Tüm Duyurular

 

2008/90 SAYILI GENELGE İLE SUT EK-2/D LİSTEDE YAPILAN DÜZENLEME

2008/90 SAYILI GENELGE İLE SUT EK-2/D LİSTEDE YAPILAN DÜZENLEME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 31.10.2008 tarih ve 36.A.003528 sayılı yazı aşağıdadır. Bilgilerinizirica ederiz. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 30.10.2008 tarih, 35735 sayılı 2008/90 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmektedir. Söz konusu genelge ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin f bendinin değişik 2 nci paragrafı ve 12.06.2007 tarih ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi gereği oluşturulan ̶...


SGK BAŞKANLIĞININ 2008 SUT UYGULAMALARININ BAZI MADDELERİNE AÇIKLIK GE...

SGK BAŞKANLIĞININ 2008 SUT UYGULAMALARININ BAZI MADDELERİNE AÇIKLIK GETİREN DUYURUSU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 29.09.2008 tarih ve 27012 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama tebliği ile, Tebliğe ek olarak 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Tebliğ hükümleri ile belirlenen uygulamalara açıklık getirmek üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, 31.10.2008 tarihinde, yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere, bir duyuru metni yayımlanmıştır. Bu duyuru metni ile, eczanelerden ilaç temin hizmeti ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen konulara yer verilmiştir: -HANGİ ...


9.TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ 13-16 KASIM 2008 TARİHLERİ ARASINDA İSTAN...

9.TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ 13-16 KASIM 2008 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL WOW HOTELS&CONVENTION CENTER DA YAPILACAK

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ; İSTANBUL ECZACI ODASI VE İSTANBUL ECZA KOOP. ORGANİZASYONU İLE 13-16 KASIM 2008 TARİHLERİ ARASINDA WOW HOTELS & CONVENTION CENTER’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN 9.TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ’NE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN ÇOK AZ SÜRE KALMIŞTIR. KONAKLAMASINI KONGRE OTELİNDE YAPMAK İSTEYEN KATILIMCILARIMIZIN, YER SIKINTISI YAŞAMAMALARI AMACIYLA, KAYIT İŞLEMLERİNİ BİR AN ÖNCE YAPMALARI GEREKTİĞİNİ HATIRLATIRIZ. KONGRE OTELİ, İSTANBUL ATATÜRK HAVAALANININ KARŞISINDADIR. KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI, ÇOK YAKINDA www.recete.org VE WWW.turkiy...


AĞIZ SAĞLIĞI SÖZDE KALMASIN KAMPANYASI HK.

AĞIZ SAĞLIĞI SÖZDE KALMASIN KAMPANYASI HK.

Sayı: 01290 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden 21.10.2008 tarih ve 36.A.00.003408 sayılı yazısı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Toplum Sağlığı ve diş hekimliğinin geleceği açısından bilgilendirme yapılması amacıyla Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’In şahsında Birliğe gönderilen 20.10.2008 tarih ve 005.1437 sayılı bir yazı göndermiş olup, bu kapsamda web sitelerinde yer alan “ Ağız Sağlığı Sözde Kalmasın “ kampanyasına destek verilmesi talep edilmiştir. Konun önemine binaen gerekli desteğin sağl...


HERBALİFE ÜRÜNLERİ HK.

HERBALİFE ÜRÜNLERİ HK.

Sayı: 01292/2008 03/11/2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet’nin Odamıza göndermiş olduğu 17.10.2008 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimize,. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 26.09.2008 tarih, 059711 sayılı yazı ile, Ülkemizde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı izni ile gıda takviyesi olarak piyasaya arz edilen “Herbalife” ürünleri hakkında bazı ülkelerdeki tespitlerden Bakanlıklarına ulaşan “hepatik advers reaksiyon riski” konusunun halk sağlığı açısı...


BAŞHEKİMLİK MÜHRÜ VE ISLAK İMZA ONAYI HK.

BAŞHEKİMLİK MÜHRÜ VE ISLAK İMZA ONAYI HK.

