MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAKİBİ HAKKINDA PROVİZYON MESAJI

MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAKİBİ HAKKINDA PROVİZYON MESAJI

                                           DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
 
Birliğimiz tarafından SGK Bilgi İşlem birimine, SUT 2008 hükümleri doğrultusunda muayene katılım paylarının eczanelerden tahsilinin halen uygulanmaya devam etmesine rağmen, Kurum Provizyon Sistemine reçete girişi esnasında muayene ücreti hesaplamalarında ciddi sorunların yaşanmakta olduğu bildirilmiştir.

Hak sahiplerine, açıklaması yapılamayan yüksek tutarlarda muayene katılım paylarının çıkmakta olduğu ve bu durumun hastalarla eczacıları karşı karşıya getirdiği, ayrıca mükerrer hesaplanan ya da Tebliğ’de belirtilen basamaklandırma sistemine uymayan muayene katılım paylarının da SUT hükümlerinin meslektaşlarımız tarafından uygulanabilmesine engel olduğu, bu sebeple hastaların ilaçlarını almakta zorlandıkları,  ayrıca özel hastanelerin, hastaları, “bu bedellerin eczanelerin kasasına girdiği” şeklindeki yorumlarla muayene ücretlerini ödememeleri yönünde teşvik ettikleri, dolayısıyla eczacılarımız tarafından sağlık hizmet sunumu gerçekleştiremedikleri Kurum yetkililerine iletilmiştir.

Bu problemlere Kurum tarafından ivedi olarak çözüm oluşturmak üzere, gerekli tedbirlerin alınması ve Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması konusundaki başvurumuz üzerine; Kurum Bilgi İşlem yetkilileri; konu üzerinde çalıştıkları ve Provizyon Sisteminde yeni versiyon hazırladıkları bilgisini vermişlerdir.

07.11.2008 (bugün) akşam saatlerinde  SGK Bilgi İşlem Birimince gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından Provizyon Sisteminde duyurulan “sistem mesajı” ile:

Üyelerimiz, “Eczane Uygulaması” programında ana sayfadaki duyurular butonuna tıklayarak ulaştıkları http://www.emekli.gov.tr/online_islemler.html sayfasında tekrar yükle-çalıştır yaptıktan sonra, hak sahiplerine ait, takip numarası ve muayene katılım payı bilgilerine ayrıntılı olarak ulaşabileceklerdir.
Üyelerimiz, reçete girişi yaptıktan sonra gelen ekrandaki “muayene detay” tuşu ya da kişi ilaç bilgisi görme ekranındaki “muayene detay” tuşunu kullanarak;
• Hasta adına çıkan muayene katılım payının ayrıntılarını
• Kayıtlı takip numaralarının, ne zaman ve hangi hastaneden verildiği
bilgilerini ayrıntılı olarak görebilecek ve hastalarını bilgilendirmek amacıyla bu bilgilerin çıktılarını alabileceklerdir.
SGK’nın yapmış olduğu duyuru metni:
“ECZANE UYGULAMASINA AİT YÜKLEME İŞLEMİNİ YENİDEN YAPARAK MEDULA SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN TAKİP BİLGİLERİNE, REÇETE GİRİŞİ YAPTIKTAN SONRA GELEN EKRANDAKİ MUAYENE TUŞUNU KULLANARAK YADA KİŞİ İLAÇ BİLGİSİ GÖRME EKRANINDAKİ MUAYENE TUŞUNU KULLANARAK ULAŞABİLİRSİNİZ”
  • 10 November 2008
  • 361
  • Geri