2022 Yılı Cezaevi Sözleşmelerinin Dağıtımına Başlanmıştır.

2022 Yılı Cezaevi Sözleşmelerinin Dağıtımına Başlanmıştır.

Sayın meslektaşımız,

2022 yılı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri ile protokol talebinde bulunan eczanelere ait sözleşme formları odamıza gelmiştir.

50 TL Karşılığında temin edilebilecek olan sözleşme formlarının en geç 23 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Sözleşme için gerekli evraklar;

 

Sözleşme yenileyecek olanlar için;

1) Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,

2) İnternet Vergi dairesinden alabileceğiniz 2021 yılı satış hasılatı (Eczane Bilgi Formu)

3) Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı (2021 Yılı) ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu 

4) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Oda)

5) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Oda)

6) Kurumla sözleşme yenilemek için dilekçe (Oda)

Not: Sözleşme tarihine 01.06.2022 yazılacak.

 

İlk defa sözleşme yapanlar için;

1) Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

2) Ruhsat Fotokopisi,

3) Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı (2021 Yılı) ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu 

4)İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

5) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Oda)

6) İnternet Vergi dairesinden alabileceğiniz 2021 yılı satış hasılatı (Eczane Bilgi Formu)

7) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Oda)

8) Kurumla sözleşme yapmak için dilekçe, (Oda)

Not: Sözleşme tarihini boş bırakınız.

 

Denizli merkez cezaevi müdürlükleri aşağıdaki gibidir.

 

Denizli D Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Denizli T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Denizli Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü

  • 16 June 2022
  • 440
  • Geri