Tüm Duyurular

 

Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Piyasaya Arzı Ha...

Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Piyasaya Arzı Hakkında TİTCK Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 18.09.2019 tarihinde (bugün) “2019/ÜTSG-09 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Piyasaya Arzı Hakkında Duyuru” başlığı ile bir duyuru yayımlanmış olup aşağıdaki şekildedir: “Bilindiği üzere; insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuklarının kayıtları ve mezkur ürünlerin geri ödemesine esas teşkil etmek üzere tekil bildirimleri Ürün Takip Sistemi üzerinde yürütülmektedir. Bu bağlamda bahse konu ürünle...


GÜNCELLENDİ - SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlar...

GÜNCELLENDİ - SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.09.2019 tarihinde “2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı olarak yayımlanan ve Birliğimizce de duyurulan duyurunun “Ç”, “D” ve "E” maddelerinde yer alan “...bu sağlık kurulu raporuna istinaden” ifadeleri, Kurum tarafından “...bu sağlık raporuna istinaden” şeklinde güncellenmiştir. Böylelikle, 12.09.2019 tarihli Kurum duyurusunun “Ç”, “D” ve “E” maddeleri aşağıdaki şekilded...


İLAÇ ARANIYOR

İLAÇ ARANIYOR

Elinde Salofalk lavman- Jodıd 100 mg tb- Karbalex 600 - Lastet 50 mg -X-M TB - Lastet 50 mg.kp.-Salazopyrin tb.Clexane 120 mg.-Karbalex 300 mg -.bulunan meslektaşlarımızın odaya bilgi vermeleri rica olunur.


2019 EKİM KASIM ARALIK ve 2020 OCAK DÖNEMİ NÖBET LİSTESİ HAZIRLIĞI (ME...

2019 EKİM KASIM ARALIK ve 2020 OCAK DÖNEMİ NÖBET LİSTESİ HAZIRLIĞI (MERKEZ)

Ekim- Kasım- Aralık 2019ve Ocak 2020kış dönemi gece nöbet (merkez) listeleri hazırlanacağından, nöbet bölgesi değişen ve nöbete girmek/çıkmak isteyen eczanelerin odamıza bir dilekçeyle 18Eylül 2019Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Not: 1-Mazeret dilekçesi alınmayacaktır. 2- Eczane nöbet döneminde nöbetini 3 kereden fazla tutmazsa nöbetlerden çıkarılacaktır.


TEB Yardımlaşma Sandığı Kredilerinde Faiz İndirimi Hakkında.

TEB Yardımlaşma Sandığı Kredilerinde Faiz İndirimi Hakkında.

Bankalarca kredi faizlerine uygulanan indirimler sonucunda, Üyelerimize kullandırılan kredi maliyetlerini daha da düşürmek amacıyla, üyelerimize kullandırılan kredilerin kullandırım faiz oranı; %1,49 seviyesinden%1,33 seviyesine indirilmiştir. Krediler, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılmaya devam edecektir. Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir. Kredi işlemlerinde bankaya hiçbir masraf ve ek ücret ödenmeyecektir. Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme ...


Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu.

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 16.09.2019 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvurulareys.titck.gov.tradresinden erişilebilecek olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden16/09/2019 - 15/10/2019tarihleri arasında alınacak ve eczacı yerleştirme işlemi yapılacağı yayımlanmıştır. ...


2019 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ ASKIYA ÇIKMIŞTIR.

2019 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ ASKIYA ÇIKMIŞTIR.

28-29 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olan Genel Kurula katılacak ve seçimlerde oy kullanacak olan üyelerimize ait Hazirun Listesi bugün itibariyle Oda binamızda askıya çıkarılmıştır. 17.09.2019 Salısaat 17.00'ye kadar askıda kalacaktır. Bilgilerinize sunarız.


2019 Haziran Ayı Sağlık Ödemeleri

2019 Haziran Ayı Sağlık Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2019 Haziran Ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ile İşitme Cihazı Merkezleri fatura bedellerinin 16.09.2019 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


ECZANELERE ETİL ALKOL SATIŞI HAKKINDA!

ECZANELERE ETİL ALKOL SATIŞI HAKKINDA!

İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Erdem Eczanesi sahibi Ecz. Jale ERDOĞAN'ınkardeşi ,Deva Eczanesi sahibi Ecz. Metin ERDOĞAN'ın ve Toker Eczanesi sahibi Ecz. Yener TOKER'in kayınbiraderi Sedat BABİROĞLU vefat etmiştir. Cenazesi yarin (14.09.2019) Müftü Ahmet Hulusi Camisinde kılınacak öğle namazından sonra Asrimezarlığa defnedilecektir. MerhumaAllah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.


SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden ...

SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden  Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda; A-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinin (a) alt bendi kapsamında yer alan “Bosutinib” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu; B-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (aa) bendi kapsamında yer al...


Matbu Renkli Reçeteler Hakkında.

Matbu Renkli Reçeteler Hakkında.

4 Eylül 2019 tarih ve 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile SUT’un bir çok maddesinde düzenleme yapılmıştır. SUT değişikliği ve değişen maddelere ilişkin karşılaştırmalı tablo Birliğimizin internet sayfasında duyurulmuştur. SUT’un 4.1.1. maddesinin 1. fıkrası ve 4.1.5. maddesinin 4. fıkrasında aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır. “4.1.1 - Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi (1) İlaçların reçetelendirilmesinde e-r...


Etil Alkol Dağıtımı Hakkında.

Etil Alkol Dağıtımı Hakkında.

Etil Alkol Dağıtımı hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 10.09.2019 tarih ve 17338 sayılı yazıekte bilgilerinize sunulmaktadır.


DENİZLİ T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

DENİZLİ T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

Kurumun yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


BİREYSEL EMEKLİLİK HESABI AÇILMASI HAKKINDA.

BİREYSEL EMEKLİLİK HESABI AÇILMASI HAKKINDA.

Türk Eczacıları Birliği tarafından 04.09.2019 tarihinde Odamıza gönderilen "Bireysel Emeklilik Hesabı Açılması Hakkında" konulu yazıekte bilgilerinize sunulmuştur.


04.09.2019 Tarihli SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo Hakkında.

04.09.2019 Tarihli SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo Hakkında.

4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. SUT Değişikliği kapsamında yapılan düzenlemelerle ilgili karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır. Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız. Tebliğ metni için tıklayınız. Komisyon kararı için tıklayınız.


04.09.2019 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında Yayımlanan SUT D...

04.09.2019 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında Yayımlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında.

SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında 4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almakta olup, değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tabloayrıca yayımlanacaktır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Tebliğ metni için tıklayınız. Ko...


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ: TEKELLEŞME DEĞİL YERELLEŞME İSTİYORUZ.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ:  TEKELLEŞME DEĞİL YERELLEŞME İSTİYORUZ.

Türk Eczacıları Birliği; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bölge Eczacı Odalarının Başkan ve Yöneticilerinin katılımıyla 3 Eylül 2019 tarihinde kan ürünleri konulu basın toplantısı gerçekleştirdi. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, sözlerine “Sağlık alanı hassasiyet gerektiren bir alan. Bu hassasiyeti görmezden gelenlere, sağlık alanı ile ilgili akla ve toplum vicdanına sığmayan kararları hayata geçirmeye çalışanlara karşı Türk Eczacıları Birliği’nin söyleyecek sözü, eyleme geçe...


VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Sağlık Eczanesi sahibi Ecz.Özen OĞUZTÜRK'ün kayınvalidesi Şadiye OĞUZTÜRK vefat etmiştir. Cenazesi yarin (04.09.2019) Asri Mezarlık Camisindekılınacak öğle namazından sonra aynı mezarlığa defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.


Turkfleks İzotonik Sodyum Klorür İsimli Solüsyonlarda Yapılan İlaç Ger...

Turkfleks İzotonik Sodyum Klorür İsimli Solüsyonlarda Yapılan İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 02 Eylül 2019tarihinde(bugün) yayımlanan duyuruda; Turk İlaç ve Serum San. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu “Turkfleks İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu, 100 ml” adlı ürünün9AA0001serisi (tüm alt seriler) ve "Turkfleks İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu, 250ml" adlı ürünün8AC0020serisine (tüm alt seriler) partikül tespiti, "Turkfleks %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Çözeltisi, 100ml" isimli ürünün9AA4446A,9AA0049Ive9A...