2022 Yılı TEB-Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidatları.

2022 Yılı TEB-Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidatları.

2022 yılı üye aidatları TEB’den gelen katsayıya göre düzenlenmiş ve aşağıda tablo halinde bilgilerinize sunulmuştur. İlgili kanunumuz gereği üye aidatlarının her yıl Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

2022yılı aidatları için tıklayınız…

  • 17 January 2022
  • 2120
  • Geri