2022 Yılı SGK Sözleşme Formlarının Dağıtımına Başlanmıştır.

2022 Yılı SGK Sözleşme Formlarının Dağıtımına Başlanmıştır.

Sayın meslektaşımız,

2022 yılına ait SGK ilaç ve medikal sözleşmeleri odamıza gelmiştir. Sözleşmeler ve ekleri odamızdan ücretleri mukabilinde 21 Nisan 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar alınabilecektir. Almış olduğunuz sözleşmeler doldurulduktan sonra en geç 22 Nisan 2022 Cuma geri odamıza geri teslim edilecektir. Sözleşme tesliminde;  

1-      2020 yılı satış hasılatı formu (internetten)

2-      Adli Sicil Kaydı (internetten)

Evrakları gerekmektedir.

 

Ayrıca;

Sözleşme hükümleri uyarınca kurumla mahkemesi olan ve sona eren meslektaşlarımızın sözleşme alırken odamıza bilgi vermeleri gerekmektedir. (İhtiyad-i Tedbir)

Not: Sözleşme alınabilmesi için üyenin aidat borcunun olmaması gerekmektedir. (Aidat borcunuzu ödemek için lütfen tıklayınız)

Sözleşme ücretleri ve kademeleri şöyledir;

0-750.000                             1 .Kademe (% 0 )           150 TL 
750.000 - 1.250.000           1 .Kademe (% 0 )            250 TL 
1.250.000-1.562.500          2 .Kademe (% 0,75 )      350 TL 
1.562.500-1.875.000          3.Kademe (% 1,30 )       400 TL 
1.875.000-2.625.000          4.Kademe (% 1,60 )       450 TL 
2.625.000-3.125.000          5.Kademe (% 2,25 )       500 TL 
3.125.000 TL'nin üzeri        6.Kademe (% 2,50 )       550 TL


SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

 

- 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi

-Her nüshanın en üst kısma 1820…….…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.

-Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)

-Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat fotokopisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri

-Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,

-Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2021 olarak yazılması (01.10.2021 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)

-Sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasına ve  "SÖZLEŞME YAPILDIKTAN SONRA KESİLECEK İLK FATURA EKİNDE KURUMA VERİLECEK" nüshasının ön yüzüne  “Protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim” yazılacak, iç sayfalara (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.

Diğer nüshaların; ön-iç sayfa (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.

-Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.

- Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.    

Örnek doldurulmuş SGK ilaç sözleşmesi