Majistral Tarifede %20 Artış Resmi Gazetede Yayımlandı.

Majistral Tarifede %20 Artış Resmi Gazetede Yayımlandı.

28.04.2021 tarihli ve 31468 sayılı Birinci Mükerrer Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlandı.

Sağlık Fiyatlandırma Komisyonu kararında, MEDULA’da yer alan  Eczanelerde Üretilen İlaçlar İçin Tarifede (Majistral Tarifede) yer alan fiyatların % 20 oranında artırılması yer alıyor. Düzenleme, 5 iş günü sonra devreye girecek.

Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almakta olup, yapılan değişiklik ve düzenlemelere dair karşılaştırmalı tablo ayrıca sayfamızdan yayımlanacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


Tebliğ metni için tıklayınız.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.

  • 28 April 2021
  • 136
  • Geri