YURTDIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

YURTDIŞI SİGORTALILARINA AİT REÇETELERİN MUAYENE ÜCRETLERİ HAKKINDA

                                             DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
 
Bilindiği gibi, yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler provizyon sistemine işlenememekte, bu grup reçetelerin provizyon sistemine girişi, meslektaşlarımız tarafından manuel olarak yapılmakta ve deneme reçete çıktısı alınmaktadır.
Bu grup reçeteler için alınan deneme çıktısı üzerinde, muayene ücreti ile ilgili herhangi bir açıklama ve uyarının bulunmaması, meslektaşlarımız tarafından yurt dışı sigortalılarına ait reçetelerden muayene ücreti alınıp alınmayacağı ile ilgili tereddüt yaşanmasına neden olmaktadır.
Oysa, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin;
“6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı;
(1) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.
 Katılım payı;
 İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında………………….. 3 YTL,
Eğitim ve araştırma hastanelerinde………………………….. 4 YTL,
 Üniversite hastanelerinde …………………………………… 6 YTL,
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ……………………….. 10 YTL,
olarak uygulanır.”
şeklindeki maddesi gereğince Kurum tarafından bu grup hastalara ait reçetelerde de muayene ücreti tahsilatı yapılmaktadır.
Konuyla ilgili olarak meslektaşlarımız tarafından herhangi bir tereddüt yaşanmasına gerek olmayıp, yurt dışı sigortalılarına ait reçetelerden de diğer reçetelerde olduğu gibi muayene ücreti alınması konusunda gereken dikkatin gösterilmesi ilerde yaşanacak olası mağduriyetleri önleyecektir.
  • 20 October 2008
  • 369
  • Geri