HERBALİFE ÜRÜNLERİ HK.

HERBALİFE ÜRÜNLERİ HK.

Sayı: 01292/2008                                                                                       03/11/2008
 
                                    DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM
 
            Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet’nin Odamıza göndermiş olduğu 17.10.2008 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz.
 
            Birliğimize,. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 26.09.2008 tarih, 059711 sayılı yazı ile, Ülkemizde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı izni ile gıda takviyesi olarak piyasaya arz edilen “Herbalife” ürünleri hakkında bazı ülkelerdeki tespitlerden Bakanlıklarına ulaşan “hepatik advers reaksiyon riski” konusunun halk sağlığı açısından önemi nedeniyle Genel Müdürlüklerinin gündemine alınarak bir değerlendirme yapıldığı,
            Bu değerlendirme sonucunda,  “halk arasında doğal ürünlerin insan sağlığına yararlı olduğu ve herhangi bir zararının bulunmadığı şeklindeki yaygın kanının bilimsel veriler incelendiğinde doğru olmadığı görülmektedir.  Bu ürünleri kullanan kişiler istenmeyen durumlarla karşılaştıklarında, yan etkilerin kullandıkları üründen kaynaklanabileceği ihtimalini bilemeyeceklerinden, kendilerini tedavi eden sağlık personelini bu ürünleri kullandıkları konusunda bilgilendirmemeleri sonucunda ciddi zararlar ortaya çıkabilmektedir. Esasen gıda takviyesi olarak gösterilmeye çalışılan ancak sağlık üzerine etkileri belirsiz olan tüm bitkisel ürünlerin kapıdan veya internet üzerinden satışı ve bilinçsizce kullanılması insan sağlığı açısından doğru değildir. Bu nedenle “Herbalife” ürünleri ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki çalışmalara bakıldığında ülkemizde de en kısa zamanda önlem alınması gerektiği” yönünde görüş bildirildiği,
 
            Dünyada birçok ülkeden kaydedilen hepatotoksisite vakaları Türkiye’de de gözlenebileceğinden hepatik fonksiyon değişimi gözlenen hastalarda söz konusu ürün ya da herhangi bir besin takviyesi kullanımının olup olmadığının, ilgili sağlık mesleği mensubu tarafından sorgulanması gerektiği bildirilmektedir.
            Bu tür ürünlerin kullanımı sırasında advers etki oluşması durumunda tıpkı diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’nin (e-posta:tufam@iegm.gov.tr; Faks:0312 309 71 18; Tel: 0312 40911 41/1191) bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
 
  • 3 November 2008
  • 442
  • Geri