Sayı: 01293/2008 Aksaray, 03/11/2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet’nin Odamıza göndermiş olduğu 17.10.2008 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından Birliğimize gönderilen 13.10.2008 tarih ve 04/5349 sayılı yazı ile; 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Sıra No’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin “12.1.3 İlaç Kullanım Raporlarının Düzenlenmesi”, “...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 31.10.2008 TARİHLİ DUYURUSU HAKK...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 31.10.2008 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Tebliğ ve bu Tebliğ hükümlerine açıklık getirmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan 31.10.2008 tarihli Duyuru metni ile yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığı'na gönderilen 03.11.2008 tarihh 03538 sayılı yazımız ekte sunulmaktadır. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Ankara, 03.11.2008 36.B.01.05.03538 T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUM...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, TEB Merkez Heyeti’nin 16.10.2008 tarihli toplantısında, bankalar arası referans faiz oranının (TR-LİBOR) yıllık 21,61 seviyesinde gerçekleşmesine dayalı olarak, Yardımlaşma Sandığı tarafından 22.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni kredi faiz oranları belirlenmiş ve TEB Yardımlaşma Sandığı’nın 21.10.2008 tarih 36.A.0001846 sayılı yazısı ile duyurulmuştur. T.İş Bankası aracılığı ile kredi kullanacak olan üyelerimizin kredi talepleri 28.10.2008 Pazartesi günkü talepleri de dahil olmak üzere İş Bankası Farabi Şubesi aracılığı ile ilgili banka...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN MUAYENE KATILIM ÜCRETLERİ HAKKIN...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN MUAYENE KATILIM ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURUSU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Muayene Katılım Ücretleri ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 30.10.2008 tarihli duyuru: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Duyuru; Uygulamaya alınan 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği esaslarında sağlık yardımı yapılan hak sahiplerinden, başvuru yaptıkları sağlık tesisine göre belirlenmiş Muayene Katılım Bedeli alınmaktadır. Bu bedel Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kuruml...


KAN ÜRÜNÜ VE KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KAN ÜRÜNÜ VE KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, KAN ÜRÜNÜ VE KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; Kan Ürünü ve Katılım Payı ödemelerinin 03.11.2008 (Pazartesi günü) tarihinde bankalara gönderiminin yapılacağı ve 04.11.2008 (Salı günü) tarihinde eczacılarımızın hesaplarında olacağı belirtilmiş olup, söz konusu ödemeler kapsamında Katılım Payı olarak 27 Milyon YTL ve Kan Ürünleri olarak ise 7,5 Milyon YTL’lik ödeme gerçekleştirilecektir.


MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ

MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi , son iki gündür SGK provizyon sistemine erişim sorunları yaşanmış ve sistemin açılmasıyla birlikte SGK adına hastalardan tahsil edilmesi gereken muayene ücretleri Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tutarların katları şeklinde reçete arkası çıktılara yansımış hatta azımsanmayacak sayıda örnekte ise hastaların ödemeleri gereken muayene ücretleri mantık çerçevesinde kabul edilemeyecek tutarlara ulaşmıştır. Bununla birlikte gün içerisinde Kuruma yapılan başvurulara, bunların sistem hatasından kaynaklandığı ve kısa sürede düzeltileceği, bunlar...


MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK DURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK DURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 23.10.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile provizyon sisteminde, 103 - Günübirlik Tedavi104 - Acil Sağlık Hizmeti Reçete teşhisleri tanımlanmıştır. Reçetelerde “Günübirlik Tedavi” veya “Acil Sağlık Hizmeti” ibaresinin yazılmış olması halinde, provizyon sistemine yeni teşhis kodlarını kullanarak giriş yapmanız ve reçeteyi MUAYENE KATILIM PAYI ALMADAN karşılamanız mümkün olacaktır. Bununla beraber, SGK tarafından 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu...


