.02.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 8) Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir.) 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. ...


Eczanelerde teşhis ve tedavi işlemleri yapılamayacağı hakkında

Eczanelerde teşhis ve tedavi işlemleri yapılamayacağı hakkında

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Konu: Eczanelerde teşhis ve tedavi işlemleri yapılamayacağı hakkında. Birliğimize, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 19.12.2009 tarih ve 083557 sayılı yazıda; ülke genelindeki eczanelerde teşhis konulduğuna ve tedavi yapıldığına ilişkin şikayetler olduğu, teşhis ve tedavi işlemlerinin doktor tarafından, uygun şartlardaki sağlık merkezinde yapılması gerektiğinin yasa ve yönetmelik hükümlerince belirlendiği, eczanelerde nelerin satılacağı ve faaliyetleri aşamasında gereken kuralların neler olduğunun 6197 sayılı Yasa ve B...


Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında

Konu: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Hakkında Son dönemde bazı eczanelerin vitrin ve camlarına beşeri tıbbi ürün reklâmlarının ve afişlerinin asıldığı bilgisi Birliğimize sıklıkla ulaşmaktadır. Bilindiği gibi 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunun 13 üncü maddesinde “Müstahzarları övme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filmleri, ışıklı veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki, tarifname ve gazetelerde”...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

İlaç Takip Sistemi; ilacın üretim veya ithalatından başlayarak geçtiği her noktadan alınacak bildirimlerle, her ilaca verilecek bir numara (karekod) ile takibini sağlamak üzere kurulmuş bilgisayarlar, veritabanı, bu veri tabanını işleten bilgisayar yazılımları ve iletişim altyapılarını içeren; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmış bir sistemdir. Ülkemizde ilaç güvenliğini artırmak ve ilaç sahteciliğine karşı durmak amacıyla bu sistemin kurulması planlanmıştır. İlacın, üretildiği nokta ile son kullanıcıya ulaştığı satış noktası arasındaki hareketlerinin güve...


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNİN KURULUŞUNUN 54. YILI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNİN KURULUŞUNUN 54. YILI

Bugün, Türk Eczacıları Birliğinin kuruluşunun 54. yıl dönümü. 54 yıl boyunca, halk sağlığına ve hastalara en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan eczacılık mesleğimizi geliştirmek, mesleğimizi daha ileriye taşımak, sadece eczane eczacıları değil, kamuda, ilaç sanayinde görevli tüm eczacılarımızın maddi ve manevi hak ve çıkarlarını korumak için var gücümüzle çalıştık ve bunu yaparken halkın ve Devletin çıkarlarını da gözetmeyi ihmal etmedik. İlaç ve eczacılık hizmetinin, ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaşmasını sağladık. 54 yıllık örgüt kültürümüzde, halkın ilaca erişiminin önündeki tüm engelleri ...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

37.A.00.00468 Ankara, 30.01.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi: 04.01.2010 tarih 37.A.00.0208 sayılı yazımız Bilindiği gibi, karekod sisteminin gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanmadan yürürlüğe girmesinin, eczane uygulamaları ve Kurum uygulamaları açısından sorunlar yaşanmasına neden olacağı Merkez Heyetimiz tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan çeşitli görüşmelerde aktarılmış ve erteleme taleplerimiz sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 30/05/2009 tarihli 27243 sayılı ve 30/09...


KAREKOD UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞK...

KAREKOD UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Sayı : 00162/2009 KAREKOD UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 04.02.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. İlaç Takip Sistemi kapsamında, karekodlu ürünlerin firmalar tarafından piyasaya verildiği tarih olan 01.01.2009dan itibaren Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu uygunluk yazısına istinaden; eczanelerce - Barkodlu, fiyat kupürsüz, firma sürşarj etiketli ürünler ile - Ba...


2008 YILI SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR T...

2008 YILI SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sayı : 00156/2009 2008 YILI SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29 Ocak 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27125 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 29.01.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMATEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uyg...


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN 2009/16 SAYILI GENELGE VE EKİ LİSTEL...

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN 2009/16 SAYILI GENELGE VE EKİ LİSTELER

Sayı : 00157/2009 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN 2009/16 SAYILI GENELGE VE EKİ LİSTELER DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 29.01.2009 tarih ve 36.A.00.004390 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 28.01.2009 tarihinde “SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler” konulu 2009/16 Sayılı Genelge yayımlanmıştır. 2009/16 Sayılı Genelge ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Gene...


ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ

ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ

Sayı : 00158/2009 ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİMİ 21-22 ŞUBAT 2009 ANKARA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 02.02.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI (21-22 ŞUBAT 2009) Eczane İşletmelerinde Muhasebe-Vergi Ve Mali Yönetim Eğitim Programı 21 – 22 Şubat 2009 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi'nde (Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. Kayıtlar ve ayrıntılı bilgi için lütfen ...


ÖNEMLİ!SGK SÖZLEŞMELERİNİN TESLİM TARİHİ HAKKINDA

ÖNEMLİ!SGK SÖZLEŞMELERİNİN TESLİM TARİHİ HAKKINDA

Sayı : 00159/2009 ÖNEMLİ! SGK SÖZLEŞMELERİNİN TESLİM TARİHİ HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 02.02.2009 tarih ve 36.A.00.004423 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 26.01.2009 tarih, 4353 sayılı yazı gönderilerek, eczanelerin 2008 yılı mali gelir bilgilerinin yasal olarak Maliye Bakanlığına son bildirim tarihinin 31.03.2009 olması nedeniyle, sözleşme yenileme süresinin, Nisan ayının son haftasında bir tarihe ertelenmesi talep edilmişt...


2009 YILI SGK FOMLARI HK.ÖNEMLİ!

2009 YILI SGK FOMLARI HK.ÖNEMLİ!

Sayı : 00150/2009 30.01.2009 Konu: 2009 Yılı SGK Protokolü hk. DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 27.01.2009 tarihli 2009 SGK sözleşmeleri ile ilgili yazısı aşağıda olup; Bu çerçevede, eczacılarımız ekteki hasılat formlarını mali müşavirlerine doldurtacaklardır. Bu formu mali müşavirler ve eczacılar kaşeleyip imzalayacaklar ve4 Şubat 2009 Çarşamba günü saat:17.00'ye kadar Odamıza teslim edeceklerdir.(Vergi Dairesine onaylatılmasına gerek yoktur.) Kırşehir ve Nevşehir’dekieczacılarımız ise il temsilcilerimize teslim...


ÖNEMLİ DUYURU! ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAK...

ÖNEMLİ DUYURU! ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Sayı : 00094/2009 28.01.2009 ÖNEMLİ DUYURU ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 20.01.2009 tarih ve 36.A.00.4250 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesine ilişkin protokol, 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.01.20...


T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKIN...

T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKINDA

Sayı : 00097/2009 29.01.2009 T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİSİ KULLANIMI HAKKINDA DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin Odamıza göndermiş olduğu 22.01.2009 tarih ve 36.A.00.004284sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi,T.İş Bankası ve Birliğimiz arasında Yardımlaşma Sandığı Kredilerinin T.İş Bankası aracılığı ile üyelerimize kullandırılmasına yönelik protokol 17.07.2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.Protokolün imzalanmasından bugüne kadar geçen süreçte, 2500 üyemize T.İş B...


ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMA...

ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMASI HK

Sayı : 00098/2009 29.01.2009 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 23.01.2009 tarih ve 36.A.00.004285 sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNDE 1200 SAATLİK PRATİK KISMIN TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURU Türk Eczacıları Birliği, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında 05.12.2007 tarihinde imzalanan Eczane Çalışanlarının Eğitimi ile ilgili protokol gereği düzenlenen eğitimlerde, 256 saatlik teorik kısmın ardından, 1200 saatlik pratik kısmın tamamlanması gerekmekted...


BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA, YURT DIŞINDAN MEZUN KİŞİL...

BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA, YURT DIŞINDAN MEZUN KİŞİLERE DENKLİK VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖK TARAFINDAN YAPTIRILAN SINAV İPTAL EDİLDİ

Birliğimiz tarafından, Yurt dışındaki eczacılık fakültelerinden mezun olan kişilere denklik verilebilmesi ve bu kişilerin Türkiye’de eczacılık yapabilmeleri için, 08.09.2008 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yaptırılan sınavın iptali için açılan davada, 09.03.2009 tarihinde, T.C. Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiş ve bu karar Birliğimiz tarafından duyurulmuştu. Yapılan yargılama sonucunda, T.C.Ankara 11.İdare Mahkemesi davamızı haklı bularak, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği ...