BAŞHEKİMLİK MÜHRÜ VE ISLAK İMZA ONAYI HK.

BAŞHEKİMLİK MÜHRÜ VE ISLAK İMZA ONAYI HK.

Sayı: 01293/2008                                                                                       Aksaray, 03/11/2008
 
                                   DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM
 
            Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyet’nin Odamıza göndermiş olduğu 17.10.2008 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz.
            T.C. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından Birliğimize gönderilen 13.10.2008 tarih ve 04/5349 sayılı yazı ile;
           
25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Sıra No’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin  “12.1.3 İlaç Kullanım Raporlarının Düzenlenmesi”,   “19. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” ve “19.1. Uzman Hekim Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı maddeleri gereğince, sağlık raporlarında bulunması gereken ‘Başhekimlik Mührü ve Islak İmza Onayı’ ile ilgili olarak, hizmetin hızlı bir biçimde yürütülmesi, mesai saatleri içinde ve dışında akademik ve idari görevler nedeniyle olası hasta mağduriyetlerinin önlenebilmesi için Sağlık Raporlarını Başhekimlik Mührü ile mühürlemeye ve ıslak imzalamaya yetkili kılınan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin isimlerinin T.C. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Başhekimliklerine 18.09.2008 tarih ve 19842 sayılı yazı ile bildirildiği belirtilmiştir.
 
Sağlık Raporlarını Başhekimlik Mührü İle Mühürlemeye ve Islak İmzalamaya Yetkili Kılınan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin İsimleri
 
ADI SOYADI                        :                      BİRİMİ                                 :
Prof. Dr. Ercüment KUTERDEM                    Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Çetin EROL                                     Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER                   Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nihat EGEMEN                               Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Necati ÖRMECİ                              İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mesut Birol ATAY                           Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sadık BİLGİÇ                                  Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Filiz TÜZÜNER                               Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim AŞIK                                  Algoloji Bilim Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. İsmail BALIK                                   Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sadık ERSÖZ                                  Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nermin MUTLUER              Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ertan MERGEN                               Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ                       El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Oktay KARATAN                           Nefroloji Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kadri ANAFARTA                         Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Aynur AKYOL                                Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nuri KAMEL                                   Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.Başkanı
Prof. Dr. İlker ÖKTEN                                   Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Çetin EROL                                     Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali ÖZDEN                                      Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nurşen DÜZGÜN                            Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Onur POLAT                             Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen CEYHUN                   Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Kenan KEVEN                                 Transplantasyon Koordinatörlüğü Eş Başkanı
  • 3 November 2008
  • 453
  • Geri