2008 YILI SUT REVİZYONU İLE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

2008 YILI SUT REVİZYONU İLE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan düzenlemeler sarı ile, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Revziyon ile 2008 Yılı SUT’a yapılan ilaveler kırmızı ile, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Revziyon ile 2008 Yılı SUT’tan çıkarılan ifadeler gri ile işaretlenmiştir. Ek dosya için tıklayınız


2008 SUT 12.2 AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLARIN 4 H...

2008 SUT 12.2 AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLARIN 4 HAFTALIK TEDAVİ DOZUNU GEÇEN AMBALAJ FORMLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan 2008 Yılı protokolünün 3.1 Maddesi ile, reçete karşılanmasında, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol çerçevesinde ve protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri (Kamu kurum iskontosu ve eczacı iskontosu hariç) doğrultusunda işlem yapılacağı” belirlenmiştir. Ancak, gerek 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, gerekse bu Tebliğin bazı hükümlerine açıklık getirmek üzere 22.10.2008 tarih 27032 ...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24....

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24.10.2008 TARİHLİ YAZI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI SAYIN FATİH ACAR’A GÖNDERİLEN 24.10.2008 TARİHLİ YAZI 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği ile 22.10.2008 tarih 27032 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Revizyonunda yer alan 2008 Yılı Protokolü hükümlerine aykırı düzenlemeler ile, Tebliğ ve Revizyonun uygulamasında sorun yaşanan maddeler ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Fatih Acar’a gönderilen yazı ekte bilginize sunulmaktadır. EK : 1


2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİ...

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükte olan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve ek listeler üzerinde yapılan düzenlemeler bildirilmektedir.Bu Tebliğin (2) numaralı maddesi, (4) numaralı maddesinin (ç) bendi, (5) numaralı maddesi, (7) numaralı maddesinin (a) bendi, (9) numaralı maddesinin (d) bendi, (10) numaralı maddesi, (16) numaralı maddesini...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ Dünyada yaşanmakta olan ve ülkemizi de yakından etkilemesi beklenen küresel krizin yansımaları sonucu, başta T C Merkez Bankası olmak üzere, tüm bankalar yeni koşullara uygun pozisyon alarak, faiz oranlarını arttırma yoluna gitmişlerdir. Bu gelişmelere paralel olarak ve sandık kaynaklarının günün şartlarına uygun ve etkin yönetimini sağlayabilmek amacıyla Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu yıllık %10,20 olan yardımlaşma sandığı kredisi kullandırım faiz oranını yıllık %11,25 olarak ...


5510 SAYILI KANUNUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DUYU...

5510 SAYILI KANUNUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 17.10.2008 tarihinde; 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer alan bazı sigortalı ve hak sahipleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen duyuru yayımlanmıştır: “5797 Sayılı Kanunla değişik 5510 Sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince, kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemlerin Kurum tarafından en geç 3 yıl içinde, devralındığı tarihe kadar devam edecekti...


MERCK SHARP DOHME FİRMASINA AİT TİCARİ İSKONTOSU DÜŞEN İLAÇLAR HAKKIND...

MERCK SHARP DOHME FİRMASINA AİT TİCARİ İSKONTOSU DÜŞEN İLAÇLAR HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyeti 17.10.2008 tarih ve 36.A.00.003397 sayılı yazısı aşağıdadır. Bigilerinizi rica ederiz. Birliğimiz tarafından MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. adına ruhsatlı aşağıda isimleri yer alan ilaçların, daha önceden uygulanmakta olan %5 ticari ıskontoların %3’e düşürülmesi uygulamasının geri çekilmesi amacıyla, anılan firmaya gönderilen yazı ektedir. Ürün adı: Değişiklik tarihi: Cozaar 50 mg tablet 13.09.2008 Hyzaar tablet 13.09.2008 Zocor 40 mg 28 tablet13.09.2008 Zocor 10 mg 28 tablet 15.09.2008 Zocor 20 mg 28 tablet 15.09.2008 ...


YURTDIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

YURTDIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi, yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler provizyon sistemine işlenememekte, bu grup reçetelerin provizyon sistemine girişi, meslektaşlarımız tarafından manuel olarak yapılmakta ve deneme reçete çıktısı alınmaktadır. Bu grup reçeteler için alınan deneme çıktısı üzerinde, muayene ücreti ile ilgili herhangi bir açıklama ve uyarının bulunmaması, meslektaşlarımız tarafından yurt dışı sigortalılarına ait reçetelerden muayene ücreti alınıp alınmayacağı ile ilgili tereddüt yaşanmasına neden olmaktadır. Oysa, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama ...