28. 04.2021 Tarihli Resmî Gazetede Yayımlanan  SUT Değişikliği ve Karşılaştırmalı Tablo.

28. 04.2021 Tarihli Resmî Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği ve Karşılaştırmalı Tablo.

28.04.2021 tarihli 31468 sayılı Birinci Mükerrer Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Tebliğ değişikliği metni ve karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

  • 30 April 2021
  • 400
  • Geri