2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

                                                      DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükte olan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve ek listeler üzerinde yapılan düzenlemeler bildirilmektedir.

Bu Tebliğin (2) numaralı maddesi, (4) numaralı maddesinin (ç) bendi, (5) numaralı maddesi, (7) numaralı maddesinin (a) bendi, (9) numaralı maddesinin (d) bendi, (10) numaralı maddesi, (16) numaralı maddesinin (e) ve (g) bentleri, (18) numaralı maddesinin (b) bendi, (19) numaralı maddesinin (a) bendi bu Tebliğin yayımı tarihinde (22.10.2008); diğer hükümleri ise 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.
 
 
  • 22 October 2008
  • 346
  • Geri