2008 SUT 12.2 AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLARIN 4 HAFTALIK TEDAVİ DOZUNU GEÇEN AMBALAJ FORMLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA HAKKINDA

2008 SUT 12.2 AYNI DOZDA BİRDEN FAZLA FORMU OLAN EŞDEĞER İLAÇLARIN 4 HAFTALIK TEDAVİ DOZUNU GEÇEN AMBALAJ FORMLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA HAKKINDA

                                                   DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
 
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan 2008 Yılı protokolünün 3.1 Maddesi ile, reçete karşılanmasında, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol çerçevesinde ve protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri (Kamu kurum iskontosu ve eczacı iskontosu hariç) doğrultusunda işlem yapılacağı” belirlenmiştir.
Ancak, gerek 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, gerekse bu Tebliğin bazı hükümlerine açıklık getirmek üzere 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Revizyonu, 2008 Yılı Eczane protokolünün imzalandığı taraihte yürürlükte bulunan 2007 SUT hükümleri ve 2008 Yılı protokol hükümleri ile aykırılık teşkil eden bazı hükümler içermektedir.
22.10.2008 tarihinde yayımlanan Revizyon ile, 29 EYLÜL 2008 tarihli Tebliğin  (12.2) numaralı maddesinin üçüncü fıkrası yeniden düzenlenmiştir: “Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan eşdeğer  ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.”
Söz konusu düzenleme, Birliğimiz tarafından, bilimsel dayanaktan yoksun,  farmakoekonomik bir temeli bulunmayan; hayata geçirildiği tarih itibariyle ilaç temin hizmeti açısından kaos yaratan bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. SGK provizyon sistemindeki geniş kapsamlı eşdeğerlilik uygulaması nedeniyle, bu maddeye dayalı olarak reçete karşılanması, üyelerimizin ürün stoklarında yer alan çok sayıda ürünün atıl duruma geçerek sadece rapor varlığında ödenebilmesi sonucunu doğuracaktır.
Söz konusu maddenin gerek Birliğimiz ile SGK Başkanlığı arasında imzalanan 2008 Yılı Protokol hükümleri, gerekse bilimsel dayanaktan yoksun bir uygulama olması itibariyle kabul edilmez olduğu, KURUM YETKİLİLERİNE yazılı ve sözlü olarak ifade edilmiştir. Bu maddenin yürürlüğünün durdurulması için tüm ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
2008 Yılı SUT Tebliğinin, 2008 Yılı eczane protokolüne aykırı olan hükümlerine, Türk Eczacıları Birliği olarak karşı olduğumuzu ve Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol hükümlerine aykırı tüm uygulamaların durdurulması için gerekli çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü bir kez daha vurgular;
Ancak, mevcut durumda reçete karşılanması sırasında, söz konusu hükme dayalı olarak üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, aşağıdaki bilgilendirme dikkate alınarak işlem yapılmasını rica ederiz.
1) SGK provizyon sistemindeki geniş kapsamlı eşdeğerlilik uygulaması nedeniyle, meslektaşlarımızın sadece  farmakolojik olarak muadil ilaçları sorgulamakla yetinmemeleri;   SUT kapsamında eşdeğer sayılan ilaçları provizyon sisteminden sorgulamaları da gerekmektedir.
Örnek 1:  
Benexol B12  50 tablet 2x1 dozda reçete edilirse verilebilir.
Benexol B12 50 tablet reçete edilirken 1x1 olarak yazılırsa verilemez. Eşdeğeri olan Apikobal tabletin 30 adetlik formu verilebilir. Ancak bu durumun yarattığı iki sakınca vardır:
-  4 haftalık tedavi dozunu  aşmaktadır.
-  Üretimi olmayan Apikobal 10 tablet provizyon sisteminde kayıtlıdır.
Bu durumda söz konusu ilaçların hiçbiri raporsuz karşılanamamaktadır. 
Örnek 2:
Coraspin 100 mg 1x1 reçete edildiğinde karşılanamamaktadır.
Eşdeğeri Ecopirin 100 mg 20 tabletlik formu bulunduğundan ve Coraspin 30 tablet, 4 haftalık tedaviyi aştığı için verilemez. 

Örnek 3:
       Aynı dozda birden fazla formu olan eşdeğer ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için küçük ambalaj verilmesi uygulamasında, sürekli kullanılan bazı ilaçların birim fiyatları hesaplandığında farmakoekonomik açıdan bakıldığında kamu zararı söz konusu olabilmektedir. Örnek olarak;
  • Sinoretik 20mg 30 tablet Kurumun ödediği fiyat 10,25 YTL/30 tablet à Birim fiyatı 0,341 YTL
Eşdeğeri Zestoretic 20mg 28 tablet fiyatı 11,67 YTL/ 28 tablet à Birim fiyatı 0,416 YTL
Eşdeğeri Rilace 20mg 28 tablet fiyatı 11,67 YTL / 28 tablet à Birim fiyatı 0,416 YTL
           
  • Monolong 40mg 30 tablet Kurumun ödediği fiyat 8,28 YTL/30 tablet à Birim fiyatı 0,276 YTL
            Eşdeğeri Monoket 40mg 20 tablet fiyatı 6,73 YTL/20 tablet à Birim fiyatı 0,336 YTL
Örnek 4:
           Diamicron 80 mg’ın 60 tablet ve 100 tabletlik formları raporsuz reçete edilemez. Çünkü prospektüs kullanım dozu olarak günlük 160 mg doz aşılamamaktadır. Kullanımı 2x1 yazılması halinde 30 gün kullanılmakta ve 4 haftalık tedaviyi aşmaktadır.
            Örnek 5:
           Norvasc 10 mg 30 tablet 1x1 olarak reçete edildiğinde raporsuz karşılanamamaktadır. Norvasc 10 mg’ın küçük formu olmamasına rağmen eşdeğerlerinin 20 tabletlik formu piyasada bulunmaktadır.
            Norvasc 5 mg 30 Tablet, 2X1 dozda reçete edildiğinde raporsuz ödenebilmekte; ancak dozlama 1X1 ise, geri ödemesi için rapor gerekmektedir.
  • 24 October 2008
  • 361
  • Geri