Tüm Duyurular

 

YEŞİL KARTLI HASTALARDAN ALINACAK KATILIM PAYI HK.

YEŞİL KARTLI HASTALARDAN ALINACAK KATILIM PAYI HK.

Sayı: 01180 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden alınan sözlü bilgiye göre; Sistemde hata olduğundan dolayı Yeşil Kartlı hastalarda ve Konsolide Bütçeye tabi bazı reçetelerde katılım payı çıkmadığı gözlemlenmekte olup konu S.G.K. yetkililerine aktarılmış ve çözümlenmeye çalışılmaktadır. Sorun çözülene kadar katılım payı hesaplanıp hastalardan alınacağı bilgisi alınılmıştır. Daha sonra detaylı bilgi T.E.B. ‘in internet sayfasından duyurulacağı söylenmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.


KATILIM PAYI VE MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

KATILIM PAYI VE MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, YEŞİL KART SAHİBİ HASTALARA AİT REÇETELERDE KATILIM PAYI HESAPLANMASI Yeşil Kart sahibi hastalar için katılım payları provizyon sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle hesaplanamamaktadır. Bu süreçte üyelerimiz açısından mağduriyet yaşanmaması amacıyla Yeşil Kart sahibi hastalara ait reçetelerde katılım payının, %20 oranında manuel hesaplanarak tahsil edilmesi gerekmektedir. MUAYENE KATILIM PAYI 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.Katılım Payı başlıklı maddesi ile ayakta tedavide muayene katılım payı tutarları belirlenmiş ...


2008 YILI SUT HÜKÜMLERİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA

2008 YILI SUT HÜKÜMLERİ VE UYGULAMALARI HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Bilindiği gibi, 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 29.09.2008 tarih 27012 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 01 Ekim 2008 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2008 Yılı SUT Hükümleri ile ilgili olarak, dikkate edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: A) SUT’un 3. Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve kimlik tespiti işlemleri başlıklı bölümünün (2) ve (3) nolu bendleri; (2) Aile hekimliğine geçilen SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi” nde (EK-4) belirtilen illerde 01 Kasım 2008 tarih...


2008 YILI SGK SUT İLE 2007 YILI SGK SUT ARASINDAKİ FARKLAR (METİN ÜZER...

2008 YILI SGK SUT İLE 2007 YILI SGK SUT ARASINDAKİ FARKLAR (METİN ÜZERİNDE)

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin, 2007 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile olan farklılıkları, 2008 Tebliğ metni üzerinde sarı renk ile işaretlenmiş olarak ekli dosyada yer almaktadır. 2007 Tebliğinde yer alan, ancak 2008 Tebliğinde bulunmayan bölümler, kırmızı karakter ile belirtilmiştir. 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. Tebliğ ile, 2007 Tebliğinde yer alan ilaç kullanım raporu ifadesi kaldırılmış; sağlık raporu tanımlanmıştır. Tebliğde - uzman h...


2008 YILI SGK SUT EKLERİ İLE 2007 YILI SGK SUT EKLERİ ARASINDAKİ FARKL...

2008 YILI SGK SUT EKLERİ İLE 2007 YILI SGK SUT EKLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

İlaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşulları ile ilgili olarak, 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin ekler ile 2007 Yılı SGK Tebliği ekleri arasındaki farklılıklar, ektedir. Düzenlemeler, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. Ek-1Farklar için tıklayınız.


5510 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİ HAKKINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER

5510 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİ HAKKINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM T.E.B.Mekrez Heyetinden 5510 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİ HAKKINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER hakkında gelen yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. 28.09.2008 tarih 27011 sayılı Resmi Gazete’de, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun çeşitli maddeleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen Tebliğler yayımlanmıştır. İlgili Tebliğlerin yürürlük tarihi 01.10.2008 olarak belirlenmiş olup; Tebliğlere http://ekadresinden ulaşılabilir. TEBLİĞLER (28.09.2008 tarih 27011 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) —5510 Sayılı Kanunun 8 ...


2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29.09.2008 TA...

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29.09.2008 TARİH 27012 MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 29.09.2008 tarih 27012 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğin EK-8/A Listesi 01.01.2009 tarihinde, diğer hükümleri ise 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ ve eklerine http://rega.basbakanlik.gov.tr/adresinden ulaşılabilir Tebliğin Tam Metni İçin Tıklayınız.


T.E.B.'İN BASIN AÇIKLAMASI. " AŞILAR ECZANELERDEN TEMİN EDİLMELİDİR! "

T.E.B.'İN BASIN AÇIKLAMASI.

Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK, aşıların ecza depoları tarafından eczaneler dışında özel muayenehaneler ve özel teşhis, tedavi merkezlerine de satılabilmesinin önünü açan yasal düzenlemeyle ilgili olarak bir basın açıklaması yapmıştır;AŞILAR ECZANELERDEN TEMİN EDİLMELİDİR! Değerli Basın Mensupları, 24.09.2008 tarihinde (dün) Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, “Ecza Depoları ve Ecza Dolaplarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin” 2 nci maddesine, ecza depolarının...


01.01.2009 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMASININ ...

01.01.2009 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMASININ KAPSAMI HAKKINDA DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin Odamıza göndermiş olduğu 26.09.2008 tarih ve 36.A.00.003249sayılı yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 17.09.2008 tarih 057715 sayılı yazı ile, İlaç Takip Sisteminde serumlar ve radyofarmasötik ürünlerin durumları incelenerek gerek İlaç Takip Sistemi yazılım sistemi ve gerekse 2D barkod uygulama sistemi dışında, a) Serumlar için, kurulu tesislerin yapısal değişiklik zorunluluğu içermesi b) Radyofarmasötik ürünle...


2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKARILAN PROTOKOL HAKKINDA

2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKARILAN PROTOKOL HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 26.09.2008 tarih ve 36.A.00.003248 sayılı yazısı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe giren “2008 Yılı SGK Protokolü”nde yapılan değişiklikler nedeniyle hazırlanan “2008 Yılı SGK Protokolüne Ek Protokol” 10/09/2008 tarihinde, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili Fatih Acar tarafından imzalanmıştır. İmzalanan Protokol, matbaada basım aşamasında olup, 29.09.2008-05.10.2...


REÇETE ARKASI ÇIKTISININ YENİLENMESİNE GEREK YOKTUR.

REÇETE ARKASI ÇIKTISININ YENİLENMESİNE GEREK YOKTUR.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasında 12.09.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile 01.09.2008 tarihinden itibaren provizyon sistemine kaydedilen reçetelerin, düzelt-kaydet butonu kullanılarak düzeltilmeleri ve provizyon sisteminden yeni tutarları gösterir reçete arkası çıktısının da yenilenmesi gerektiği bildirilmiş, Bunun üzerine Birliğimiz tarafından, konuyla ilgili olarak Kurumla yapılan sözlü görüşmelerde, reçete arkası çıktısının istenmemesiyle ilgili taleplerimiz iletilmiş ve Kurum tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, buna dair resmi yazının da...


KATILIM PAYI ÖDEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, KATILIM PAYI ÖDEMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME: Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; Katılım payı ödemesi olarak yaklaşık 25 Milyon YTL’lik tutarın 25 Eylül 2008 (bugün) tarihi itibariyle bankalara gönderiminin yapılacağı ve 26 Eylül 2008 (Cuma) tarihi itibariyle de eczacıların hesaplarında olacağı bilgisi alınmıştır.


2008 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

2008 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Odamıza göndermiş olduğu 23.09.2008 tarih ve 36.A.00.003206 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren Konsolide Bütçeye tabi kurumlar ile Yeşil Kart reçeteleri de SGK kapsamına gireceğinden, tüm kurum sözleşmelerinin bedellerinin tek bir kalem halinde belirlenmesi uygun görülmüş ve sözleşmelerin bedelleri geçen yıldan daha az miktarda gelir oluşturmayacak şekilde 500 YTL olarak belirlenmiş ve Maliye Sözleşmesinin yenilenmemiş olması nedeniyle, üyelerimizi...


EYLÜL AYI REÇETELERİNDE REÇETE DÜZELT-KAYDET İŞLEMLERİNİN 25.09.2008 P...

