2022 Yılı Yardımcı Eczacı İkinci Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları

2022 Yılı Yardımcı Eczacı İkinci Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve saha uygulamaları dikkate alınarak 06.01.2022 tarihinde güncellenen Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usûl ve Esaslar doğrultusunda, yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek olan işlemler için tamamlanmış olan hazırlıklarımız kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da onaylanan 2022 Yılı İkinci Başvuru Dönemi Takvimi kapsamında;

Bölge Eczacı Odaları tarafından, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacıların ön kayıt başvuruları alınarak kendilerine tercih işlemlerinde kullanacakları kullanıcı adı ve şifreleri imza karşılığında verilmiş; Eczacı Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden açılan ekran aracılığıyla 25-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilçe tercih işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan başvuru ve tercih işlemlerine istinaden, yerleştirme işlemi tamamlanmış olup, 2022 Yılı İkinci Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları, tercihlerin gerçekleştirildiği şifreli alanda yayımlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları, ilgili Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacıya, ilgili il sağlık müdürlüğüne ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczacıya bildirilecektir.

2022 Yılı İkinci Başvuru Döneminde;

Tercih Yapan Eczacı Sayısı : 724

Toplam Yerleştirilen Eczacı Sayısı: 566

Tercih Yaptığı İlçenin Bağlı Olduğu İl İçindeki Başka Bir İlçeye Yerleşen Eczacı Sayısı : 36

Tercihlerine Yerleşemeyen Eczacı Sayısı : 158

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen yardımcı eczacıların, Usul ve Esaslarda belirtilen gerekli tüm belgeleri il sağlık müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine sunarız.


Yardımcı Eczacılar İçin 2022 Yılı İkinci Başvuru Dönemi yerleştirme sonuçlarına göre yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirme için tıklayınız.

  • 1 August 2022
  • 428
  • Geri