2008 YILI SUT REVİZYONU İLE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

2008 YILI SUT REVİZYONU İLE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan düzenlemeler sarı ile,
 
22.10.2008 tarih 27032 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Revziyon ile 2008 Yılı SUT’a yapılan ilaveler kırmızı ile,
 
22.10.2008 tarih 27032 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Revziyon ile 2008 Yılı SUT’tan çıkarılan ifadeler gri ile
işaretlenmiştir. 
 
 
 
 
  • 24 October 2008
  • 357
  • Geri