EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYIMIZ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYIMIZ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Sürdürülebilir Bir İlaç-Eczacılık Hizmet Modeli

Sürdürülebilir Bir Sağlık Sisteminin Olmazsa Olmazıdır.

ECZACIYA HAK ETTİĞİ “DEĞER” VERİLMELİDİR !

“Sürdürülebilir Bir İlaç-Eczacılık Hizmet Modeli Sürdürülebilir Bir Sağlık Sisteminin Olmazsa Olmazıdır. ECZACIYA HAK ETTİĞİ “DEĞER” VERİLMELİDİR !” ana hedefi doğrultusunda, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Bölge Eczacı Odası Başkanları ve Yöneticileri 27.07.2022 tarihinde Eylem Planı Değerlendirme Çalıştayı’nda bir araya geldi.

Bilindiği üzere, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odasının Başkanları ve Yöneticileri 43. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı için 23-25 Haziran tarihlerinde Konya’da bir araya gelerek mesleğimizin içinde bulunduğu artık katlanılamaz bir boyuta ulaşan ekonomik darboğazı toplum sağlığının korunmasına yönelik sorumluluklarımızla birlikte tüm ayrıntıları ile değerlendirmişti. Bu toplantıda oluşturulan ortak irade ile, sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında büyük özveri ile hizmet sunan Eczacıların hak ettiği değeri görmesi, eczacıların içinde bulundukları ekonomik çıkmaza çare olacak çözümler uygulamaya alınması adına birlikten doğan gücümüzü vücuda getirecek aksiyonları birlikte hayata geçirme kararlılığımızı merkezde Birliğimizin ve yerelde Bölge Eczacı Odalarımızın eşzamanlı gerçekleştirdiği 43. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı Sonuç Deklarasyonumuzla ifade ettik.

Yerel ve ulusal yayın organlarında geniş yer bulan açıklamalarımızla mevcut koşullar altında ilaç eczacılık hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin imkansızlığını tüm kamuoyuna ve ilgili taraflara en güçlü şekilde duyurduk.

8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de duyurulan düzenleme ile 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili bölümü değiştirilmeyen İlaç Fiyat Kararnamesi’nde eczacı karlılık oranlarında düzenleme yapıldı.

13 yıl sonra eczane ekonomileriyle ilgili yapılan bu düzenleme mesleğimiz adına önemli bir kazanım olmakla birlikte 2009 Yılından 2022 Yılına Enflasyon Oranı Değişimi oranları gözetildiğinde eczacıların içinde bulunduğu zor koşulları karşılayabilecek, yaralarına merhem olacak bir iyileştirme olmadığını yine Bölge Eczacı Odalarımızla gerçekleştirdiğimiz 8 Temmuz 2022 tarihli ortak basın açıklamamızla duyurduk.

Bu kapsamda Birliğimiz, Odalarımız ve ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan meslektaşlarımızla birlikte uygulamaya almayı hedeflediğimiz Eylem Planı taslağını değerlendirmek, görüş ve değerlendirmeleri ortaklaştırarak sahada en etkin sonuçlara ulaşabilmek adına 27.07.2022 tarihinde Bölge Eczacı Odası Başkanlarımız ve yöneticilerimizle Ankara’da bir araya geldik.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, mesleğin içinde bulunduğu sorunları kapsamlı bir şekilde aktararak, eczane ekonomilerinin iyileştirilmesine yönelik farklı paydaşlar nezdinde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Ardından Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, eczane ekonomilerinin içinde bulunduğu mevcut durum, ilaç fiyat kararnamesinde yapılan değişikliklerin eczane ekonomilerine olan yansımalarına yönelik yapılan analizleri ve hazırlanan taslak eylem Planına ilişkin bilgilendirmeleri Bölge Eczacı Odası Başkanlarına aktararak değerlendirmelerini aldı.

Çalıştayın ikinci bölümünde oluşturulan 7 farklı çalışma grubu ile taslak eylem planı, hazırlanan görsel – işitsel malzemelere ilişkin fikir ve görüşlerin ortaklaştırılmasına yönelik grup çalışmaları yapıldı.

Çalıştayın tamamlanmasının ardından T.C. Sağlık Bakanlığı daveti üzerine, Bölge Eczacı Oda Başkan ve Yöneticileri ile birlikte Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca makamında ziyaret edilerek Birliğimizin talepleri kendilerine aktarılmıştır.

  • 28 July 2022
  • 647
  • Geri