EYLÜL AYI REÇETELERİNDE REÇETE DÜZELT-KAYDET İŞLEMLERİNİN 25.09.2008 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 YE KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan ek protokol gereğince Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafından, 01.09.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş olan reçetelerde, yeni ıskonto oranının geçerli olması için, üyelerimizin bu tarih itibariyle olan, sisteme girmiş oldukları reçeteleri DÜZELT-KAYDET Butonunu kullanarak düzeltmeleri gerektiği 13.09.2008 tarihli duyurumuz ile bildirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sözleşmeli eczaneler tarafından söz konusu düzeltme işleminin 25 Eylül 2008 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar tamamlanması gerektiği bildir...


EYLÜL AYI KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EYLÜL AYI KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede; Kan Ürünü ödemeleri kapsamında yaklaşık 15 milyon YTL’lik tutarın (19.09.2008) bugün itibariyle eczacıların hesaplarında olacağı bilgisi alınmıştır.


MALİYE BAKANLIĞI NIN İLAÇ İSKONTO ORANLARI KONULU GENELGESİ

MALİYE BAKANLIĞI NIN İLAÇ İSKONTO ORANLARI KONULU GENELGESİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen 16.09.2008 tarih ve 36.A.003075 sayılı yazısı aşadğıdadır.Bilgilerinizi rica ederiz. T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.09.2008 tarih, 13993 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmektedir. Buna göre; 25.05.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındaki hak sahiplerinin reçeteli ilaçlarının eczanelerden teminine ilişkin esasları belirlemek üzere Maliye Bakanlığı ile Bi...


SGK PROVİZYON SİSTEMİ VE DÜZELT-KAYDET İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (...

SGK PROVİZYON SİSTEMİ VE DÜZELT-KAYDET İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (EKLEME YAPILDI)

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B.Merkez Heyetinden gelen yazı aşağıdadır.Bilginizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi eczane arayüzünde bu sabah itibariyle yaşanan, sistemin hasılat bilgisi istemesiyle ilgili aksaklık düzeltilmiş olup; Kurumla anlaşmalı eczanelerin 2007 hasılat bilgileri üzerinden, 01.09.2008 tarihi itibariyle geçerli olacak eczacı ıskonto oranları için gerekli düzenleme sistem tarafından otomatik olarak yapılmıştır. Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafından, 01.09.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş olan reçetelerde, yeni ıskonto oranının geçerli olması...


01-09-2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İSKONTO ORANLARI İÇİN REÇETE DÜ...

01-09-2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İSKONTO ORANLARI İÇİN REÇETE DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTŞALARIM, T.E.B.Merkez Heyeti'nden gelen bilgi ektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sisteminde, Birliğimiz ile Kurum arasında imzalanan 2008 yılı Protokolüne Ek Protokol ile 01.09.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni ıskonto oranları düzenlenmiş oldup reçete düzeltme işlemine de olanak sağlanmaktadır. Reçete düzeltme işlemi ana menüdeki Reçete İade kısmından reçetenin işlem numarası ile çağırılarak yapılacaktır. Ek-1


SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI

SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, SGK FATURA KESME VE KURUMA TESLİM TARİHİ 5 GÜN UZATILDI Mamak SGK Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın bulunduğu bölgede yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı güç kaynaklarında oluşan teknik arıza nedeniyle, provizyon sisteminin 3 gün süreyle çalışmamasından kaynaklı olarak, fatura kesme işlemlerinin gecikmesi nedeniyle meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için provizyon sisteminde fatura kesme imkanı tanındıktan sonra, faturaların İl Müdürlüklerine tesliminde 5 iş günlük süre tanınması için Birliğimiz tarafından başvuruda bulunuld...


NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

Sayı: 01171 / 2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen 12.09.2008 tarih ve 36.A.00.003068 sayılı yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Birliğimize Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 09.11.2008 tarih, 056098 sayılı yazı ile “Normal Reçete ile Verilecek Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alınan, etken madde olarak sadece Ephedrine ve Pseudoephedrine ile tuzlarını tek başına içeren ilaçların bulunduğu reçetelerin fotokopilerinin istenmesi ile ilgili olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminin, eczaneler ta...